Er disse ditt ansvar?

Gå til hovedinnhold

Er disse ditt ansvar?

Hus- og gårdeiere har ansvaret for at folk ikke blir skadet av farlige istapper fra bygningene deres.

FARLIGE: Store istapper fra høye hustak kan være livsfarlige. Foto: sxc.hu

Snøen på store deler av Østlandet smelter, og som vanlig er det blitt utrygt å ferdes i mange bygater. Det er hus- og gårdeiers ansvar å få fjernet istapper som kan være til skade for andre.

Mange løsninger

Heldigvis finnes det i dag mange gode løsninger som enten forhindrer istapper i å danne seg, eller som sørger for å holde størrelsen på dem nede. Én løsning er å legge varme i takrennen. Man kan enten bruke tradisjonelle varmekabler, eller den spesialutviklede varmespiralen i kobber, Ice-free.

Det er også mulig å installere en mekanisk løsning som sliper ned istappene før de rekker å vokse seg store. Det norske systemet Ice-rem virker slik. Anlegget monteres på eksisterende takrenner, og når det først er oppe og går, går alt av seg selv. Det eneste folk på bakken vil kunne merke, er små snøaktige is-fjon som kan dale ned i håret deres når isfjerningen pågår.

Fareskilt bare midlertidig

Det er ikke nok å sette opp fareskilt inntil naturen har løst problemet. I Oslos politivedtekters kapittel om snø, is og takras står det at skilt og avvisere skal fjernes senest innen sju dager, med mindre huseier kan dokumentere lengre ventetid på å få fjernet isen.

Mange vaktmetsterfirmaer tilbyr også driftsavtaler på istappfjerning. I slike abonnementer inngår ofte også jevnlige kontroller, slik at gårdeier selv slipper å følge med på istappenes størrelse til enhver tid. Fareforras.no er et eksempel på en bedrift som tilbyr en slik type tjeneste.

Husk også fortauet

Gårdeiere innen Ring 1 i Oslo må også huske å holde fortauet utenfor i forsvarlig stand. Det skal ryddes for snø og is, og dersom det er glatt må det strøs eller på annet vis sørges for at det ikke er glatt.

 

Les mer:

Politivedtektene, Oslo

Huseiernes Landsforbund: Se opp for takras!

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler