Olje- og energidepartementet foreslår å legge ansvaret for ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg til Enova. I dag ligger ansvaret for drift og videreutvikling av ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg hos NVE. Huseiernes Landsforbund har ingen innvendninger mot at dette overføres til Enova.