Viktige regelendringer for boligeiere i 2024

Gå til hovedinnhold

Viktige regelendringer for boligeiere i 2024

P-rom forsvinner, strømstøtten blir lavere og det blir enda vanskeligere å få lån. Slik vil de nye regelendringene påvirke deg i året som kommer.

Takstmann måler opp bolig
MÅLEREGLER: Fra nyttår kommer det nye regler om hvordan boliger skal måles opp. Dette er viktig å vite for de som skal kjøpe og selge bolig. 

Vi går inn i 2024, og det betyr flere regelendringer. Her er de viktigste endringene for deg som eier bolig:

Ny måte å måle opp boliger på

Fra nyttår brukes det nye arealbegreper når man måler opp en bolig. Det vil si at når du leser boligannonser, så vil begrepene "p-rom" og "s-rom" forsvinne.

Nå skal boligens areal måles i BRA - bruksareal.

Dette skal igjen deles opp i BRA-i, som er bruksareal inne i boenheten. BRA-e er arealet utenfor leiligheten, for eksempel boden i kjelleren.

Et utydelig skille mellom P-rom og S-rom har gjort at begrepene har skapt forvirring om hvor stor boligen egentlig er. Disse nye reglene skal gjøre det enklere å sammenligne boliger og få en bedre forståelse av størrelsen.

Les mer: Så stor er boligen din - P-rom og S-rom erstattes av BRA

Vanskeligere å få boliglån

Norges Bank satt opp renten rett før jul. Nå vil mange banker ha en boliglånsrente på rundt 6,5 prosent, og det er ventet at denne renten holder seg så høy mesteparten av året.

Du må tåle en økning i renten på tre prosentpoeng når du tar opp lån. Det betyr at fra nyttår må økonomien din tåle en rente på 9,5 prosentpoeng!

Dette er ingen ny regel, men konsekvensen av regelen gjør at det blir vanskeligere å få boliglån i 2024.

Les mer: Hvor mye kan jeg låne i 2024 

Du må betale mer for strømmen - før strømstøtten

Fra nyttår flyttes innslagspunktet for strømstøtten. Frem til nyttår har du fått strømstøtte når strømmen har kostet over 70 øre pr kilowattime (før moms).

Fra nyttår flyttes denne terskelverdien til 73 øre pr kilowattime før moms eller 91,25 ør etter moms. 

Når du først får strømstøtte, får du fortsatt strømstøtte for 90 prosent av kostnadene opp til 5000 kilowattimer. 

Les mer: Dette betyr statsbudsjettet for 2024 for deg

Strengere regler om håndtering av overvann på egen eiendom

Våtere og villere vær fører til at du får mer vann på eiendommen din, såkalt overvann. Dette vannet skal i utgangspunktet håndteres på eiendommen, og ikke renne videre til naboer.

Fra nyttår får kommunene hjemler til å kreve løsninger for å fange og fordøye overvann på eiendommen. Kravene kan brukes ved nybygging og hvis det gjennomføres byggeprosjekter på eiendommen.

Kommunen kan da kreve at eieren håndterer overvann på egen eiendom, for eksempel ved å ha regnbed eller andre måter vannet synker ned i grunnen på. 

Les mer om reglene hos direktoratet for byggkvalitet: Nye regler om håndtering av overvann

Strengere markedsføringsregler for bolig

Forbrukertilsynet har strammet inn markedsføringsreglene for bolig. Dette har skjedd etter initiativ fra Huseierne.

Markedsføringsreglene er strammet inn slik at du ved boligsalg skal få bedre og mer korrekt informasjon om boligens energiklasse og hvilke energieffektiviseringstiltak som er gjort i en bolig.

Blant annet gjelder dette for strømforbruk i boligen. Det anbefales også at boliger ikke kan markedsføres som "energieffektive" med mindre de har energiklasse C.

Se reglene: Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av boliger 

Ingen endringer på boligskatten

Selv om artikkelen skal handle om regelendringer, er det greit å vite at det ikke blir noen endringer på boligskatten for 2024. 

Les mer her: Slik blir boligskatten i 2024

 

 

*OPPDATERT: Oppdatert 28.12.23 kl 2026 - BRA var feilaktig beskrevet som "bruttoareal", skal være bruksareal.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer