Huseiernes Landsforbund ber Skattedirektoratet om å gjøre rede for hjemmelen for at informasjon innhentet og avgitt med ett spesifikt formål – statlig formueskatt, også brukes til andre formål – kommunal eiendomsskatt.   

Les brevet til Skattedirektoratet her