Slik unngår du fukt og råte i din bolig bygget før 1900

Gå til hovedinnhold

Slik unngår du fukt og råte i din bolig bygget før 1900

Ikke ta overilte valg dersom du oppdager fukt og råte. Enkle tiltak kan være tilstrekkelig både for å stoppe og for å utbedre eventuelle skader.

Uten kunnskap om egen bolig er det vanskelig å planlegge nødvendig vedlikehold. Det kan gi veldig uheldige konsekvenser på sikt. Vi gir deg de faglige rådene!

Vi har delt inn norske boliger i fire epoker; boliger fra før 1900, boliger fra 1900 til 1970, boliger fra 1970 til 1995, og boliger bygget etter 1995 og frem til i dag.

Boliger bygget før 1900

  • Hvor mange: 152 151
  • Byggeregler: Ingen (lokal håndverkstradisjon)
  • Typisk isolasjon: Ingen

Slik er boligen bygd

Eneboliger har trekonstruksjoner i yttervegger og bjelkelag. Krypekjellere er vanskelig tilgjengelige. Disse har manglende fuktsikring av grunnen og mangelfull utlufting.

Kjellere har jordgulv eller tynn gulvstøp uten fuktsikring og isolasjon. Bjelkelag og yttervegger er uisolerte. Loft er lite tilgjengelige og uisolerte.

Bygårder har teglvegger med innmurte trebjelkelag., kjeller med murvegger og tynn gulvstøp uten fuktsikring og isolasjon.

Fuktbelastning kommer fra krypekjellere og kjellere

Oppadstigende fuktighet i gulv og vegger, sommerkondensering (varm, fuktig uteluft siger inn i en kjølig kjeller og forårsaker høy relativ luftfuktighet (RF)).

Når lufttemperaturen senkes, stiger den relative luftfuktigheten naturlig. En temperaturendring på 5 °C øker RF med ca. 20 prosent, noe som gjør at det kan oppstå store fuktproblem i en ellers tørr krypekjeller. 

Faresignalene

Treverk angripes av muggsopp, råtesopp og treskadeinsekter. Murverk får saltutslag, misfarging og avskalling av maling og puss.

Kan forårsake et dårlig inneklima, særlig i fyringssesongen, fordi oppadgående luftstrømmer trekker muggsoppsporer opp fra krypekjellere og kjellere til overliggende boligrom.

Kalde loft med kondensering og svertesopp på taktroa.

Løsningene

Forebyggende fuktsikring.

Saltutslag: Akseptér, men unngå lagring mot slike overflater. Ineffektivt å drenere dersom fuktighet kommer fra gulv og grunnmur.

Muggsoppskader: Fjernes. Gamle kjellere har ofte luftekanal over tak fra vaskerom / bryggerhus. Sørg for åpen kanal ut, og få inn frisk luft via lufteluker i grunnmur.

OBS: Grunnmursvifter som suger luft ut gjennom grunnmuren vil motvirke den naturlige utluftingen og resultere i at utluftingen blir dårligere.

Lagre gjenstander opp fra gulv og ut fra murvegger.

Råteskader og treskadeinsekter

Angrepet treverk fjernes og/eller forsterkes. Ved store svekkelser må det skadede treverket skiftes ut. Ved avgrenset svekkelse kan man gjerne forsterke materialene eller vurdere om det er akseptabelt å la det bli stående.

Råteskader i en utendørs eksponert tømmervegg kan effektivt stanses med utvendig kledning.

Råteskader inne kan stanses ved å stoppe oppfuktning: Tetting av taklekkasjer, bedring av beslagsløsninger og bedre utlufting har god effekt.

Med unntak for hussoppangrep, er det verken nødvendig eller hensiktsmessig å benytte soppdrepende preparat.

I krypekjellere gir det god fuktsikring å legge byggeplast på grunnen hvis fuktigheten skyldes oppadstigende fuktighet. Man bør ikke legge en dampsperre på undersiden av selve bjelkelaget fordi dette kan føre til kondensproblemer - en eventuell dampsperre i konstruksjoner skal ligge på den varme siden av isolasjonen.

God utlufting er gunstig for å holde fuktigheten nede.

Er det utettheter i etasjeskillet mellom kaldt loft og varmt boligrom i fyringssesongen, kan imidlertid økt utlufting føre til at enda mer varm, fuktig inneluft trekker opp til loftet.

Da kan problemet med kondensering og vekst av muggsopp/svertesopp bli mer omfattende.

Vindtetting av etasjeskillet mellom boligrom og loft vil ha stor effekt. Tettingen kan være lokal, for eksempel rundt rørføringer og takluke.

Vær oppmerksom på: Kjeller, krypekjeller, treskadeinsekter

Rundt 100 000 boliger har ukjent byggeår

Dette tallet skjuler antakelig en større andel eldre boliger.

På grunn av oppussing og tilbygg består mange boliger i tillegg av ulike byggetrinn og konstruksjonsløsninger. 

Det betyr at man gjerne finner ulike problemer og eventuelle skader i forskjellige deler av bygningen.

Man må derfor gjøre en individuell vurdering av hver enkelt bygning for å se hva som gjelder i det enkelte tilfellet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer