Viktige endringer i BSU-ordningen

Gå til hovedinnhold

Viktige endringer i BSU-ordningen

Hvis du eier bolig og fortsatt sparer i BSU, blir du nå fratatt skattefradraget. De som ikke har kjøpt sin første bolig kan glede seg over høyere sparebeløp og større skattefradrag i 2021.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Regjeringen ønsker at boligsparing for ungdom, populært kalt BSU-ordningen, skal bli mer målrettet mot unge som ikke eier bolig.

Derfor fjernes nå skattefradraget for dem som er under 34 år og har kjøpt egen bolig, som tidligere har kunnet fortsette den gunstige sparingen etter boligkjøpet.

Men selve sparingen kan du fremdeles fortsette med til og med året du fyller 33, og du kan også la pengene stå urørt etter fylte 34 for å få rentene dersom banken din tilbyr det. Men staten sponser deg ikke i tillegg med skattefradrag.

Ofte har BSU-kontoen en gunstig rente som er høyere enn den du betaler på boliglånet ditt, og det gjør det attraktivt å beholde kontoen selv uten skattefradrag.

Les mer: Se oppdaterte BSU-regler og beste rente for 2023 her!

Mer gunstig for dem som ikke eier bolig

De nye reglene gjelder altså for dem som skal kjøpe bolig før, eller det året, de er 33 år gamle. Men også for dem som allerede eier bolig, men fortsatt har penger igjen på BSU-kontoen.

I dag er det nemlig slik at om lag en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eier bolig. Disse har likevel fått skattefradrag gjennom BSU-ordningen.

Nettopp derfor kom det nå endringer for å målrette ordningen og gjøre den mer gunstig for de som ikke eier bolig.

Derfor har regjeringen også økt det årlige sparebeløpet fra 25.000 til 27.500 kroner, slik at de som står utenfor boligmarkedet kan spare mer. Det betyr at dersom man sparer det maksimale beløpet i 2021, så vil man få hele 5.500 kroner i skattefradrag.

Maksimalt sparebeløp er ikke endret, og er fremdeles 300.000 kroner totalt, pluss renter.

Deleier i bolig eller solgt boligen?

Bortfallet av skattefradrag gjelder altså deg som allerede eier bolig. Dette omfatter også tilfeller hvor man eier en del av en bolig, både primær- og sekundærbolig.

Det betyr i praksis at hvis du eier eller delvis eier bolig per 31.12 i inntektsåret, får du ikke skattefradrag på BSU-sparingen din.

Så dersom du allerede eier bolig i dag, mister du skattefordelen/fradraget i skatteoppgjøret i 2022. Alle som sparte i BSU i 2020 vil få skattefordelene i årets oppgjør.

Selger man boligen uten å kjøpe en ny, vil man kunne spare med fradrag igjen så lenge man oppfyller de andre kravene som alder osv. Forutsetningen er da at du har en aktiv BSU-konto, altså at du ikke har brukt den eller avsluttet den på et tidligere tidspunkt.

Hva kan boligeiere gjøre nå?

Hvis du allerede eier bolig lurer du kanskje på hva du bør gjøre med BSU-kontoen nå?

Noen vil nok velge å betale ned på boliglånet med det de har oppspart på BSU-kontoen, men da er det viktig å sjekke BSU-renten opp mot boliglånsrenten man har. Det er det som avgjør om det er lønnsomt for deg å la pengene bli stående eller ikke på BSU.

For husk at du kan fortsette å spare på BSU med samme gode sparerente, selv om du ikke får skattefradrag.

Ellers er reglene som før, uavhengig av om du fortsetter å spare eller avslutter sparingen. Pengene på BSU-konto kan fremdeles bare brukes til å kjøpe bolig eller til å nedbetale boliggjeld. Dette gjelder også deg som har kjøpt bolig og ikke får skattefradrag fremover.

Slik er reglene:

Reglene om BSU - Boligsparing for Ungdom

Sparebeløp

 • Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss renter).
 • Du kan spare inntil 27.500 kroner i året. Men du kan også spare mindre, og det er ikke noe krav om å spare hvert år.

Skattefradrag

 • Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig sparebeløp (til og med 2022)
 • Fra 2023 er skattefradraget på 10 prosent
 • Skattefradraget gis kun frem til du har kjøpt din første bolig uavhengig av alderen din.
 • Sparer du maksbeløpet, vil det gi deg et skattefradrag på 2750 i året (2023-regler).

Aldersgrenser

 • Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU- konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt.
 • Du kan spare til og med året du fyller 33 år, men etter det faller skattefradraget bort. (Skattefradraget faller uansett bort om du har kjøpt din første bolig.)

Regler om bruk av pengene

 • Pengene du har spart i BSU kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis du ikke følger denne regelen, må du betale tilbake skattefradragene du har fått.
 • Pengene du setter inn bindes først til bolig ved årsskiftet, noe som betyr at du kan ta ut pengene før 31. desember samme år som du satte dem inn uten "straff".
 • Du kan kun ha en BSU-konto og den kan kun opprettes én gang per person, uavhengig av bank.
 • Hvis du avslutter BSU-kontoen kan du ikke åpne en ny senere, uavhengig av om du brukte den til boligkjøp eller ikke.
 • Du kan flytte BSU-kontoen fra en bank til en annen dersom innskuddsbeløpet overføres direkte mellom spareinstitusjonene.
 • Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet. Rentene regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp.
 • Rentene kan heller ikke tas ut før sparebeløpet benyttes til bolig. Unntaket her er at man kan ta ut renter som påløper fra og med det inntektsåret man fyller 34 år.

Oppdaterte regler fra skatteåret 2023.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler