Frigir kartdata fra i dag

Gå til hovedinnhold

Frigir kartdata fra i dag

Kartverket frigir nå en rekke sentrale kartdatasett for gratis nedlasting.

- Det er et mål at offentlige kart- og eiendomsdata i størst mulig grad skal være gratis tilgjengelig på linje med annen offentlig informasjon. Det tilrettelegges for åpne selvbetjeningsløsninger for søking, innsyn og nedlasting. Løsningene må være tilpasset behovet til publikum, næringslivet og offentlig forvaltning, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding fra Kartverket. 

Kartverket er en underliggende etat av Miljøverndepartementet.

Blant kartdataene som frigis nå, er datasettene som gjerne omtales som det nasjonale kartgrunnlaget og som blant annet den landsdekkende hovedkartserien Norge 1:50 000 bygger på.

Også datasettene med grenser, vegdata med adresser og terrengmodeller (3D-modell av terrenget) blir lagt ut for gratis nedlasting.

Tidligere i år ble om lag en million stedsnavn i den nasjonale stedsnavndatabasen frigitt. Statens vegvesen frigir samtidig Nasjonal vegdatabank, som er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger.

Mer i vente

Samtidig som en rekke sentrale kartdatasett nå blir gratis, varsler miljøvernministerens strategi at enda mer skal frigis de nærmeste årene. Fra 2015 er planen at Polarinstituttets kartdata for Svalbard og Antarktis og Kartverkets ortofotokart (flybildekart) skal bli gratis, mens Kartverkets sjødata og posisjoneringstjenester skal frigis til redusert pris.

I løpet av 2015 og 2016 er målet at data fra grunnbok og eiendomsregisteret (matrikkelen) gjøres tilgjengelig til redusert pris, og fra 2017 også detaljerte kartdata fra felles kartdatabase (FKB) som Kartverket, kommunene og en rekke andre etater og virksomheter har laget sammen.

- Miljøverndepartementet vil vurdere konsekvensene for samarbeidet mellom stat og kommune om forvaltning av kart- og eiendomsdata før prinsippene for tilgang til detaljerte kartdata endelig blir avgjort. Dette er viktig for å sikre fortsatt godt samarbeid, god kvalitet og oppdaterte detaljerte kartdata, sier Bård Vegar Solhjell.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer