Dramatisk forskjell i strømpriser fra nord til sør - når lønner det seg å fyre med ved?

Gå til hovedinnhold

Dramatisk forskjell i strømpriser fra nord til sør - når lønner det seg å fyre med ved?

Strømprisene er nesten doblet i 2. kvartal 2021 sammenlignet med samme tidspunkt i 2020, og prisene stiger fortsatt. Har du mulighet til å fyre med ved, kan du spare deg for en stor utgift!

Selv i områder hvor strømprisen ligger på akseptable nivåer kan det lønne seg å fyre med ved. Vi har regnet på det for deg!

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Både valg av ved, mengde ved du kjøper og type vedovn vil ha en betydning for hvor mye oppvarmingen vil koste deg.

Det vil også ha en stor betydning hvor i landet du bor for hvor mye strømmen koster. 

I dag ligger prisen på strøm i Nord-Norge på 52,71 øre/kWh, i Midt-Norge koster strømmen 65,89 øre/kWh, mens det på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet koster 135,79 øre/kWh opplyser Strømduellen.no.

I tillegg kommer altså nettleie og avgifter som vil utgjøre rundt 2/3 av prisen. I øst, vest og sør kan du altså få priser på 2 kroner og mer per kWh. 

Billigere i distriktene

Bor du ute i distriktet vil veden som regel være billigere enn veden du vil finne i byen. Den dyreste veden kjøper du i småsekker på bensinstasjoner.

Dersom du bor i by og du baserer deg på å fyre med ved for å holde varmen, kan det være smart å låne en bil med tilhenger og kjøpe veden i større mengde hos en bonde eller forhandler i distriktet.

Frakt av ved kan nemlig komme til å koste deg nokså dyrt. Noen forhandlere tar opp mot 500 kroner for å levere hjem.

Forskjell på treslagene

Harde og tunge treslag gir mest energi. Bjørk blir ofte foretrukket, men rogn, eik og ask har enda større brennverdi. Under ellers like forhold gir disse treslagene fra seg mer varme enn or, gran og osp.

«Brennverdi er den energien som, under standardiserte betingelser, blir frigitt ved fullstendig forbrenning av en spesifisert mengde brensel.» (SNL.no)

Kort forklart betyr det, i denne sammenheng, at man kan måle energien som blir frigitt ved forbrenning av forskjellige treslag.

Rogn har en brennverdi på hele 3 190 kWh (kilowatt-timer) pr. fastkubikkmeter. Gråor har bare en brennverdi på 1 900 kWh, og bjørk ligger midt imellom på 2 650 kWh.

Kanskje har du ikke tilgang til veden med høyest brennverdi. De vanligste tresortene man får kjøpt er bjørk, eik, furu og gran. Noen tilbyr også blandingsved.

Vedkalkulator

Hvor mye vedfyringen vil koste deg kan du finne ut ved hjelp av en snedig vedkalkulator som Energiportalen AS har opprettet.

Legg inn mengden ved du planlegger å kjøpe, hvilken type ved det er snakk om, hvor mye veden koster og hvilken type vedovn du har for å finne ut hvor mye kilowattimen (kWh) vil koste.

Hvor mye fukt veden inneholder er også viktig for utregningen: Er den «ekstra tørr» (15 prosent fuktighet), «tørr» (20 prosent fuktighet) eller «rå» (35 prosent fuktighet)?

Når du har fått resultatet kan du sammenligne prisen på kilowattimen vedfyring med prisen på kilowattimen strøm fra din leverandør.

Vi har uansett gjort kalkylene med vedfyring for deg. 

Hvilken type ovn har du?

Det har mye å si hva slags vedovn du har.

I vedkalkulatoren kan du velge en beregning ut ifra om det er en rentbrennende ovn, en gammel ovn (før 1998), en kakkelovn, en gammel etasjeovn eller en åpen peis.

Vi har testet variasjon i prisnivået med forskjellige typer ovner og kjøp av forskjellige mengder bjørkeved som er den vanligste vedtypen du får kjøpt.

Vi har tatt utgangspunkt i at en storsekk med bjørkeved koster ca. 700 kroner, mens en småsekk på 80 liter koster rundt 95 kroner.

Husk at prisene på veden vil variere, og er ofte markant dyrere i Sør-Norge og i nærhet av tett befolkede områder.

Legg derfor inn prisen fra din forhandler, i kalkulatoren, før du regner ut kostnaden.

Kryss også av for "totalt" under «pris» dersom du vil kjøpe flere sekker ved.

Merk deg at ved kjøp av mer enn en storsekk med ved, vil prisen for kilowattimen nesten halveres sammenlignet med prisen du får ved å kjøpe EN storsekk.

Rentbrennende ovn

Rentbrennende ovn og en storsekk med bjørkeved gir en pris per kWh på 103 øre når veden har 20 prosent fuktighet.  Når veden har 15 prosent fuktighet, synker prisen per kWh til 92 øre.

To storsekker gir en pris per kWh på henholdsvis 51 øre (20 prosent fuktighet), og 46 øre (15 prosent fuktighet).

Rentbrennende ovn og en småsekk med bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 130 øre (20 prosent fuktighet), og 116 øre (15 prosent fuktighet).

Gammel ovn (før 1998)

En gammel ovn med en storsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 140 øre (20 prosent fuktighet) og 124 øre (15 prosent fuktighet).

To storsekker gir en pris per kWh på henholdsvis 70 øre (20 prosent fuktighet) og 62 øre (15 prosent fuktighet).

En gammel ovn og en småsekk med bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 177 øre (20 prosent fuktighet) og 157 øre (15 prosent fuktighet). 

Kakkelovn

En kakkelovn og en storsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 103 øre (20 prosent fuktighet) og 92 øre (15 prosent fuktighet).

To storsekker gir en pris per kWh på henholdsvis 51 øre (20 prosent fuktighet) og 46 øre (15 prosent fuktighet).

En kakkelovn og en småsekk med bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 130 øre (20 prosent fuktighet) og 116 øre (15 prosent fuktighet).

Gammel etasjeovn

En gammel etasjeovn og en storsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 119 øre (20 prosent fuktighet) og 106 øre (15 prosent fuktighet).

To storsekker gir en pris per kWh på henholdsvis 59 øre (20 prosent fuktighet) og 53 øre (15 prosent fuktighet).

En gammel etasjeovn og en småsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 150 øre (20 prosent fuktighet) og 134 øre (15 prosent fuktighet).

Åpen peis med tilluft

Åpen peis med tilluft og en storsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 140 øre (20 prosent fuktighet) og 124 øre (15 prosent fuktighet).

To storsekker gir en pris per kWh på henholdsvis 70 øre (20 prosent fuktighet) og 62 øre (15 prosent fuktighet).

Åpen peis med tilluft og en småsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 177 øre (20 prosent fuktighet) og 157 øre (15 prosent fuktighet).

Åpen peis uten tilluft

Åpen peis uten tilluft og en storsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 170 øre (20 prosent fuktighet) og 150 øre (15 prosent fuktighet).

To storsekker gir en pris per kWh på henholdsvis 86 øre (20 prosent fuktighet) og 75 øre (15 prosent fuktighet).

Åpen peis uten tilluft og en småsekk bjørkeved gir en pris per kWh på henholdsvis 217 øre (20 prosent fuktighet) og 189 øre (15 prosent fuktighet).

Hvor kan du handle?

Kjenner du ingen som selger ved? 

Norsk Ved er et forum for vedinteresserte med 4500 medlemmer som fronter ved og vednæringen ovenfor offentlige myndigheter og kundegrupper.

På nettsiden vil du finne en oversikt over forhandlere. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Ny dobbelt renteheving: Dette betyr det for din lommebok

Les mer