Fall i boligprisene

Gå til hovedinnhold

Fall i boligprisene

De ferske boligprisstatistikkene viser nå nedgang over hele linja.

FALL: Salget av nye boliger går kraftig ned, og det gjør også boligprisene. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Etter sterk boligprisvekst i august, viste tallene for september en nedgang i boligprisene på 1,4 prosent, 0,9 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Siden dette var den første septembermåneden siden krisehøsten 2008 at den underliggende pristrenden var negativ, var det knyttet stor spenning til hva dagens tall for oktober ville vise.

Tallene viser at nedgangen i bruktboligprisene fortsetter med hele 1,5 prosent i oktober. Sesongjustert er fallet på 0,8 prosent.

Med andre ord så viser både statistikkene for bruktboligprisene, borettslagprisene og salgstallene for nye boliger nedgang.

Leiligheter falt mest

Hittil i år er prisene fortsatt 5,4 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012, men vi ser nå den laveste tolvmånedersveksten på ti år hvis man ser bort fra finanskrisen i 2008. 

Prisene på eneboliger falt med 1,6 prosent siste måned, og prisene på delte boliger falt med 0,7 prosent.

Prisene på leiligheter falt med 1,7 prosent siste måned, men i oktober 2013 var likevel prisene 0,8 prosent høyere enn i oktober 2012.

– Historisk sett er prisnedgang i oktober normalt. I løpet av sommeren så vi konturene av et noe endret marked, der spesielt tilbudssiden med boliger til salgs økte kraftig. I lys av dette er det ikke overraskende at vi har fått noen måneder med prisnedgang i boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Eff. 

Boligprisene er nå samlet kun 1,3 prosent høyere enn de var i oktober 2012.

Prisnedgang i borettslag

Tidligere i dag kom det også fersk statistikk som viser at OBOS-prisene sank med 2,3 prosent i oktober. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte boliger tilknyttet OBOS i Oslo-området er nå 40 821 kroner. 

Kvadratmeterprisen er 2,3 prosent lavere enn i september, og 0,1 prosent høyere enn i oktober 2012. Hittil i år har prisene falt med 1,8 prosent.

– Det ser ut til at boligkjøperne har nådd et metningspunkt for hva de er villige til å betale for en bolig. Samtidig viser statistikken at det er like mange boligkjøp nå som for et år siden. Vi tror fortsatt ikke på noen prisnedgang over tid, men at vi de neste 12 månedene vil se en svak prisvekt på bolig, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen. 

Prisstatistikken fra Garanti Eiendomsmegling viser også at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 1,5 prosent i oktober, noe som gir en samlet vekst i løpet av de siste tolv månedene på 2,9 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i oktober for borettslagsleiligheter var på 27 888 kroner, mot 28 299 kroner i september.

- Det er gjerne slik at prisene stiger om våren og flater ut eller synker om høsten. Det som er litt spesielt akkurat nå er at boligkjøperne møter til dels kraftig motstridene meldinger i media om hvordan boligmarkedet kommer til å utvikle seg, og dette har gitt utslag i lavere priser også i oktober, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling. 

Lavt nyboligsalg

I de siste to månedene har det bare blitt solgt 833 nye boliger på Østlandet, ifølge ny rapport fra ECON Nye boliger. Dette er hele 35 prosent færre enn samme periode i fjor. Dette bekrefter det betydelige negative omslaget i salget som ble registrert i sommermånedene.

Høyt utbud av boliger gjør samtidig at beholdningen av usolgte boliger nå er på nivå med inngangen til finanskrisen. Prisene stiger imidlertid fortsatt.

På Vestlandet har vi registrert salg av 443 nye boliger de to siste månedene, noe som er hele 36 prosent færre enn samme periode i fjor.

Beholdningen av usolgte boliger er nå det høyeste nivået ECON har registrert. Særlig Bergen Sentrum/Nord og Stavanger har opplevd en dramatisk nedgang i nyboligsalget. Dette er også der prisene er høyest.

På Sørlandet er det solgt 131 nye boliger. Det utgjør 13 prosent av boligene som var til salgs i perioden. Dette er et svært lavt salg, og lavest i landet. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer