Skattelister til besvær - gir dårlig informasjon for kontroll og undersøkelser

Gå til hovedinnhold

Skattelister til besvær - gir dårlig informasjon for kontroll og undersøkelser

KOMMENTAR: Skattelistene offentliggjøres nå. Listene bør være offentlige så vi kan kontrollere om skatten virker. Men der er ikke deg og meg som bør kontrolleres - det er systemet, skriver Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl i denne kommentaren.

Ønsker bedre skattelister.
BEDRE LISTER: Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl ønsker bedre skattelister. Med mer informasjon - og uten navn. 

Av: Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne

SKATT MED GLEDE: Huseierne som organisasjon mener at skatt er viktig for å bidra til å dekke spleiselaget velferdssamfunnet er bygget på. Men samtidig skal skatten være fornuftig og sosial.

Skattebetalerne skal betale riktig skatt - det innebærer blant annet at alle skattebetalere skal få alle fradragene de har rett på!

Svart/hvit debatt om skattelister

Skattelistene offentliggjøres nå. Riktignok er søket begrenset, men det er fortsatt mulighet for deg og meg til å sjekke i listene.

Det er i dag liten debatt om offentliggjøring av skattelistene. Og hvis det er debatt, dreier den seg bare om ja eller nei til offentliggjøring. Det er trist.

Da vi startet med skattelistene på 1800-tallet var det god grunn til å ha dem. Da var det viktig med offentliggjøring for å sjekke at borgerne bidro og ble likebehandlet.

Les mer: På Forskersonen.no kan du lese om historien bak de åpne skattelistene

Men nå har vi demokratiske institusjoner som sjekker dette gjennom en godt utbygget Skatteetat, Skatteklagenemd, forvaltningslov, Sivilombud og Riksrevisjon.

Det at skattelistene skal identifisere enkeltindivider har en mye mindre funksjon i dag enn det hadde da man startet med listene.

Derimot er behovet for å kontrollere systemet og regelverket og systemet absolutt tilstede i dag.

Debatten om skattelistene bør derfor handle om hva det er viktig at samfunnet vårt får vite. Jeg ønsker meg gode tall som avslører regelfeil.

Skattelistene har dårlig kvalitet

I dag offentliggjøres netto-tall for inntekt og formue. Dette forteller noe, men det forteller dessverre altfor lite.

Problemet er skattelistenes kvalitet. Listene oppgir nettoinntekt etter fradrag sammen med netto ligningsformue. Dette er ekstremt misvisende. For uten å kjenne fradragssituasjonene til den enkelte kan man ikke fastslå hva de faktisk tjener eller eier.

Carsten_Pihl_Huseierne_2400.jpg

UTSLAGENE: - Vi i Huseierne skulle gjerne visst mer om hvordan skattesystemet slår ut. Til det trenger vi ny tenking rundt skattelistene, sier forbrukersjef Carsten Pihl.

 

To med samme jobb og samme bruttolønn kan ganske enkelt få ulik nettolønn. Den ene kan for eksempel eie bolig — og få rentefradrag, mens den andre leier bolig.

Vi i Huseierne skulle gjerne visst mer om hvordan hele skattesystemet slår ut. Og vi tror absolutt at dette ville ført til en mye mer informert debatt om hvordan skattesystemet vårt virker.

Vi vil kunne kontrollere at Skatteetaten gjør jobben sin og at de som har rett på fradrag får dem.

Vi vil ha fakta bak diskusjonene om for eksempel formueskatt, rentefradrag og BSU. Ikke synsing som i dag.

 

Her er noe av informasjonen som mangler:

  • Hvor store er rentefradragene?
  • Hvem får BSU-fradrag?
  • Hvor mange får foreldrefradrag?
  • Hvor bor de som får fradrag for pendlerreiser?

Og ikke minst:

  • Hvor mye av inntekten kommer fra lønnsinntekt, inntekt fra utleie, hva er inntekter fra aksjeutbytte, renter og annen kapitalinntekt?

Alt dette, og kanskje mer til, kunne man fått vite. Det hadde gitt en mye bedre kontroll av skattesystemet og fordelingsvirkningen av skatten vår.

Ikke navn i listene

Hadde skattelistene inneholdt denne informasjonen hadde vi åpenbart fått et altfor finmasket nett av informasjon når det hadde fulgt med navn og adresse.

Men det er mulighet å gjøre slike skattelister ved å ta bort navn på den enkelte. Ved å identifisere kjønn, alder og bosted - for eksempel gjennom postnummer - kunne man laget gode nok profiler for å finne ut om skattesystemet virker. Mulig det burde anonymiseres noe mer på små steder, men på større steder er dette nok for å «gjemme folk bort i massen».

NB: I 2023 offentligjøres skattelistene 6. desember.

 

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer