Gassvarsler redder liv

Gå til hovedinnhold

Gassvarsler redder liv

En gassvarsler som sier i fra om lekkasje kan redde liv dersom ulykken er ute.

Har du gassovn eller gasskomfyr på hytta, eller går kjøleskapet på propan? I så fall kan en gassvarsler være en livreddende investering. En gassvarsler sier ifra når det lekker gasser som propan, butan, metan og naturgass. Dette er høyeksplosive gasser som kan forårsake store skader.

 

Ulykker bevisstgjør

— I Sverige har vi hatt et par meget omtalte gassulykker, som nok har ført til en større bevissthet omkring gassvarslere. Det som kjennetegner propanulykker, er at om det først smeller, så smeller det høyt. Skjer det ulykker, gjør det inntrykk på folk, sier Sami Määtä i If Sikkerhetsbutikk. Han anslår at rundt halvparten av alle hytter og campingvogner som kunne trenge gassvarslere, har det.


Han har imidlertid ikke merket økning i etterspørselen etter gassvarslere etter ulykken der et ektepar døde av kullosforgiftning i Kvinesdal i helgen.


— Dette var et såpass spesielt tilfelle, og en vanlig gassvarsler for campingvogn ville ikke slått ut på denne gassen, sier Määttä.

 

Narkosevarsler

Heller ikke narkosegasser varsles av en vanlig gassalarm. Til det trengs det en narkosevarsler. Dette er et produkt som spesielt er egnet for bobiler og campingvogner som plasseres i områder der risikoen for å bli gasset og ranet om natten er til stede.

 

Råd ved propanlekkasje

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap minner på sine nettsider om at vi alle plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Det har følgende råd til deg som oppdager gasslukt eller lekkasje fra propanapparat eller beholder:

  • Steng gasstilførselen (ved gassflasken)
  • Ta av regulatoren
  • Stopp bruk av åpen ild (røyk, åpen ild)
  • Luft grundig ved å åpne vinduer og dører
  • Vurder evakuering av område (varmepåvirket flaske, avstand 300 meter)

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer