Se opp for takras!

Gå til hovedinnhold

Se opp for takras!

Med en gang det er fare for takras plikter huseier å sette opp varselskilt. Men, man kan ikke slå seg til ro med det.

- Man må i tillegg ta de nødvendige grep for å få faren avverget. Dersom det henger istapper som kan forårsake skader ned fra takrennene, plikter man å fjerne dem. I mange tilfeller vil det være nødvendig for eksempel å få tak i en lift og få renset tak og renner for snø og is. For å være fri for ansvar overfor noen som skader seg, må man følge nøye med. Styrelederen i borettslaget bør kunne dokumentere at hun har vært på telefonen til et firma som kan fjerne isen, helst samme dag som avviserne ble satt ut, for å være fri for ansvar, påpeker advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL).

Fra mange tak henger det nå tunge istapper, som hvis de faller ned og treffer noen i verste fall kan ta liv. Det er de som eier bygningene, det være seg borettslag, sameier eller andre gårdeiere, som er ansvarlig for å gjøre fotgjengere oppmerksomme på faren, og å sørge for at is og snø fjernes fra takene.

Det følger av politivedtektene i de fleste kommuner at når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal huseier straks sette opp varselsskilt som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe. Huseier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. Når faren for ras er over skal varselsskiltene fjernes.

Plikten er ikke oppfylt ved at man setter varselsskilt ut i november og tar dem inn til påske. I Oslo må varselsskiltene tas ned innen en uke, med mindre gårdeier kan dokumentere at det har tatt lenger tid å rekvirere hjelp til fjerning av isen. - En avtale med et firma som overvåker bygningen gjennom vinteren, og rykker ut og fjerner farer ved behov kan være en god investering, sier advokat Anders Leisner.

Huseiers kan pådra seg gebyrer ved å ikke følge politivedtektene, i Oslo er gebyret på 5000 kroner. Dette er ingenting mot de menneskelige tragedier som kan følge av et isras, og det erstatningsansvar man kan pådra for skader på fotgjengere og biler dersom forpliktelsene ikke blir fulgt opp på en aktsom måte. Da kan man fort komme opp i millionbeløp. I tillegg kan man som gårdeier også komme i straffeansvar, påpeker advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

-

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer