Mål radon

Gå til hovedinnhold

Mål radon

I en utleieleilighet er det påbudt, i egen bolig har du valget.

Denne artikkelen er et av våre tips for hva du må passe på av vedlikehold i boligen din. Se flere tips her:
Huseiernes vedlikholdskalender for hus > Oktober

 

Radon skal måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, og skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.

Det vil si at siste frist for å begynne målingen er første halvdel av februar. 

Leier du ut bolig, er du pliktig til å måle radon og eventuelt gjøre tiltak dersom nivåene er for høye.

I bolig du eier og bor i selv, bør du måle, men du må ikke.

Målinger bør skje i perioden oktober – april. Første del av februar er altså siste frist for å starte målingen for sesongen.

Det er strålevernforskriften som stiller krav til radonnivået i utleieboliger.

Forskriften sier at du som utleier må iverksette tiltak for å senke radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense).

Videre står det at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m3 (grenseverdi).

 • Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt.
 • Gassen dannes i berggrunnen fra grunnstoffene radium og uran, og dette er en kontinuerlig prosess. 
 • Radon er den viktigste årsaken til lungekreft her til lands etter røyking.
 • Når man puster inn luft som inneholder radon, fører det til en bestråling av lunger og luftveier som over tid øker risikoen for lungekreft.

Grunnen til at man skal måle i den kalde årstiden, er at boligene våre på denne tiden av året fungerer omtrent som en støvsuger:

Oppvarmingen av boligene gir trykkforskjeller som gjør at radon trekkes inn gjennom sprekker og åpninger i konstruksjonen og oppkonsentreres i innemiljøet.

Siden radon er en gass som kommer fra bakken, er det vanligvis ikke behov for å måle i etasjer som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå.

Slik går du frem for å måle radon


Medlemsfordel

Radonmannen-logo.png

Radonmannen

Huseiernes avtale med Radonmannen gir medlemmer gratis rådgivning om radon og stråling i tillegg til rabatter på produkter og tjenester.

Les tilbudet

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gir disse rådene:

 • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.
 • Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. 
 • Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere for å sammenligne blant annet pris. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. 

Bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider, men det finnes også andre firmaer.

 • DSA fører ingen godkjenning og anbefaler ikke et firma fremfor et annet. DSA selger heller ikke radonmålinger.  
 • Du behøver ikke å ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det kan du gjøre selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret. 
 • Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. 

Undersøk om målingene følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger. Du kan stille følgende kontrollspørsmål som du bør få ja på: 

 • Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger? 
 • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder? 
 • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset? 
 • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte? 
 • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger? 
 • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling? 
 • Noen steder kan du kjøpe radonmålinger gjennom kommunen, ofte til en fordelaktig pris. Undersøk dette med din kommune.  

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer