Leier du ut, eller har du nettopp solgt og kjøpt bolig? Sjekk skattekortet for 2020!

Gå til hovedinnhold

Leier du ut, eller har du nettopp solgt og kjøpt bolig? Sjekk skattekortet for 2020!

Kanskje har du tatt opp felles lån med samboer, eller blitt pensjonist? Da er du en av mange som definitivt bør sjekke skattekortet for 2020.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Skatteetaten / Bård Brinchmann Løvvig.

Alle lønnstakere og pensjonister kan nå sjekke og endre skattekortet for 2020.

For at skattetrekket ditt neste år skal bli riktig og for å unngå restskatt eller å bli trukket for mye, er det viktig at du sjekker at opplysningene stemmer.

Skattekortet bør henge med på endringene i livet ditt, fordi de kan ha konsekvenser for hvor mye du skal betale i skatt.

 

 

Tidligere har Skatteetaten tatt utgangspunkt i siste skatteoppgjør til å estimere forventet lønn og pensjon i skattekortet for et nytt inntektsår. I fjor beregnet Skatteetaten for første gang forventet lønn og pensjon ut fra nyere opplysninger fra a-meldingen som arbeidsgiveren og/eller pensjonsutbetaler rapporterer hver måned.

Dette for å få mer riktig skattetrekk og redusere risiko for restskatt. Du kan se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg under «Mine inntekter og arbeidsforhold

Så hvis du har tatt opp boliglån, byttet bolig eller kjøpt deg uteiebolig, bør du med andre ord sjekke skattekortet nøye så du ikke trekkes for mye eller for lite i skatt kommende år.

Tatt opp boliglån?

Har du fått felles gjeld med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer, kan du velge hvordan enkelte inntekts- og fradragsposter fordeles mellom dere.

Denne fordelingen kan du gjøre i skattekortet eller når du får skattemeldingen.

I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formuen og gjelden.

Du bør også sjekke informasjonen om gjeld som står på forslaget til skattekortet (skattetrekksmeldingen) som kommer i desember.

Også dette kan du endre i løpet av året, og husk at når du har endret skattekortet så sendes nytt skattekort automatisk til arbeidsgiveren din.

Les mer om boligskatt her: Boligskattens ABC

Solgt eller kjøpt bolig?

Har du solgt eller kjøpt bolig og fått mer eller mindre gjeld og renteutgifter, må du sjekke og eventuelt endre skattekortet ditt.

Det er viktig å huske på at gevinst ved salg eller annen realisasjon av bolig og fast eiendom i utgangspunktet er skattepliktig.

Det er imidlertid omfattende unntak fra skatteplikten ved salg av egen bolig-/fritidseiendom, der krav til eier- og botid/brukstid er oppfylt.

Salg av tomt er alltid skattepliktig.

Du kan også fradragsføre et tap ved salg av fast eiendom i de tilfeller hvor en gevinst ville vært skattepliktig. Vær oppmerksom på at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer.

Anses du som skattemessig bosatt i Norge, vil gevinst ved salg av bolig og fritidseiendom i utlandet som et utgangspunkt også være skattepliktig til Norge etter de samme reglene som gjelder for salg av fast eiendom i Norge.

Husk at hvis du begynner å spare i BSU, kan du få et skattefradrag på inntil 5.000 kroner. Sjekk hvor mye du kan spare med Huseiernes BSU- kalkulator.

Leie ut?

Er du en av dem som leier ut hele boligen din, blir alle utleieinntektene fra boligen skattepliktige hvis utleieinntektene overstiger 20.000 kroner i løpet av året.

Leier du ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen (regnet etter utleieverdi) som leies ut. Merk deg at utleieverdi ikke nødvendigvis har sammenheng med størrelsen målt i areal.

Les mer om hva du bør tenke på dersom du leier ut.

Fra og med inntektsåret 2018 er det også vedtatt egne skatteregler for såkalt korttidsutleie av egen bolig.

Leier du ut hele din bolig i mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. I praksis innebærer dette at utleieinntekter inntil 10.000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Merk at trettidagersgrensen knytter seg til hvert utleieforhold. Beløpsgrensen på 10.000 kroner gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold.

Les mer om skatt på korttidsutleie og Airbnb her.

Når det gjelder korttidsutleie av fritidseiendom og boligeiendom som du ikke selv bruker eller bor i, er det ingen endringer i skattereglene.

Formuesverdi

Hvis du bor i en kommune som har eiendomsskatt, er det viktig å sjekke at formuesverdien på boligen din er riktig.

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de boligopplysningene du har rapportert inn til Skatteetaten.

Hvis du er usikker på boligens formuesverdi, eller hvis du synes den er for høy eller lav, så kan du beregne den her på Skatteetatens sider.

Vet du at formuesverdien på boligen din endret seg, bør du gi Skatteetaten beskjed om det.

Les mer: Klag på boligverdien

Vær også oppmerksom på at eiendomsskatt til kommunen beregnes av to år gamle tall. Det finnes også en egen kalkulator som hjelper deg å regne ut grunnlag for eiendomsskatt.

Gjør endringer direkte på nett

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg detaljert oversikt over opplysninger om din inntekt og gjeld som er brukt i beregning av skattetrekket.

På skatteetaten og på Altinn kan du endre opplysningene gjennom hele året. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt. Du kan endre skattekortet gjennom hele året og bør alltid endre opplysningene, når det skjer endringer i økonomien din.

Husk at du ikke trenger å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, får arbeidsgiver automatisk beskjed og henter nytt skattekort fra Skatteetaten.

linda@huseierne.no

Fakta: Ta en ekstra titt på skattekortet hvis du:

begynner å jobbe eller bytter jobb

har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted

blir ufør

er blitt pensjonist

har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP

endrer pensjonsgrad

har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon

endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon

får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser

blir enke eller enkemann

har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordning (SFO)/ aktivitetsskole (AKS)

har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån

har endringer i renteutgifter

blir aleneforsørger

har overgangsstønad som opphører

ser at opplysningene i skattekortet ikke er riktig

Kilde: Skatteetaten.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer