Flere naturskader i 2013

Gå til hovedinnhold

Flere naturskader i 2013

Etter det lave utbetalingsåret 2012 økte igjen erstatningsutbetalingene etter naturskader i 2013.

Naturskadehendelsene i 2013 har gitt naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Dette er dobling av utbetalingene i 2012. Allikevel er man langt unna tallene fra to år tidligere.

-Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en klar økning fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge.

2011 er så langt rekordåret hva gjelder utbetalinger av naturskadeerstatninger.

Mest i vest

I hele 2013 ble det registrert 17 423 skademeldinger. Rogaland er det fylket som i 2013 hadde flest skader. Dette skyldes storm tidlig i desember. På grunn av flom i mai og juni hadde Oppland det høyeste erstatningsbeløpet.

Store hendelser i 2013
•Flommen mai/juni 2013: Rundt 2200 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 410 milloner kroner (spesielt Oppland og Hedmark).
•”Hilde” 15.-17.november 2013: 3000 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 300 millioner kroner (spesielt Nord-Trøndelag, Nordland, Møre- og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag).
•”Ivar” 5.-7.desember 2013: 5000 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 325 mill kroner (spesielt Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Møre- og Romsdal og Nordland).  
•Uvær 11.-13.desember 2013: 2700 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 190 millioner kroner (spesielt Sør-Trøndelag, .
•Uværet i jula ser foreløpig ut til å gi få skader: Meldt ca 350 skader hittil, men det kan komme til å bli opp mot 700 skader med et anslått erstatningsbeløp på mellom 70-90 millioner kroner. 

Norsk naturskadepool

- Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

- Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

- Skader på biler, båter og campingvogner er ikke med i tallene fra Norsk Naturskadepool. Det er heller ikke skader på infrastruktur som veier og jernbane.