Nå blir sameier og borettslag også plusskunder

Gå til hovedinnhold

Nå blir sameier og borettslag også plusskunder

Fra 1. oktober blir det enklere, billigere og mer lønnsomt for borettslag og sameier å produsere sin egen strøm. Da kan man selge overskuddsstrømmen ut på nettet, og man slipper nettleie, elavgift og moms på strømmen man har produsert selv.

FLERE PLUSSKUNDER: Hittil har småhus vært omfattet av plusskundeordningen, men nå utvides den. En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet, og plusskundene betaler ikke nettleie og avgifter for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Foto: Shutterstock.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg

Etter lang ventetid legger nå regjeringen til rette for at strømkunder i borettslag, sameier, flermannsboliger og næringsbygg kan dele på egenprodusert strøm.

Forskriftsendringene gjør at nettkunder på samme eiendom kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler.

De etterlengtede endringene som egentlig skulle vært innført 1. januar 2023, vil tre i kraft 1. oktober 2023.

Sidestiller boligtypene

Småhus har lenge dratt god nytte av fritak for avgifter på strøm produsert i egne solceller, mens borettslag og sameier betaler både elavgift, merverdiavgift og nettleie på egenprodusert strøm fra eget solcelleanlegg.

Men nå kommer altså endringen mange i flerbolighus har ventet lenge på.

Regjeringen innfører en forskrift som sikrer at borettslag og sameier kan produsere strøm fra solceller på eget bygg, uten at det utløses avgifter. De likestiller da sameier og borettslag med eneboliger i regelverket. 

Med forskriftsendringene som departementet nå har fastsatt, er ordningen også tilrettelagt for eiendommer med flere strømabonnenter. Eksempelvis kan beboere i borettslag dele på felles egenprodusert strøm og på den måten redusere strømutgiftene sine.

Det er mulig å delta i delingsordningen med anlegg som har installert effekt på inntil 1 MW, altså 1000 kW, innenfor samme eiendom.

Plusskundeordningen som har eksistert siden 2017 vil med andre ord måtte gjøre plass til flere, når det nå blir mulig for flerbolighusene å selge ut egen overskuddsstrøm på nettet fra 1. oktober.

 

Håper flere hopper ned fra gjerdet

Vi håper at endringene nå trer i kraft uten ytterligere utsettelser, slik at sameier og borettslag som sitter på gjerdet kan komme i gang med planlagte prosjekter.

Huseierne er positive til at man gjør det mer attraktivt å satse på produksjon og bruk av fornybar energi fra sol på eget tak.

Ved å fjerne avgiftene som gjør slike investeringer mindre lønnsomt, vil flere boligselskap motiveres til å anskaffe og investere i solcellepaneler.

Egenprodusert solstrøm er sårt tiltrengt konfliktfri energi, og potensialet i landets flermannsboliger og blokker er stort. Det å bruke ledig takareal til å produsere egen energi har bare fordeler.

Avregning drøyer til 2024

Nettselskapene og deres systemleverandører må utvikle, teste og implementere endringer i kundesystemene for å tilpasse seg den nye delingsordningen.

Foreslåtte endringer i strømstønadsordningen skal også løses av de samme aktørene, og nettselskapene må gis rimelig tid til å tilpasse sine systemer. Derfor vil ikke endringene tre i kraft før 1. oktober 2023.

Regjeringen melder også om at enkelte mindre endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester vil tre i kraft først 1. januar 2024.

Disse endringene, som ikke er nødvendige for at delingsordningen i seg selv skal fungere, handler om metode for avregning av eksisterende plusskunder og krav om synliggjøring av egenproduksjon på faktura.

Den senere ikrafttredelsen for bestemmelsene skyldes at det sentrale datasystemet som beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon, elhub, trenger tid til å tilrettelegge sine systemer.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer