BSU-rekord

Gå til hovedinnhold

BSU-rekord

Høye priser gjør at stadig flere unge sparer penger til bolig. Økningen i Boligsparing for ungdom har hittil i år vært rekordhøy.

Økningen i BSU var rekordhøy i årets tre første måneder.

En vekst på hele 1,6 milliarder kroner er drøyt 600 millioner kroner mer enn i samme periode året før.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.  

3 av 4 sparer flittig

Ifølge tall fra SSB utgjorde BSU-innskuddene 38 milliarder kroner ved utgangen av mars i år.

76 prosent av de som oppgir at de har Boligsparing for unge, sier at de satte inn penger på kontoen i løpet av det siste året, ifølge tall fra Finansbarometeret som TNS Gallup har utført i samarbeid med Finans Norge.

– Tre av fire med BSU-konto satte i fjor inn penger på kontoen. Skattefradraget, den høye BSU-renten og et sterkt fokus på behovet for egenkapital ved boligkjøp gjør at BSU-innskuddene øker kraftig, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge.

I 2012 var andelen 68 prosent.

Sterk vekst

Veksten i BSU-innskudd er langt sterkere enn øvrige bankinnskudd. Tradisjonelt har mesteparten av innskuddene kommet i desember, men den sterke veksten i årets tre første måneder kan tyde på at veksten nå fordeler seg mer over hele året.

– BSU-rentene er svært høye sammenlignet med ordinære innskuddsrenter. Dersom man har mulighet er det derfor lønnsomt å sette pengene på BSU-kontoen så tidlig som mulig på året, sier Mæhle.

Et annet alternativ er å inngå en spareavtale med banken, slik at du hver måned overfører et fast beløp til BSU.

Utbetaling av feriepenger er en ypperlig mulighet for mange unge til å spare BSU, ifølge Mæhle.

– Er du usikker på om du har muligheten til å binde sparepenger til fremtidig boligkjøp, er det greit å vite at du kan ta ut pengene før årsskiftet. Reglene er nemlig slik at for å få skattefradraget på 20 prosent av innskuddet, så må pengene stå på BSU-kontoen over årsskiftet.

Men husk at du da går glipp av skattefradraget for de pengene du velger å ta ut.

BSU:

  • Du kan spare inntil 25 000 kroner i året, 200 000 kroner totalt til din første bolig i BSU.

  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år.

  • Bankene gir svært god rente på BSU-sparing.

  • Du trenger ikke å spare et fast beløp eller maksbeløpet årlig, og pengene du setter inn er ikke bundet til bolig og sperret for uttak før ved årsskiftet.

  • Hvis du har skattbar inntekt, får du i tillegg et skattefradrag. Skattefradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, det vil si 5 000 kroner i året dersom du sparer maksimumsbeløpet.

  • Ved å spare i BSU skaffer du deg egenkapital til bolig, men husk at hvis du bryter avtalen ved å ta ut pengene til noe annet, så kan du ikke benytte deg av BSU flere ganger.

  • Du må også betale tilbake det du har fått i skattefradrag på disse pengene hvis du bryter avtalen.

  • Pengene kan kun brukes ved kjøp av bolig, eller ved nedbetaling av lån på en bolig du allerede har kjøpt.

  • Du kan imidlertid flytte din BSU-konto til en annen bank hvis du ønsker det uten at det får noen konsekvenser.