Lysstoffrør forbys: - Må jeg skifte lamper?

Gå til hovedinnhold

Lysstoffrør forbys: - Må jeg skifte lamper?

I løpet av 2023 blir det forbudt å produsere og importere flere typer lysrør og -pærer. Men hva betyr det for oss som har lamper med disse lyspærene?

Mange har fortsatt lamper med lysstoffrør, kanskje særlig i bod, garasje eller lignende. Det skal finnes gode LED-alternativer til lysstoffrørene som fases ut i 2023, men det er ikke gitt at de vil fungere med lampen. Mange må nok belage seg på å få besøk av elektriker. 

Når lysstoffrør med kvikksølv og andre lyspærer blir forbudt å importere og produsere i løpet av 2023 betyr det at butikkene etter hvert vil gå tomme og produktene blir umulig å oppdrive. Hva så med oss som har lamper til lysstoffrør hjemme – må vi bytte dem ut, eller finnes det fullgode erstatninger for alle produktene som går ut?

Det skal finnes LED-erstatninger

- Det finnes LED-alternativer for alle lyskildene som blir forbudt å importere og produsere. Det betyr at du som boligeier i utgangspunktet skal slippe å måtte bytte lamper. Du skal finne produkter som skal passe til de gamle lampene. Det er også litt av bakgrunnen for at dette forbudet har blitt utsatt i tid – gode erstatningsprodukter måtte komme på plass først.

Det forklarer fagansvarlig Jens Eddie i foreningen Lyskultur, en medlemsorganisasjon for aktører innen belysningsbransjen.

- Men – det er et men her. Det å oppgradere eldre lysstoffrør-lamper med nye LED-lysrør kan by på utfordringer. Det er ikke helt sikkert at de nye lyskildene er kompatible med alle de elektriske komponentene i alle eldre lamper, legger han til.

 

Oversikt over lyskildene som fases ut i løpet av 2023. Illustrasjon: Lyskultur. 

LED-lysrør kan ødelegge komponenter i lampa

Lamper til lysstoffrør kan nemlig inneholde elektriske komponenter som kan skape problemer når du erstatter det gamle lysstoffrøret med et nytt LED-rør. Helt enkelt forklart er dette komponenter som må være i lampen når den bruker et «gammeldags» lysstoffrør, men som ikke lenger trengs når du bruker LED-rør. Om du ikke får en elektriker til å koble dem ut, risikerer du at komponentene – og dermed også lampen – blir ødelagt når du setter i LED-lysrøret.

- Det finnes mange ulike lysstoffrør-lamper rundt omkring. De inneholder blant annet elektriske komponenter som en kondensator og forkobling. Om disse ikke kobles ut av elektriker kan man risikere at lampene vil slutte å fungere, forklarer Eddie.

Det har blant annet å gjøre med at LED-rørene inneholder de nødvendige elektriske komponentene i selve røret, og det er dermed ikke behov for dem i lampen.

- LED-rørene fungerer i utgangspunktet direkte på 230V spenning, mens lamper laget for tradisjonelle lysstoffrør ofte har et annet spenningsnivå og krever forvarming av ved hjelp av tenner. Det er det altså ikke noe behov for med LED-rør sier Eddie.

Slike lysstoffrør skal ikke lenger importeres eller produseres fra slutten av februar 2023.

Sjekk produsentens anbefalinger

Det finnes produkter på markedet som skal fungere uten endringer i lampene. Her er det viktig å sjekke hva produsenten av de aktuelle LED-rørene anbefaler. Men lampene og de elektroniske komponentene kan være så gamle og skjøre at mindre endringer i spenningsnivå og lignende kan fremskynde en tidlig død.

Har du lysstoffrør-lamper du vil beholde i årene som kommer, og vil være sikker på at de ikke slutter å fungere, bør du altså tilkalle en elektriker som kan klargjøre disse for LED-rør før du går over til disse.

Skift ut eldre lamper uansett

- Jeg registrerer at en del hisser seg opp over å måtte gjøre endringer og kanskje skifte ut lamper. Men dersom du har eldre lamper – på opp mot 20 år – bør du uansett vurdere å skifte dem ut. Elektronikk varer dessverre ikke evig, selv om mange ønsker det, påpeker lys-eksperten.

Eldre lamper har gjerne plastkomponenter som er utslitt, sprø og kan knekke eller smuldre opp på grunn av den mangeårige oppvarmingen. Dermed bør de uansett skiftes for brannsikkerhetens skyld. Dersom plast rundt ledninger og ved andre koblinger smuldrer opp, øker det brannfaren betraktelig, spesielt dersom det er mye støv i og rundt lampen. (Men det er ikke slik at det er mer brannfarlig å sette et LED-lysrør inn i en gammel lysstoffrørlampe enn det er å bruke et vanlig lysstoffrør.)

Jens Eddie, fagansvarlig i Lyskultur. (Foto: Lyskultur.)

EU-direktiv forbyr farlige stoffer

Bakgrunnen for at kvikksølvholdige lysstoffrør, lysrør i ringform og kompaktlysrør skal fases ut, er det såkalte RoHS-direktivet om «avgrensing av bruk av visse farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr».

RoHS-direktivet er en del av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, og en del av EUs ambisjon om null-forurensing.

Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og påvirker blant annet elektriske og elektroniske produkter (CE-produkter) med forbud i bruk av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE).

Direktivet ble vedtatt for mange år siden, men mange vanlige lyskilder har vært unntatt fordi det ikke har vært gode nok alternativer på markedet. Nå er alternativene der, og forbudet kan tre i kraft.

Halogenstifter er for ineffektive

Det er ikke bare lysstoffrør i ulike fasonger som skal utfases i løpet av 2023. Også alle halogenstifter blir forbudt å produsere og importere. Disse fases ut fordi de ikke er energieffektive nok, ikke på grunn av kjemikalieinnhold.

Her er det EUs økodesigndirektiv som slår inn. Økodesigndirektivet stiller krav til elektriske produkters energieffektivitet.

Hamstrer allerede

Det er verdt å få med seg at forbudene som trer i kraft i 2023 gjelder produksjon og import. Butikkene skal altså få selge ut det de har på lager av disse lyskildene, og du skal få bruke dine gamle lysstoffrør til de går – pluss de du eventuelt måtte ha liggende på vent.

- Vi registrerer at enkelte har begynt å hamstre disse lyskildene som fases ut. Det gjelder kanskje primært større aktører som vil utsette en nødvendig omstilling, påpeker Jens Eddie i Lyskultur.

 

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

PRIS sort - Bli en trygg boligeier

 

Bli medlem

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer