Skjeggkre? Ikke lenger så lett å få erstatning for verdireduksjon

Gå til hovedinnhold

Skjeggkre? Ikke lenger så lett å få erstatning for verdireduksjon

For et par års tid siden sørget den lille rakkeren for store overskrifter i mediene og grå hår på mange huseieres hoder. Og ikke minst for illrøde tall i forsikringsselskapenes regnskap. Men hvordan er det med skjeggkreene nå – kan du forvente erstatning om du kjøper bolig og får insektet på kjøpet? Advokat Yana Totland i Huseierne gir svar.

Advokat Yana Totland er Huseiernes juridiske ekspert på saker som har med kjøp og salg av bruktbolig å gjøre. 

Tekst: Rikke Åserud

- Tendensen nå er at du som boligkjøper tilkjennes saneringskostnadene, men at det skal nokså mye til å få noe utover det, sier advokat Yana Totland, Huseiernes ekspert på kjøp og salg av bruktbolig.

- Tidligere var det et mysterium hvordan man skulle bli kvitt skjeggkre. Nå har vi fått bedre metoder for å sanere, samtidig er det blitt langt vanligere med skjeggkre både i boliger, på skoler, i barnehager og på kontorer. Det er dermed blitt vanskeligere å dokumentere at boligen får et verditap av særlig betydning ved forekomst av skjeggkre, legger Totland til.

Skjeggkre i limfelle. Foto: Mycoteam.

Hun mener boligkjøpere gjør lurt i å vegre seg for å bruke mye tid og ressurser på å ta skjeggkre-saker til domstolen med krav om erstatning for verdireduksjon.

Krev penger for sanering

- Vårt generelle råd til de som oppdager at det var skjeggkre i boligen de kjøpte, uten at det ble opplyst om det fra selgers side, er å kreve utgiftene til saneringsjobben tilbakebetalt, sier Totland.

Hun viser til en lagmannsrettsdom fra april 2019, der det påpekes at «For at det skal være godtgjort at det foreligger en verdireduksjon, kreves etter rettspraksis (…) mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt».

- I dommen ble det ikke utelukket at man kan kreve prisavslag for verdireduksjonen, men i denne saken ble verdireduksjonen ikke ansett som sannsynliggjort, sier Totland.

Oppdatert: Denne dommen har nå vært i Høyesterett med samme resultat. Du kan lese mer om det her: Skjeggkre: Slik kan du bekjempe dem med gift og andre metoder

Stor spredning

Skjeggkre sprer seg i rekordfart skrev Huseiernes medlemsblad Hus & Bolig på nett i 2018 – og det gjorde artikkelen, også, som endte opp med å bli nettmagasinets mest leste det året. Det lille insektet, som først ble offisielt påvist i Norge i 2013, var plutselig «over alt», ikke minst i tvistesaker mellom boligselgere og boligkjøpere: Antall saker der boligkjøpere plutselig oppdaget at de hadde fått skjeggkreet med på kjøpet eksploderte, og preget både mediene og rettsvesenet.

Litt av problemet med skjeggkreet var at man ikke hadde noen god saneringsmetode. Med rette kunne dermed boligkjøpere, som hadde kjøpt en bolig i god tro hvor det så viste seg å være skjeggkre, i en del tilfeller kreve erstatning for den verdireduksjonen skjeggkreene sto for. Boligselgerforsikringsselskapene måtte i mange tilfeller punge ut – og ble stående med blodrøde regnskapstall.

Forskningsprosjekt bar frukter

Samtidig fortsatte skjeggkreet å spre seg. Å kjøpe bolig og få skjeggkre på kjøpet ble etter hvert ansett som mindre oppsiktsvekkende, og mer noe man kanskje måtte regne med. Det ble igangsatt et forskningsprosjekt der fagmiljøene gikk sammen om å finne ut av hva som kunne ta knekken på store, lykkelige skjeggkreslekter – og prosjektet bar frukter.

I dag brukes forgiftet åte, opprinnelig beregnet på kakkerlakkbekjempelse, med hell mot skjeggkre, i kombinasjon med andre tiltak (som for eksempel limfeller, tetting av sprekker, aktiv og riktig rengjøring og lignende.)

Med sammensatte virkemidler kan man, om ikke fullstendig utrydde bestander, så i hvert fall utarme dem, slik at forekomsten av insektene blir minimal.

Protector endret vilkår

Kombinasjonen av den store spredningen og at man fant metoder å bekjempe skjeggkreene, gjorde blant annet at forsikringsselskapet Protector endret sine vilkår fra november 2018: 

Selskapet ville ikke lenger dekke krav om prisavslag på grunn av verditapet skjeggkre angivelig påførte boligen. Det betyr at kjøpere med krav om erstatning for verditap i så fall må rette kravet direkte mot selger, i stedet for å henvende seg til forsikringsselskapet. Selskapet dekker imidlertid fortsatt eventuelle utgifter til sanering.

Omtrent samtidig med at Protector endret sine vilkår, ble det også en endring i hvordan rettsvesenet behandlet skjeggkre-saker. Fra å ha tilkjent boligkjøpere til dels overraskende høye summer i erstatning for verditap, begynte pendelen å svinge i motsatt retning, og det har nå blitt vanskeligere å kreve boligselger for summer utover de som ville dekke sanering.

Klag til Finansklagenemnda

Dersom du kjøper en bolig med skjeggkre, fremmer krav om erstatning for verditap, og får avslag fra selgers boligselgerforsikring, kan du klage til Finansklagenemnda. Avgjørelser fra nemnda er ikke juridisk bindende, men de aller fleste vil utfra bransjeetiske spilleregler rette seg etter uttalelser.

- Selv om du ikke planlegger å ta en sak til retten, er det ingen grunn til ikke å klage til Finansklagenemnda dersom du som kjøper har et krav som avvises av selgers forsikringsselskap. Å klage til nemnda er lavterskel på en helt annen måte enn det er å gå til sak; det koster verken mye tid eller penger, sier Yana Totland.

En liten kikk på nemndas oversikt over de nyeste sakene som har med skjeggkre å gjøre, viser imidlertid samme tendens som rettsapparatet: Det skal nokså mye til å få medhold i en påstand om at skjeggkre i boligen utgjør en mangel.

De fleste avgjørelsene fra de siste månedene gir boligselgerforsikringsselskapene medhold i at skjeggkre ikke utgjør en mangel.

Fakta:

Kjøpt bolig med skjeggkre? Slik går du frem

  • Ta kontakt med Huseierne! Her får du gratis juridisk rådgivning og svar på det du lurer på!
  • Reklamer snarest overfor selger. Henvend deg skriftlig til selger, opplys om at boligen er mangelfull fordi den inneholder skjeggkre, og at du vil gjøre prisavslagskrav gjeldende som følge av dette.
  • Ta kontakt med ditt kjøperforsikringsselskap dersom du har det.
  • Hvis du ikke har kjøperforsikring, så ta kontakt med boligforsikringsselskapet ditt. En rettshjelpsforsikring der dekker ofte deler av utgifter til rapporter og juridisk rådgivning.
  • Sjekk om du har forsikringsdekning for sanering av skadedyr.
  • I forbindelse med sanering bør du forhøre deg med flere skadedyrbekjempelsesfirmaer, slik at du får en oversikt over hva de kan tilby og til hvilken pris.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer