Salg ned, verdi opp

Gå til hovedinnhold

Salg ned, verdi opp

Gjennomsnittlig kjøpesum ved boligkjøp ligger nå på 3, 1 millioner kroner.

Antall omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg falt med 1 prosent fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal i 2013, men verdien steg.

I alt ble det tinglyst 45 400 omsetninger av fast eiendom, altså en økning på 1 prosent i forhold til 2. kvartal 2012.

Samlet verdi av omsetningen var på 85,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år.

Sammenliknet med 2. kvartal i fjor steg verdien med 6 prosent.

Oslo høyest snitt

Det ble tinglyst 20 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 2. kvartal 2013.

Dette er en nedgang fra samme kvartal i 2012 på 1 prosent.

Det stemmer overens med Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk tidligere denne måneden presentert av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN. Den viste at boligprisene for juli var 2,1 prosent lavere enn i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,2 prosent lavere enn i forrige måned. Også i juni var det en svak nedgang før sesongkorrigering.

SSBs tall viser at samlet verdi for de omsatte eiendommene var 63,9 milliarder kroner, som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på litt under 3,1 millioner kroner.

Oslo hadde det høyeste gjennomsnittet per omsetning med litt over 4,5 millioner kroner.

Deretter kom Akershus og Rogaland, med henholdsvis 3,8 og 3,4 millioner kroner.

Nedgang hytter og fritidshus

I 2. kvartal 2013 ble det i alt omsatt 2 600 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sett i forhold til samme kvartal i fjor var det 5 prosent færre.

Det ble omsatt 2 000 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde litt over 600 omsetninger.

Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av fritidsboliger på eid tomt var 1,5 millioner kroner, mens gjennomsnittet for hytter på festet tomt var 1,3 millioner kroner.

Du kan se alle tabeller hos SSB her.

Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter type eiendom
  2. kvartal 2013Endring i prosent
OmsetningerAndel2. kvartal 2012 - 2. kvartal 20132. kvartal 2008 - 2. kvartal 2013
Alle eiendommer 45 377 100 1,3 2,0
Boligeiendommer 32 015 71 -1,2 3,7
Fritidseiendommer 6 479 14 -2,1 -6,9
Næringseiendommer 2 574 6 -6,7 -20,8
Annet og uoppgitte eiendommer 4 309 9 43,9 27,4

Fakta:

Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi.

Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen.

De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for en enkelt fritidseiendom i samme periode.

Det er også viktig å merke seg at statistikken tar utgangspunkt i datoen tinglysingen av omsetningen finner sted.

Det kan gå flere uker, og også måneder, fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for et kvartal gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, og ikke de eiendommene som ble solgt, dette kvartalet.

I gjennomsnitt blir en eiendom tinglyst 30 dager etter salgstidspunktet.

Kilde: SSB.