Peiskos uten heteslag

Gå til hovedinnhold

Peiskos uten heteslag

Mange nye hus er bygd så tett at peiskos med tradisjonell vedfyring fort blir altfor varmt. Flammer med fjernkontroll kan være en løsning.

- Vi har mange kunder som bor i nyere hus med tykke vegger og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. De ønsker peiskos, men ikke overoppheting. Det kan være vanskelig å få til med vanlig vedfyring. Men med gasspeis kan man enkelt regulere flammene opp og ned med fjernkontroll. Man har rett og slett mye mer kontroll på varmen, og kan enkelt få den lavere enn med vanlig peis, sier daglig leder Robin Jarle Haugen ved Ildsjelen i Sandvika. Butikken spesialiserer seg på gasspeis, og merker stor interesse for produktene.

Som et eksempel trekker han frem en av butikkens mest solgte modeller.

- På samme måte som du skrur opp og ned lyden på tv-en, kan du her skru opp og ned varmen fra 1500 watt til 7 000 watt. Til sammenligning er det vanskelig å få en vedfyrt peis til å levere noe særlig under 5 000 watt, sier Haugen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Trenger ikke pipe

Interessen kommer ikke bare fra folk i nye hus med tykke vegger. Også fra leilighetseiere er etterspørselen stor. En annen fordel med gasspeis er nemlig at man kan få peiskos uten pipeløp.

- Dersom man har et pipeløp og vil bruke dette, kan vi trekke et syrefast rør i pipa til avgassene fra gasspeisen. Men man er ikke låst til en slik løsning. Vi kan enkelt montere avgassrør som går opp og ut gjennom ytterveggen. Særlig for leiligheter er denne løsningen mye brukt, sier Haugen.

 

Sikkerhet

I Norge bruker vi, på grunn av våre strålende forhold for strømproduksjon og lave strømpriser, mindre gass enn i en rekke andre land vi ellers kan sammenligne oss med. Gassgrill er imidlertid et vanlig innslag på norske balkonger, og i campinglivet brukes ofte gassapparater av ulike slag. Men hvordan er det egentlig med sikkerheten? På gassgrillen bør man jo jevnlig sjekke slangen, og bytte den annet hvert år – og i campingvognen bør man helst ha gassalarm. Hvordan er det med gasspeisen?

- Vi bruker syrefaste slanger uten skjøter, noe helt annet enn den du har til grillen. En gasspeis er en fast installasjon og kan sikkerhetsmessig ikke sammenlignes med for eksempel en grill. Fastinstallasjonen, som må gjøres av sertifiserte fagfolk, er mye tryggere, sier Haugen, som minner om at dette er helt vanlig i store deler av verden, og ikke forbundet med større risiko enn elektriske installasjoner.

 

Løse tanker eller nedgravd

Når du installerer gasspeis kan du velge mellom å koble den til løse flasker av samme type som du bruker til gassgrillen, (om enn noe større) – eller du kan få gravd ned en tank. Hvilken løsning du bør velge kommer an på mulighetene der du bor og kapasiteten på peisen. Dersom du velger å ha gassflasker i et skap på veggen trenger du ikke bekymre deg for tunge løft når de skal byttes. Det finnes ordninger for å få slikt byttet av leverandører, så man slipper å bale med det selv.

- De fleste profesjonelle kjøkken på restauranter, hoteller og så videre bruker gass, så leveranser av flasker er langt bedre systematisert enn man kanskje skulle tro, sier Haugen.

Nedgravde tanker fylles også av profesjonelle, omtrent på samme måte som de med oljefyr jevnlig fikk fylt på oljetanken (som nå skal fases ut).

En nedgravd gasstank skal alltid merkes. Pass på ikke å grave ned tanken akkurat der du pleier å stå og grille om sommeren – ild skal holdes unna området der tanken er nedgravd.

 

Hva med miljøet?

Men i en tid der oljetanker skiftes ut over en lav sko – er gass da noe å satse på? Hvor miljøvennlig er egentlig en gasspeis?

- Alle peisene vi leverer i dag er klargjort for biopropan, som er et ikke-fossilt brensel. Vi i bransjen mener at myndighetene, som stiller krav til at boenheter i småhus skal oppføres med skorstein, for å kunne ha en varmekilde som ikke er avhengig av strøm, burde vært mer åpne for gass som alternativ til vedfyrt oppvarming. Kravet om skorstein burde sidestilles med muligheten for gassfyring. En gasspeis trenger ikke strøm, den bruker noen enkle AA-batterier for å få tent gnisten, og er dermed en trygghet på linje med vedovn dersom strømmen går, sier Haugen.

Han legger til at selv om fossil fyring er forbudt i nybygg og forbys i eksisterende boliger fra 2020, går ikke eksisterende gasspeis inn under dette forbudet. Har du en gasspeis fra før, får du beholde den. Og ønsker du en ny, så får du altså nå kun tak i typen som er klargjort for biopropan, som ikke er fossilt og dermed ikke rammes av myndighetenes forbud. raa@huseierne.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler