Kritisk til skattedirektoratet

Gå til hovedinnhold

Kritisk til skattedirektoratet

Huseiernes Landsforbund er kritisk til Skattedirektoratets bruk av ligningsverdi ved eiendomsskattetaksering.

Huseiernes Landsforbund ber Skattedirektoratet om å gjøre rede for hjemmelen for at informasjon innhentet og avgitt med ett spesifikt formål – statlig formueskatt, også brukes til andre formål – kommunal eiendomsskatt.   

Les brevet til Skattedirektoratet her

Mer fra Huseierne

Se alle artikler