Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Gå til hovedinnhold

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 11. april 2016.

Huseiernes Landsforbund er positiv til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny drikkevannsforskrift.

Huseiernes Landsforbund mener imidlertid at kommunenes plikt til å informere om abonnentenes mulighet til å klage, herunder også tilrettelegge for en enkel måte å klage på, bør komme frem i drikkevannsforskriften.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Bad før flisene er lagt.

Nytt bad - husk dokumentasjon

Les mer
Dame som drikker kaffe

Boutgiftene til himmels

Les mer

Stor oppmerksomhet om Bokostnadsindeksen

Les mer