Salg ned, verdi opp

Gå til hovedinnhold

Salg ned, verdi opp

Gjennomsnittlig kjøpesum ved boligkjøp ligger nå på 3, 1 millioner kroner.

TRØKK: Rundt denne tiden av året er det tradisjonelt sett mye boliger til salgs. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Antall omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg falt med 1 prosent fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal i 2013, men verdien steg.

I alt ble det tinglyst 45 400 omsetninger av fast eiendom, altså en økning på 1 prosent i forhold til 2. kvartal 2012.

Samlet verdi av omsetningen var på 85,7 milliarder kroner i 2. kvartal i år.

Sammenliknet med 2. kvartal i fjor steg verdien med 6 prosent.

Oslo høyest snitt

Det ble tinglyst 20 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 2. kvartal 2013.

Dette er en nedgang fra samme kvartal i 2012 på 1 prosent.

Det stemmer overens med Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk tidligere denne måneden presentert av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN. Den viste at boligprisene for juli var 2,1 prosent lavere enn i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,2 prosent lavere enn i forrige måned. Også i juni var det en svak nedgang før sesongkorrigering.

SSBs tall viser at samlet verdi for de omsatte eiendommene var 63,9 milliarder kroner, som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på litt under 3,1 millioner kroner.

Oslo hadde det høyeste gjennomsnittet per omsetning med litt over 4,5 millioner kroner.

Deretter kom Akershus og Rogaland, med henholdsvis 3,8 og 3,4 millioner kroner.

Nedgang hytter og fritidshus

I 2. kvartal 2013 ble det i alt omsatt 2 600 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sett i forhold til samme kvartal i fjor var det 5 prosent færre.

Det ble omsatt 2 000 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde litt over 600 omsetninger.

Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av fritidsboliger på eid tomt var 1,5 millioner kroner, mens gjennomsnittet for hytter på festet tomt var 1,3 millioner kroner.

Du kan se alle tabeller hos SSB her.

Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter type eiendom
  2. kvartal 2013Endring i prosent
OmsetningerAndel2. kvartal 2012 - 2. kvartal 20132. kvartal 2008 - 2. kvartal 2013
Alle eiendommer 45 377 100 1,3 2,0
Boligeiendommer 32 015 71 -1,2 3,7
Fritidseiendommer 6 479 14 -2,1 -6,9
Næringseiendommer 2 574 6 -6,7 -20,8
Annet og uoppgitte eiendommer 4 309 9 43,9 27,4
loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer