Huseiernes Landsforbund er positiv til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny drikkevannsforskrift.

Huseiernes Landsforbund mener imidlertid at kommunenes plikt til å informere om abonnentenes mulighet til å klage, herunder også tilrettelegge for en enkel måte å klage på, bør komme frem i drikkevannsforskriften.