Nye oppgaver til større kommuner

Gå til hovedinnhold

Nye oppgaver til større kommuner

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 1. oktober 2016.

Huseiernes Landsforbund (HL) mener det er en særlig styrke for samfunnet vårt at nordmenn flest eier sine boliger selv. Vi ønsker å verne og videreutvikle den norske selveiertradisjonen og arbeide for at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt miljø. HL mener tilskudd til etablering er et viktig virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte personer med å etablere seg i egen eid bolig.

HL støtter forslaget om å overføre tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig fra Husbanken til kommunene. Vi støtter at det blir mindre byråkrati ved at kommunene ikke lenger skal måtte søke Husbanken om tilskuddsmidler. Samtidig har Husbankens tilskuddsordninger gitt staten en oversikt over hvor mye midler som benyttes til formålene. Ved at tilskuddsordningene overføres til kommunenes rammetilskudd, vil ikke staten lenger ha oversikt over aktiviteten på området.
HL mener det er sentralt at nivået på tilskudd til etablering i egen bolig og tilpasning av bolig videreføres. Vi mener derfor at kommunene bør pålegges å rapportere aktivitet og måloppnåelse på området.

Huseiernes Landsforbund synes forslaget fremstår som fornuftig og har ingen øvrige innvendinger til endringene som foreslås.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer