198 416 medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Gå til hovedinnhold

198 416 medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Medlemstallet i Huseiernes Landsforbund (HL) økte med 8,44 prosent, fra 182 979 betalende enkeltmedlemmer til 198 416 i løpet av 2012.

Dette var en økning med 15 437 medlemmer.

- Dersom medlemsutviklingen fortsetter i samme tempo vil vi passere 200 000 medlemmer i løpet av våren, sier en fornøyd adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Det er åpenbart at HL profiterer på de hyppige og omfattende endringer av lover og forskrifter som berører huseierne. Årlige økninger av ligningsverdiene og truende eiendomsskatter øker interessen for HLs arbeid. Og det er mer: Fra nyttår øker skatten på utleie av sekundærbolig ytterligere for dem som betaler formuesskatt. Nesten hvert år siden den rød-grønne regjeringen tiltrådte er det gjennomført endringer og økninger av boligbeskatningen.

Innføring av kostnadskrevende byggemetoder i nye boliger irriterer mange. Nye avgifter, som grønne sertifikater, innarbeides som skjult boligskatt. Nye krav til bankene, slik at boligrenten er et halvt prosentpoeng høyere enn den ellers ville ha vært,er nye tiltak. Økte krav til egenkapital ved boligkjøp gjør det vanskeligere for ungdom og nyetablerere å komme inn i boligmarkedet irriterer også mange.  - Vi konstaterer at stadig flere huseiere trenger å søke råd og hjelp, og melder seg derfor inn, forteller Peter Batta.

- Ellers er det åpenbart at mange blir nye medlemmer i kommuner som innfører eller øker eiendomsskatten. Dette engasjerer! Men fortsatt er det gratis juridisk og teknisk rådgivning, samt våre gode medlemsfordeler, som trekker flest nye medlemmer, påpeker Peter Batta.

Akershus er fylket med klart flest medlemmer, nemlig 35 205, mens Oslo har 25 120.
Deretter følger Rogaland med 16 946 medlemmer, Østfold med 14 449, Buskerud med 14 088, Hordaland med 13 757 og Vestfold med 13 709.

Størst prosentuell vekst hadde Sogn og Fjordane med 23,2 prosent vekst. Deretter fulgte Hordaland med 14,6 prosent, Nord-Trøndelag  med 14,2 prosent, Buskerud (sør) med 13,6 prosent, Romsdal med 12,8 prosent, Østfold (nord) med 12,6 prosent og Troms og Rogaland (nord) med 12,2 prosent.

HL har de seinere årene stadig økt tilbudet av kurs og medlemsmøter. Dette vil videreføres i 2013. Den landsomfattende Huseierdagen vil bli avholdt for tiende år på rad, torsdag den 31. oktober.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer