Samler ALLE strømavtaler

Gå til hovedinnhold

Samler ALLE strømavtaler

Fra juni vil du enkelt få en fullstendig oversikt over hvilken strømleverandør som er billigst gjennom en ny prisportal.

KOMPLISERT: Hittil har det ikke vært bare enkelt for Ola og Kari Nordmann å finne ut hvilken strømavtale som er billigst, men det blir enklere nå som alle strømavtaler må meldes inn og være med i prisoversikten.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Olje- og energidepartementet har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn alle avtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, til NVE.

Tidligere har dette vært frivillig, og mange selskaper har da spekulert i å melde inn kun sine billigste avtaler til prisportalen. På den måten kan man få inntrykk av at selskapet tilbyr billigere strøm enn det kanskje gjør.

Nå plikter alle strømleverandører seg til å delta, og prisopplysningene vil bli gjort tilgjengelig for strømkundene i juni 2015.

Texas i strømbransjen

Hus & Bolig har tidligere skrevet om strømprisjungelen der ute, og om hvordan strømselskapene benytter seg av mange triks for å villede kundene.

Billige avtaler fases ut og kunden blir i en avtale som er mye dyrere enn forespeilet, og det tilbys et hav av ulike avtaler fra samme selskap i samme kategori, selvsagt med ulike priser.

Dette har lenge skapt forvirring, og har gjort det vanskelig for forbrukerne å følge med.

– Kraftprisoversikten har ikke fungert på flere år, det har vi og Konkurransetilsynet vært helt enige om. Bransjen har brukt oversikten til å forvirre, men nå har regjeringen gått inn for en helt ny portal som vi i Forbrukerrådet har fått i oppdrag å lage. Nå vil avtalene bli enklere å sammenligne, og portalen står klar til sommeren, sa Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet, til Hus & Bolig i februar.

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet, sier at de er fullt klar over at dagens strømmarked fremstår som forvirrende for forbrukerne.

– Det har vært en uheldig utvikling her de siste årene. Før hadde strømselskapene gjerne bare ett tilbud i hver kategori, noe som gjorde det svært enkelt å navigere. Det er ønskelig at selskapene rydder opp der det er mange tilbud med like navn, slik at det enklere kan unngås at forbrukerne bestiller feil abonnement. Det er rett og slett lite kundevennlig med for mange alternativer, sier Haug.

Alle skal med

På grunn av at den forrige portalen ikke fungerte som ønskelig, ga Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet i fjor Forbrukerrådet i oppdrag å utvikle og drifte en ny strømprisportal.

Denne skal med andre ord erstatte dagens prisoversikt i regi av Konkurransetilsynet, og den gamle portalen vil legges ned.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har på oppdrag fra OED utarbeidet et regelverk som pålegger kraftleverandørene å rapportene inn relevante opplysninger til NVE, og som gjør det mulig å publisere alle strømavtaler i den nye portalen.

Det nye regelverket utvider og erstatter dagens meldeplikt for kraftleveringsavtaler.

- En velfungerende strømprisportal er viktig for at strømkundene skal kunne velge en strømavtale som passer dem, og for at konkurransen i kraftmarkedet skal være effektiv. Spesielt viktig er det at en strømprisportal i offentlig regi dekker hele markedet. Den nye forskriften gjør at Forbrukerrådet får opplysningene de trenger for å lage en god strømprisportal, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Enklere å sammenligne

Norge har over fem millioner private brukere av strøm, vi har 2,3 millioner strømkunder, og det handles strøm til husholdningene for 35 milliarder kroner hvert eneste år.

Rapporter viser at vi som forbrukere årlig betaler 500 – 600 millioner mer til strømleverandørene enn vi hadde trenger. Dette er altså penger som vi lett kunne spart hvis vi hadde kjøpt den billigste strømmen, ifølge Forbrukerrådet. 

Det er altså en ganske stor differanse mellom de gunstigste strømavtalene og de avtalene folk faktisk velger.

- En forutsetning for å kunne gjøre gode valg er at forbrukeren enkelt kan sammenlikne egen avtale opp mot andre avtaler, både når det gjelder pris og andre vilkår. Dette blir nå mulig fordi kraftleverandørene må melde inn alle avtaler, understreker Flataker.

Den nye strømprisportalen vil i likhet med dagens portal være offentlig tilgjengelig.

Rapportering av samtlige kraftleveringsavtaler vil gi forbrukerne sammenlignbar og lett forståelig prisinformasjon, og forbrukerne får på denne måten muligheten til å ta aktive valg, skriver Regjeringen på sine nettsider.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer