Boligstyret.no

Gå til hovedinnhold

Boligstyret.no

Boligstyret gir medlemmer i Huseierne 1000 kr rabatt på kjøpsprisen. I tillegg gis det 10 % rabatt på abonnementet.

Dette gir styret full tilgang til alle maler, dokumenter, verktøy og nyheter på Boligstyret.no

Dette får dere på Boligstyret.no

HMS dokumentasjon

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Her finner du et godt utarbeidet dokument med tilhørende sjekkskjemaer.

Forslag til vedtekter med utfyllende forklaringer

Alle borettslag, boligaksjeselskaper og eierseksjonssameier skal ha vedtekter. Vedtektene er det beste styringsverktøyet styret og generalforsamlingen har. Her finner du mulige vedtektsbestemmelser som går langt utover de minstekrav lovreglene stiller til vedtektene.

Veiledning ved mislighold

Når en eier i et boligselskap ikke etterlever de regler som gjelder, trenger man gode rutiner for behandling av mislighold. Her vil du finne gode styringsverktøy for å starte en slik prosess.

Forberedelse til årsmøte

Det ordinære sameiermøtet og den ordinære generalforsamlingen (årsmøtet) er i mange tilfeller den viktigste begivenheten i boligselskapet i løpet av ett år. Det er derfor viktig at årsmøtet arrangeres og gjennomføres riktig og tydelig måte. Denne dokumentbasen inneholder dokumenter som kan tjene som mal for de dokumenter styret må utarbeide og sende ut til årsmøtet.

I tillegg

  • Maler på mange nyttige dokumenter
  • Nyhetsvarsel med nye lover, endringer og retningslinjer

Les mer og kjøp tilgang på boligstyret.no

Medlemstilbud for sameier og borettslag

Medlemsrabatt

Medlemmer i Huseierne får

  • 1000 kr rabatt på kjøpsprisen
  • 10 % rabatt på abonnementet

Dette gir styret full tilgang til alle maler, dokumenter, verktøy og nyheter på Boligstyret.no

Alle rabatter krever fremvisning av medlemskort. Finner du ikke medlemskortet, send sms med "Huseier" til 2007.

Flere medlemsfordeler

Se alle medlemsfordeler

Juridisk rådgivning

Medlemskapet i Huseierne inkluderer gratis juridisk rådgivning. Jusstelefon med ubegrenset hjelp. Mulighet for å registrere saker elektronisk, og to times rådgivning fra advokat.

Gratis kurs

Som medlem av Huseierne kan du delta på gratis kurs om styrearbeid blant annet. Vi arrangerer vanligvis kurs over hele landet, og nå kan du også ta kursene våre digitalt - hvor du vil, når du vil.

Strøm til medlemspris!

Huseierne har forhandlet frem en av markedets beste strømavtaler for din bedrift eller boligselskap for deg som er medlem! Avtalen er enkel, billig og trygg.