Huseierne klager inn Elhub for brudd på konkurranseloven

Gå til hovedinnhold

Huseierne klager inn Elhub for brudd på konkurranseloven

Huseierne og syv andre organisasjoner har klaget Elhub inn til Konkurransetilsynet. Det gjør vi fordi vi mener at kraftleverandørene i dag har et klart konkurransefortrinn når det kommer til utnyttelse av kundenes strømdata.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Ny nettleie er rett rundt hjørnet, og da må vi gjøre det enklere å bli smartere strømkunder.

Jeg snakker med mange fortvilte forbrukere som allerede nå lurer på hva de kan gjøre for å senke toppforbruket. De har lest at man ved hjelp av ny AMS-måler, Elhub og timespot-avtaler enkelt kan spare store beløp på å redusere eget strømforbruk i timene med høyest pris.

Vi forbrukere blir gang på gang oppfordret til å ta i bruk mulighetene som finnes, men hvor tilrettelagt er det egentlig for at forbruker skal kunne gjøre akkurat det?

 

Lite tilgjengelige strømdata

Den nye strømmåleren samler inn store mengder data om strømforbruket ditt som det er meningen at du skal kunne bruke til egen fordel, men mange opplever med rette at disse dataene ikke er lett tilgjengelige.

Sluttbruker kan i dag logge inn i Elhub for å se egne strømdata. Men hovedproblemet er jo nettopp at forbrukerne aldri logger inn der for å «se på» strømdataene sine.

Hvorfor? Jo, fordi dataene først har verdi hvis de settes i system for å eksempelvis gi oss anbefalinger og målrettede energiråd basert på eget forbruk, eller ved at ting kan slås av og styres automatisk etter strømpris, når vi sover, er bortreist osv.

Da trenger du en tredjepart, typisk noen som driver med energirådgivning eller tilrettelegging for energibesparende tiltak. Uten ekstrautstyr og en tredjepart som automatiserer, vil ikke den smarte strømmåleren oppleves som særlig smart.

Det sier seg selv at vi på sikt ikke manuelt kan gå rundt å tilpasse hverdagen vår etter spotprisen, dette må gå av seg selv når man skal flytte store laster.

Komplisert og konkurransevridende akseptløsning

Derfor er det et problem at det i dag er så vanskelig å gi tredjeparter tilgang.

I dag kan du ikke gi direkte samtykke til tredjepart i den appen eller tjenesten du bruker. Dette fører til at forbrukerne faller fra fordi det blir for mange steg.

Flere store aktører på markedet har droppet integrasjon mot Elhub fordi de ser at kundene ikke fullfører.

Det ironiske er at strømselskapene kan tilby energieffektiviseringstjenester til sine kunder uten å måtte gå gjennom den trøblete akseptløsningen siden de allerede har tilgang til deres strømdata.

I praksis gir det dem et stort konkurransefortrinn når det kommer til utnyttelse av strømdata.

I tillegg representerer fastgebyret en stor etableringsbarriere for små og mellomstore bedrifter, og etablerte kraftleverandører som planlegger mersalg av energitjenester har en enorm konkurransefordel med dagens gebyrstruktur i Elhub.

 

8 organisasjoner står bak

Elhub skulle blant annet gjøre det enklere for sluttbruker å få tilgang til og dra nytte av egne historiske strømdata, samtidig som man ville sikre at en enkel tilgang til datahuben for tredjeparter ville øke tilbudet av produkter for blant annet energiøkonomisering.

Foreløpig er dette langt fra innfridd.

Til tross for store investeringskostnader og kostnadsoverskridelser som finansieres av forbruker over nettleia, leverer altså ikke Elhub forbrukernytten som ble lovet etter 2,5 år i drift.

Vi mener grunnen til det er den konkurransebegrensende akseptløsningen og gebyrstrukturen, og praksisen er derfor klagd inn til Konkurransetilsynet for mulig brudd på konkurranseloven.

Dersom konkurranseloven ikke er overtrådt, har vi bedt Konkurransetilsynet om at det iverksettes tiltak for å styrke konkurransen etter konkurranseloven § 9 bokstav e.

LES MER I KLAGEN VÅR HER

Vi som står bak er Huseierne, NBBL, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen, NAF, Byggevareindustriens Forening og Norsk elbilforening.

Må tilrettelegges for velfungerende konkurranse

Forbrukerne begynner å bli demotiverte av å høre at vi må respondere på prissignaler, at alt er på plass og at det er enkelt å bare «tilpasse seg». Det krever faktisk mye av en forbruker å bli en smart strømkunde i dag, både på kunnskaps- og økonomifronten.

Derfor oppfordrer vi Elhub til å raskt tilrettelegge for konkurranse på like vilkår. Deretter må man sørge for at løsningene man lager er sluttbrukervennlige, nettopp for å få folk til å ta dem i bruk.

Det vil øke strømkundenes forståelse og omslutning rundt Elhub og de smarte strømmålerne som nyttige og gode verktøy, og bidra til at folk flest faktisk kommer i gang med å få merverdi av egne strømdata!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer