Unge sjekker boligen for dårlig

Gå til hovedinnhold

Unge sjekker boligen for dårlig

46 prosent under 30 år som har kjøpt bolig de siste frem årene, var i liten eller svært liten grad opptatt av å se dokumentasjon på arbeid utført i boligen.

Dette viser en undersøkelse Ipsos Mmi har gjennomført for Rørentreprenørene Norge.

- Tvister i forbindelse med bolighandel handler i hovedsak om at kjøper mener bad og våtrom er i dårligere stand enn forventet. Mange av disse tvistene kunne utvilsom vært unngått dersom folk hadde etterspurt dokumentasjon for arbeider og satt seg nøye inn i dette, sier Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Ti ting du bør sjekke på visning >>>>

Øker med alderen

Boligmarkedet er hett om dagen, og boligene går unna. Særlig i Oslo.

Tross advarsler og mye oppmerksomhet rundt feil og mangler, er særlig unge boligkjøpere lite opptatt av å sjekke boligens tilstand grundig i forbindelse med kjøp.

Omtrent hvert fjerde boligkjøp ender i tvist, ifølge tall fra Help forsikring.

Det kan se ut som bevisstheten om betydningen av dokumentasjon likevel øker med årene.

I aldersgruppen 30 til 39 år oppgir 46 prosent av boligkjøperne som har kjøpt bolig de siste fem årene, at de i stor grad eller veldig stor grad er opptatt av å se dokumentasjon på utførte arbeider.

Spør om dokumentasjon

Rørleggervirksomheter som pusser opp eller rehabiliterer bad, skal levere kunden dokumentasjon på arbeider som er utført og oversikt over hvilke produkter som er benyttet.

- Hevder selger at badet er nyoppusset bør slik dokumentasjon ligge ved i salgsmateriellet, sier Backe.

Rørentreprenørene Norge støtter Forbrukerrådet i synet på at det bør innføres en plikt om tilstandsrapport i tilknytning til boligsalg fordi de mener at rapporten ville gjort eiendomshandel mindre risikofylt for begge parter.

I påvente av tilstandsrapport, oppfordrer Rørentreprenørene Norge myndighetene om å innføre andre tiltak for å sikre forbrukerne.

- Meldeplikt for byggearbeider over 40 000 og for arbeid på klimaskall og våtrom, ville vært et skritt i riktig retning, sier Backe.

Videre oppfordrer bransjeforeningen myndighetene om å innføre et minstekrav når det kommer til kompetanse for å drive i byggemarkedet.

Rørentreprenørenes sjekkliste:

- Les takstpapirene grundig, spesielt egenmeldingsskjemaet. Er arbeider utført av fagkyndige? Hva har huseier utført selv?

- Etterspør dokumentasjon på arbeider?

- Når ble badet bygget? Et våtrom som er bygget riktig og godt vedlikeholdt har en forventet levetid på ca. 25 år.

- Lukter det rå kjeller av baderommet er det fare for fuktskader. Mugglukt i kjeller? Sjekk drenering.

- Er det tilstrekkelig fall på sluk slik at vannet føres dit?

- Sjekk det elektriske anlegget. Eier bør kunne fremlegge dokumentasjon på at et er kontrollert.

- Sjekk boligens energiforbruk. Trenger boligen etterisolering eller utskiftning av vinduer?

-  Sjekk alder og tilstand på røranlegget. Sjekk under kjøkkenvasken. Må røranlegg eller varmtvannstank skiftes?

- Sjekk yttervegger og tak. Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekning?

Kilde: Rorfag.no