Gjerde mot naboen - må finsiden være ut?

Gå til hovedinnhold

Gjerde mot naboen - må finsiden være ut?

Du har antagelig aldri sett et gjerde med finsiden inn, har du? Og finnes det regler som bestemmer at du ikke selv kan ha finsiden inn?

Ta en prat med naboen før du setter opp et gjerde, så forebygger du en eventuel uenighet. Foto: Shutterstock

Et gjerde skal være laget og vedlikeholdt slik at det ikke er til unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for naboene..

Det stilles blant annet visse krav til det estetiske, og skal ikke påføre naboen større ulemper enn det nabogjerder vanligvis gjør.

Så er smak og behag som kjent forskjellig fra en person til en annen.

De fleste ønsker å ha et godt forhold til naboene sine, og Huseiernes råd er alltid at det lønner seg å snakke med naboen før man gjør tiltak som kan påvirke naboforholdet.

Under en uformell prat kan du legge frem planene dine, og unngå en uenighet eller en krangel på et senere tidspunkt når gjerdet er satt opp.

Eller som Huseiernes advokater oppfordrer til:

Slik finner du løsninger i stedet for å krangle med naboen.

Men må finsiden av gjerdet være ut?

Når det gjelder gjerder, så kan det være nyttig å vite at det faktisk finnes en lov om gjerder «Lov om granngjerder» som du finner lovteksten til her.

Men det står ingenting presist i denne loven om «finside» eller bakside.

Vi stilte derfor spørsmålet til advokatfullmektig i Huseierne, Rida Arshad.

- Vi har ingen regler som sier noe uttrykkelig om dette, men grannegjerdelovens § 4 første ledd sier at «Grannegjerde skal vera såleis laga og vedlikehalde at det ikkje er uturvande eller urimeleg til ulempe eller lyte på granneeigedom.», forteller advokatfullmektigen.

Men hun forklarer videre at estetiske hensyn også er relevante i et slikt spørsmål.

- Det innebærer at dersom man setter den "ufine" siden mot naboen så vil det kunne omfattes av bestemmelsen, fortsetter hun.

Samtidig understreker hun at det skal en del til før denne type saker rammes av bestemmelsen.

- I en relevant lagmannsrettsdom fra 2002 (LB-2001-2871) var det blant annet spørsmål om utforming av nabogjerde, fortsetter hun.

Retten så på om det var noen standardutforming i området og uttalte at det hadde vært synbart for nabo at finsiden av gjerdet skulle stå mot eieren som satte opp gjerdet.

Naboen hadde ikke under prøveoppsetting spurt eller stilt krav om hvordan stakittene skulle plasseres.

Kan du reglene for å plante en hekk eller sette opp et gjerde:

Gjerde eller hekk – reglene du må følge

Har du sau og sauemøkk rundt hytta og på terrassen? Du kan ikke uten videre sette opp et gjerde:

Gjerde mot sau på hytta?

Vet du hvordan du skal gå frem for å sette opp et gjerde?:

Jeg vil sette opp gjerde – hvordan går jeg frem?

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.