Enklere og billigere med sol på tak i sameier og borettslag

Gå til hovedinnhold

Enklere og billigere med sol på tak i sameier og borettslag

Ny forskrift gjør det mer lønnsomt med sol på taket i borettslag og sameier, fordi man slipper å betale nettleie og elavgift på strømmen man produserer selv – og kan selge overskuddsstrømmen ut på nettet.

ØNSKER MER SOL PÅ TAK: Ved å fjerne avgiftene som gjør slike investeringer mindre lønnsomt, vil flere boligselskap motiveres til å anskaffe og investere i solcellepaneler. Foto: Shutterstock.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Småhus har lenge dratt god nytte av fritak for avgifter på strøm produsert i egne solceller.

Hittil har borettslag og sameier betalt både elavgift, merverdiavgift og nettleie på egenprodusert strøm fra eget solcelleanlegg, noe som nå blir fjernet.

Plusskundeordningen som har eksistert siden 2017 vil med andre ord måtte gjøre plass til flere, når det nå blir mulig for flerbolighusene å selge ut egen overskuddsstrøm på nettet.

Full utnyttelse av egenprodusert strøm

Dagens fritak har forutsatt at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet, og det er nettopp dette som har gjort det vanskelig for blant annet boligselskaper som sameier og borettslag å utnytte fritaket.

Men nå kommer altså endringen mange har ventet lenge på.

Regjeringen innfører en forskrift som sikrer at borettslag og sameier kan produsere strøm fra solceller på eget bygg, uten at det utløses avgifter. De likestiller da sameier og borettslag med eneboliger i regelverket. 

Overskuddsstrøm skal også kunne selges ut på nettet.

 

Begrenset til hver enkelt eiendom

I dag kan huseiere mate inn maks 100 kW på nett gjennom plusskundeordningen.

Effektgrensen på anlegg som kan dele strøm innenfor en og samme eiendom økes fra foreslått grense på 500 kW i ordinær høring, til 1000 kW etter at det er tatt hensyn til innspillene i høringsrunden.

Produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 1000 kW kan kun deles mellom flere målepunkter innenfor samme eiendom.

Betingelsen er altså at strømmen kun deles med bygg på samme eiendom med samme gårds- og bruksnummer.

Det legges altså ikke opp til fritak for avgifter når egenprodusert strøm deles mellom bygninger i et større område.

Vi trenger mer fornybar kraft

Huseierne er positive til at man nå gjør grep for å få mer kraft inn i det norske markedet, ved å gjøre det mer attraktivt å satse på produksjon og bruk av fornybar energi fra sol på eget tak.

Ved å fjerne avgiftene som gjør slike investeringer mindre lønnsomt, vil flere boligselskap motiveres til å anskaffe og investere i solcellepaneler.

Energikommisjonen som akkurat la frem sin rapport, mener det er mulig å hente 5-10 TWh ny solkraft innen 2030. Det vil kreve et dramatisk taktskifte i utbyggingen av fornybar kraftproduksjon.

Egenprodusert solstrøm er konfliktfri energi, og potensialet i landets flermannsboliger og blokker er stort. Det å bruke ledig takareal til å produsere egen energi har bare fordeler.

Derfor er dette viktige og riktige grep av Stortinget i en tid hvor vi har behov for å frigjøre og produsere mer kraft.

 

Må tre i kraft raskest mulig

Ordningen skulle egentlig tre i kraft 1. januar, men har latt vente på seg.

Huseierne håper at endringene nå trer i kraft raskt, slik at sameier og borettslag som sitter på gjerdet kan komme i gang med planlagte prosjekter.

Regjeringen skriver at Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet vil fastsette de nødvendige forskriftsendringene så snart som mulig.

Ordningen vil få virkning så snart EØS-rettslige spørsmål om offentlig støtte er avklart med ESA, og regjeringen sier at dette vil gi nettselskapene tid og mulighet til å implementere ordningene på en god måte.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer