Endring av forskrift om energimerking av bygninger

Gå til hovedinnhold

Endring av forskrift om energimerking av bygninger

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 6. juni 2016.

Olje- og energidepartementet foreslår å legge ansvaret for ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg til Enova. I dag ligger ansvaret for drift og videreutvikling av ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg hos NVE. Huseiernes Landsforbund har ingen innvendninger mot at dette overføres til Enova.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer