Slik unngår du fukt og råte i din bolig bygget etter 1995

Gå til hovedinnhold

Slik unngår du fukt og råte i din bolig bygget etter 1995

Ikke ta overilte valg dersom du oppdager fukt og råte. Enkle tiltak kan være tilstrekkelig både for å stoppe og for å utbedre eventuelle skader.

Uten kunnskap om egen bolig er det vanskelig å planlegge nødvendig vedlikehold. Det kan gi veldig uheldige konsekvenser på sikt. Vi gir deg de faglige rådene!

Vi har delt inn norske boliger i fire epoker; boliger fra før 1900, boliger fra 1900 til 1970, boliger fra 1970 til 1995, og boliger bygget etter 1995 og frem til i dag.

Boliger fra 1995 til i dag

  • Hvor mange: ca. 650 000
  • Byggeregler: Byggteknisk forskrift 1997, 1999, 2001, 2003, 2007. TEK 10, TEK 17
  • Typisk isolasjon: Glassvatt

Slik er huset bygd

Eneboliger har støpt såle på grunn eller kjeller med støpt gulv. Gulvstøpen har underliggende isolasjon og fuktsikring.

I tillegg er det fuktsikring under sviller på gulvstøpen og mellom gulvstøp/gulvbelegg.

Grunnmur har isolasjon i eller på utsiden og god fuktsikring. Trebjelkelag.

Yttervegger med bindingsverk er godt isolert, vindtettet og fuktsikret. Alternative vegger med utvendig isolasjon og tynnpuss, samt murvegger, forekommer.

Boligblokker har støpte etasjeskiller (plass-støpt eller hulldekkeelement) med en avretting. På denne er det lagt dampsperre før gulvbelegg (typisk parkett) blir lagt.

Yttervegger er støpt og/eller isolert bindingsverk. Ventilasjonsanlegg gir balansert utlufting av boligen. Byggene er godt energieffektiviserte og har lave luftlekkasjetall.

Fuktbelastning kommer fra innebygget byggfukt i støpte gulvkonstruksjoner.

På grunn av små åpninger og spalter i fuktsikringer, er det lokale fuktforhold med en relativ luftfuktighet (RF) godt over minimumskravene til fuktkrevende insekter og muggsopp.

Faresignalene

Omfattende problem med fuktkrevende insekter, særlig skjeggkre.

Trolig også vanlig med lokale muggsoppskader som i varierende grad kan påvirke inneklimaet.

Løsningene

Mikroklimatiske undersøkelser for å konstatere problemet. Etablere et damptett sjikt mellom gulvstøp og tilstøtende materialer og konstruksjoner.

Det dreier seg ikke om å tørke betonggulvet, men å skape et skille mellom fuktig gulvstøp og tilstøtende materialer.

Dette får man til ved enten å legge på en smøremembran, eller med bedre tetting langs skjøter og overganger mot svillemembran under skillevegger og yttervegger. 

Vær oppmerksom på skjeggkre, eventuelle gjentagende helseplager som tretthet, hodepine eller forkjølelse som kan fremkalles av muggsopp.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer