Tusenvis har dyr ventestrøm - husk å ta med deg strømmen når du flytter

Gå til hovedinnhold

Tusenvis har dyr ventestrøm - husk å ta med deg strømmen når du flytter

Det er mye å tenke på før og når flyttelasset skal gå, og strømmen er lett å glemme. Men det kan fort bli kostbart, for ventestrøm er veldig dyrt!

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Mange har ikke hørt om ventestrøm, og reflekterer lite over dette i flytteprosessen så lenge alt det elektriske fungerer som det skal.

For er det slik at du automatisk får med deg strømavtalen du hadde der du bodde før, eller overtar du tidligere eiers strømavtale?

Svaret er ingen av delene. Uten egeninnsats blir du nemlig satt på rådyr ventestrøm, så det lønner seg å bytte så fort du kan.

Nettselskapet er pålagt å sikre deg strøm

Strømmen hjemme kjøper du ikke fra nettselskapet som eier strømkablene og som du betaler nettleie til, den kjøper du fra strømleverandør.

Strømleverandørene, eller strømselskapene som vi ofte kaller dem, kjøper strøm fra kraftprodusentene på kraftbørsen – også kjent som Nord Pool. Så legger de på sin fortjeneste før de selger strømmen videre til deg.

Men hvis du ikke har kontaktet strømleverandør og opprettet strømavtale før du flytter inn , så finnes det en annen ordning som sørger for at du likevel får strøm i stikkontakten.

Dette er såkalt leveringspliktig strøm, som også kalles ventestrøm.

Kort fortalt så er ditt nettselskap pålagt å levere strøm til deg fra du flytter inn til du har inngått en vanlig strømavtale med en strømleverandør.

Det samme er nettselskapet pålagt til å gjøre hvis strømselskapet ditt går konkurs, eller hvis du som kunde ikke betaler regningene dine slik at strømselskapet avslutter leveransen.

 

Dyrt med midlertidig løsning

Ventestrømmen er som navnet tilsier, kun ment å være en midlertidig løsning.

Ventestrømmen er veldig dyr, og det lønner seg derfor å opprette vanlig strømavtale så fort som mulig etter innflytting.

Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Prisen man betaler i denne tiden skal ikke være høyere enn spotprisen for området, i tillegg til et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. moms

Men etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris, nettopp for at kundene skal ha insentiv til å velge seg en strømleverandør.

Leveringspliktig strøm skal altså alltid være dyrere enn hvis kraften blir kjøpt fra en strømleverandør.

Gi beskjed om at du flytter

Tall fra SSB viser også at det var hele 247.257 flyttinger innenlands i fjor, noe som potensielt gir en del muligheter for levering av ventestrøm.

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det ifølge NVE ca. 56 000 husholdningskunder på leveringsplikt.

Så det første du bør gjøre når du har utflyttingsdatoen klar, er å gi beskjed til strømselskapet at du flytter.

Når det er tid for å flytte, bør du kontakte strømselskap raskest mulig for å få «vanlig» strøm i stikkontakten i den nye boligen.

Bytte av strømleverandør økte i 2020, og bytteprosenten for husholdningskunder var på 26,4 prosent. En økning fra 2019 på 2,2 prosentpoeng.

Det var omtrent 790 000 bytter av kraftleverandør i 2020, melder NVE.

 

Spotpris er billigst på sikt!

Mange utsetter bestilling av strøm fordi de synes det er vanskelig å velge avtale, og vanskelig å skille gode og dårlige avtaler fra hverandre.

Hvis du er en av dem som er mest opptatt av at strømavtalen din skal være billigst på sikt, som de aller fleste av oss er, så anbefaler vi helt klart spotpris. Den har i snitt vært klart billigste avtale de siste årene. Regningen din varierer fra måned til måned fordi markedsprisen på strøm endrer seg gjennom året.

Dersom du har mulighet til å bruke strøm når strømprisen er lavest, eller har installert smarte systemer som for eksempel kjøper strøm eller lader når det er billigst og best kapasitet i nettet, bør du vurdere en timespotavtale.

Så spotpris er altså å anbefale siden den har vist seg å være billigst over tid.

I noen tilfeller kan også fastpris være et godt valg, for eksempel hvis du er avhengig av forutsigbarhet og ikke klarer store svingninger i strømprisen. Det kan også lønne seg i korte perioder når strømprisen er veldig høy, men fastpris har vist seg å være den dyreste strømavtalen i snitt.

Variabel prisavtale bør du styre unna.

 

Tenk langsiktig!

Uansett hvilken avtale du velger, er det viktig å være obs på bindingstider og påslag. Pass også på at du ikke betaler fakturagebyr eller får med dyre tilleggsprodukter og tjenester som du ikke har bedt om.

Sjekk også avtalen din med jevne mellomrom, for å være helt sikker på at den fremdeles er konkurransedyktig.

Og husk at det lønner seg å ha en billig avtale på sikt, fremfor en avtale som gir deg gratis strøm i tre måneder og rådyr strøm resten av året.

Og sist, men ikke minst, hold deg unna ventestrøm!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler