Slik blir de nye tilstandsrapportene - hvis departementet får det som de vil

Gå til hovedinnhold

Slik blir de nye tilstandsrapportene - hvis departementet får det som de vil

Reglene om boligsalg er i ferd med å bli endret. En viktig brikke er hvordan tilstandsrapportene skal være for å dokumentere boligen best mulig. Nå har departementets forslag kommet.

FASTE RAPPORTER: De nye boligsalgsreglene krever at rapportene lages etter et fast mønster. Nå har departementets forslag til nye tilstandsrapporter kommet.

Av: Carsten Henrik Pihl

I fjor vår ble reglene om salg av brukte boliger endret.

Kort fortalt blir det i fremtiden slik at boligselger skal dokumentere boligen bedre - men boligkjøper kan ikke klage på noe som er opplyst i salgspapirene.

For at disse reglene skal fungere best mulig, er det viktig at tilstandsrapportene blir best mulig og likest mulig. Derfor ble det forutsatt i lovendringene at det skulle komme forskriftsregler om hva en tilstandsrapport skulle inneholde.

Kommunaldepartementet har arbeidet siden i fjor sommer, og 10. februar kom forslaget fra departementet om hva en tilstandsrapport må inneholde. Forslaget følger i stor grad opp innspill som ble gitt av mange organisasjoner i fjor vår.

Huseierne har tryggere bolighandel som en av de viktige arbeidsmålene i sitt program, og har vært aktive i å få på plass de nye reglene. Huseierne var også med å gi innspill til departementet da de startet opp sitt arbeid.

De nye reglene om tiltandsrapporter skal nå på høring til 10. mai. Hele regelverket skal tre i kraft, antakelig fra 1. januar 2021.

 

Skal skape best mulig informasjon

"Bolighandel mellom uprofesjonelle aktører er preget av et informasjonsunderskudd der verken kjøper eller selger nødvendigvis kjenner boligens tilstand [...]", skriver departementet i innledningen på høringsnotatet.

Målet med forskriften er derfor å skaffe til veie best mulig informasjon innenfor en grei kostnad.

Departementet har derfor laget regler om hvilke boligdeler som skal undersøkes, og i noen tilfeller sagt noe om hvordan det skal undersøkes. 

 

Disse viktig delene skal undersøkes

I forslaget slår departementet fast at det er viktig å undersøke de delene der sjansen for skader er størst.

I småhus er derfor følgende boligdeler omfattet av de nye reglene om tilstandsrapporter:

 • Våtrom
 • Kjøkken (gulv, avløp og vannrør)
 • Varme, ventilasjon og sanitaæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler
 • Ventilasjon
 • Taket
 • Yttervegger - kledningen
 • Krypekjeller
 • Rom under terreng
 • Fundament og grunnmur
 • Drenering og fuktsikring
 • Terrengforhold
 • Større håndverkertjenester utført de siste fem årene
 • Nedgravde oljetanker
 • Elektrisk anlegg

I leiligheter foreslår departementet at man lager en rapport om det innvendige i listen over, samt en gjennomgang av fellesarealer felles installasjoner.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Ønsker å sjekke fukt nøye

Departementet foreslår også at mulige fuktskader på baderom sjekkes ved hulltaking i veggene som går inn til badet. Dette skal gjøes ved å borre et fingertykt hull og at den bygningskyndige så stikker et sonde inn i hullet.

Hullet plugges etterpå. Dette gjøres i flere tilfeller i dag.

 

Anslår pris på 10.000 kroner

Departementet vil ikke lage regler om makspris for slike boligrapporter. Men anslår at en rapport for et vanlig hus vil kunne koste i området rundt 10.000 kroner.

Dette er omtrent der prisene på dagens tilstandsrapporter ligger, kanskje litt over.

På den annen side, vil denne rapporten være standardisert og i henhold til forskrift. Da blir det også slik at en boligkjøper ikke kan påberope seg feil som stod omtalt i tilstandsrapporten.

 

Rydder i arealbegrepene

Departementet foreslår også forenkle arealbegrepene for boliger. I dag er det en rekke arealbegreper som brukes i tilstandsrapporter.

Departemetet foreslår å bruke bare et begrep: Bruksareal (BRA)

Og årsaken er enkel, påpeker departementet i høringsnotatet:
"Med BRA får kjøperen vite hvor stort areal som er innenfor ytterveggene, dvs det arealet som er til disposisjon i boligen."

Departementet mener derfor at begreper som P-rom og S-rom som brukes i dag kan droppes fordi de blant annet innebærer en skjønnsmessig tolkning av rommets bruk.

 

Egen godkjenningsordning for bygningskyndige

Departementet legger også opp til at bygningskyndige som skal utføre rapportene skal gjennom en egen godkjenningsordning. Det gjør at "sakkyndige på tilstandsrapportering" blir et lovregulert yrke.

En slik lovregulering vil være et viktig forbrukervern. Forslaget innholder krav til utdanning innfenfor byggfag, etterutdanning og registrering i et eget sakkyndigregister.

 

Huseierne vil nå arbeide med høringssuttalelsen som skal leveres innen 10. mai.

Les mer! Hele forslaget til nye regler finner du her

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer