Dette regnes som inntekt når du betaler for sykehjemsplass

Gå til hovedinnhold

Dette regnes som inntekt når du betaler for sykehjemsplass

Dersom man i eldre år har behov for varig pleie, er plass på alders- og sykehjem den vanlige løsningen. I Norge betaler man en egenandel beregnet på inntekt, men hva regnes som inntekt?

Egenandelen du skal betale for sykehjemsplass, beregnes ut fra din inntekt. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari G. Dølgaard

Er du usikker på hvor mye av din økonomi som blir berørt når den dagen kommer at du vil ha behov for en sykehjemsplass? Vi gir deg svarene.

Alle som kommer på sykehjem vil måtte betale en egenandel for sykehjemsplassen.

Denne egenandelen skal dekke kost, losji, medisiner og pleietilbud, men den kan variere.

- Kommunen kan kreve 75 prosent av inntektene til sykehjemsbeboeren inntil folketrygdens grunnbeløp, forteller advokat i Huseierne, Morten Fæste. 

Folketrygdens grunnbeløp frem til 1. mai 2023 (når den endres), er på 111 477 kroner.

- Av inntekter som overstiger dette grunnbeløpet, kan kommunen be om en egenandel på inntil 85 prosent av beboerens inntekt, fortsetter advokaten.

Morten Fæste er advokat i Huseierne.

Men noen regler kan redusere egenandelen:

 • Alle beboere skal beholde et minstebeløp til eget bruk
 • Hvis beboerens ektefelle fortsatt bor hjemme, kan det føre til lavere egenandel

Dette er «inntekt»

I forskriften om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester sier § 3 fjerde ledd:

«Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt.»

«Rundskriv I-47/98», laget til den gamle forskriften, presiserer at «Som inntekt regnes ikke gevinst ved salg av egen bolig eller lotterigevinst o.l.»

- Salgsgevinster er som hovedregel ikke "inntekt" i forhold til reglene om betaling for opphold i institusjon, uavhengig av om gevinsten er skattepliktig eller ei, sier Fæste

Formue har heller ikke noe å si for beregningen av egenandelen, for eksempel bankinnskudd, verdi av hus, leilighet, hytte eller aksjer.

Derimot kan inntil 85 prosent av for eksempel innskuddsrenter, inntekter fra utleie av sykehjemsbeboerens hus eller leilighet og aksjeutbytte kreves som betaling for sykehjemsplassen.

Selge eller leie ut boligen

Å selge boligen vil som sagt ikke ha noe å si for egenandelen, heller ikke om boligen blir solgt med gevinst.

- Men hvis salgssummen blir satt på konto, eller investeres i aksjer, så kan kommunen kreve inntil 85 prosent av rentene og aksjeutbyttet, understreker Fæste.

Skal boligen leies ut kan også kommunen kreve inntil 85 prosent av leieinntektene, noe som gjør utleie ulønnsomt.

- Samtidig vil det være kostbart å la boligen stå tom fordi det fortsatt vil være utgifter til drift og vedlikehold, sier advokaten.

Og nettopp av den grunn velger mange å foreta en gaveoverføring eller gi forskudd på arv når man er i en situasjon hvor plass på sykehjem blir aktuelt, og man ikke har mulighet til å flytte tilbake til boligen igjen.

Les mer om gaveoverføring eller forskudd på arv her 

Ta noen avgjørelser før det blir for sent

Hvis årsaken til at det er aktuelt med en plass på sykehjem er kognitiv svikt, vil det være for sent å planlegge egen økonomi.

Derfor kan det være smart å skrive en fremtidsfullmakt mens man selv er i stand til å ivareta egne interesser.

Ta kurset om fremtidsfullmakt på nett, eller når det kommer til ditt distrikt 

- I en fremtidsfullmakt kan man bestemme hva som skal skje med en selv og verdiene man eventuelt har, slik at man er sikker på å få sine ønsker oppfylt før det er for sent, avslutter Fæste.

Les mer om fremtidsfullmakt her

Viktige punkter oppsummert

Dette regnes som inntekt

 • Inntekter på grunnlag av pensjon
 • Andre løpende trygdeytelser
 • Arbeidsinntekt
 • Næringsinntekt
 • Leieinntekt
 • Innskuddsrenter
 • Inntekter fra utleie av sykehjemsbeboerens bolig
 • Aksjeutbytte
 • Renter og avkastning av formue etter fradrag av skatt og gjeldsrenter

Noen regler kan redusere egenandelen:

 • Alle beboere skal beholde et minstebeløp til eget bruk
 • Hvis beboerens ektefelle fortsatt bor hjemme, kan det føre til lavere egenandel

Dette regnes ikke som inntekt

 • Salgsinntekter
 • Bankinnskudd
 • Verdi av hus, leilighet eller hytte (eller andre eiendeler)
 • Verdi av aksjer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.