Stortinget vil at borettslag og sameier skal slippe avgifter på egenprodusert strøm

Gå til hovedinnhold

Stortinget vil at borettslag og sameier skal slippe avgifter på egenprodusert strøm

Nå blir det enklere og billigere for borettslag og sameier å utnytte strømmen de selv produserer fra solcelleanlegget på taket.

SOL PÅ TAK: Forslagene som er på høring vil fjerne avgiftene som gjør slike investeringer mindre lønnsomt, og gjøre at flere sameier og borettslag motiveres til å investere i solcellepaneler. Foto: Pixabay.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

I dag er det et fritak for strøm produsert i solceller, noe som småhus og næringsbygg har dratt god nytte av lenge.

Men borettslag og sameier har hittil betalt både elavgift, merverdiavgift og nettleie på egenprodusert strøm fra eget solcelleanlegg.

Dagens fritak forutsetter nemlig at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet, og det er nettopp dette som har gjort det vanskelig for blant annet boligselskaper som sameier og borettslag å utnytte fritaket.

Men nå er det endring på vei.

Vedtatt av Stortinget

Ved behandlingen av budsjettproposisjonen for 2022 ble det i Stortinget vedtatt et fritak for kraft som er produsert fra fornybare energikilder, og brukes på samme eiendom som produksjonsanlegget er tilknyttet.

Fritaket innebærer at blant annet boligselskap som benytter seg av egen solkraft slipper å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette forbruket.

Boligselskap vil altså kunne være koblet til det ordinære strømnettet uten å måtte betale avgifter på egenprodusert strøm.  

Fritaket er teknologinøytralt ved at det ikke skiller mellom energikilder som sol, vann eller vind, og kommer i tillegg til gjeldende fritak for solkraft.

Det foreslås også en grense. Produksjonen fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW kan deles mellom flere målepunkter innenfor samme eiendom.

Ute på høring

Det er Skattedirektoratet som på vegne av Finansdepartementet har sendt forslaget om fritak i elavgiften på høring. I høringen foreslås bestemmelser om gjennomføring av fritaket i særavgiftsforskriften.

Samtidig sender også Reguleringsmyndigheten for energi, RME, et forslag til regelverk for deling av fornybar kraftproduksjon på høring - på vegne av Olje- og energidepartementet.

RME og Skattedirektoratet har utformet sine forslag i samarbeid for å sikre at regelverk for elavgift, nettleie og avregning er samstemte, slik at delingsløsningen for fornybar kraft kan gjennomføres på en effektiv måte.

Høringsfristen på begge er 30.september.

Vil gi mer fornybar kraft

Huseierne er positive til at man nå gjør grep for å få mer kraft inn i det norske markedet, ved å gjøre det mer attraktivt å satse på bruk av fornybar kraft fra sol, vann og vind.

Forslagene som er på høring vil fjerne avgiftene som gjør slike investeringer mindre lønnsomt, og gjøre at flere boligselskap motiveres til å anskaffe og investere i solcellepaneler.

Egenprodusert solstrøm er konfliktfri energi, og potensialet i landets flermannsboliger og blokker er stort.

Derfor er dette viktige og riktige grep av Stortinget i en tid hvor vi har behov for å frigjøre og produsere mer kraft.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer