Ny rekord i vannskader

Gå til hovedinnhold

Ny rekord i vannskader

Hvert syvende minutt oppstår en ny vannskade i Norge. Forsikringsbransjen setter nå rekord i utbetalinger, 1,8 milliarder så langt i år.

 

Det er langt større risiko for å få en vannskade enn et innbrudd. Så langt i år er det meldt om 53 000 vannskader i privatboliger og hytter. Det er en økning på 37 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Mye regn har trolig bidratt til flere vannskader en det som er vanlig på denne tiden.

Store skader

 —Sprengte vannrør på grunn av frost har i flere tilfeller forårsaket skader på rundt en million kroner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

 Mange vannrør ligger inni i veggen, eller er innestøpt i gulv, og da blir det ofte en omfattende jobb å ordne opp etter en vannskade. Vannskader oppstår ofte på kjøkken eller bad, og det er viktig å se om rørene er slitt og trenger å byttes ut.

 Forsikringsnæringen setter i gang egne tiltak for å bremse, og bedre forutse utviklingen. Samarbeid med vannskade kontoret hos SINTEF Byggforsk skal gi nye forebyggende tiltak. Lekkasjestoppere er nå påbudt i alle nybygg. Forsikringsnæringer prøver å følge bedre med på utviklingen gjennom statistikken de selv utarbeider. Alle skadene gir også forbrukerne dyrere forsikring.

 — Konkurransen mellom selskapene er en av faktorene som bidrar sterkt når prisen fastsettes. I tillegg har volumet på boligskader en total betydning. Prisen på ulike typer forbrukerforsikring har vært stabile de siste årene. Prisen på villaforsikring har økt noe, blant annet som følge av økning i vannskadeerstatninger over tid, sier Stine Neverdal i FNO. 

Vær forberedt på frosten

De siste årene kalde vintre har ført til stadig flere vannskader med frostsprengte rør i følge tall fra FNO.

—Der er ille å bli møtt av en skøytebane i stua. Sett på tilstrekkelig varme når du reiser bort, sier Neverdal.

 Særlig hyttene har fått merke økningen. Her er erstatningene 76 prosent høyere enn samme periode i 2009 i følge FNO. Steder med liten kuldeerfaring har merket stor økning i frostsprengte rør og store skader.

 —Forhåpentligvis passer folk godt på hytter og hus i vinter, sier Neverdal.

Gode tiltak mot vannskader:

Steng av og tøm vannledninger utsatt for frost, som hageslanger.

Husk å lukke kjellervinduer og ventiler når kulden setter inn. Det tar ikke lang tid før rørene fryser om de står i nærheten av et åpent vindu.

Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom når du reiser bort.

Sluker bør renses minst en gang i året. Unngå bruk av sterke kjemikalier om du har plastrør,  fordi det kan etse på rørene.

Vannlåser bør renses minst en gang i året.

Tøm vannledningen på hytta før vinteren. De mest omfattende skadene skjer der vann står og renner over tid uten at det oppdages.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer