Landsmøte 2019 er i gang

Gå til hovedinnhold

Landsmøte 2019 er i gang

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpnet i dag Huseiernes landsmøte på Hotel Norge i Bergen.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Christiane Ylven Vibe.

Enighet om viktigheten av å eie egen bolig: Styreleder i Huseierne, Stian Wessel, og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, snakket begge varmt om den norske eierlinja på dagens landsmøte.

I helgen er din bolig i sentrum, og ministeren innledet med noen velvalgte ord om viktigheten av å bevare den norske eierlinja i Norge.

- Å eie sin egen bolig gir trygghet, tilhørighet, stabilitet og forutsigbarhet. Derfor er det så viktig å sikre at flest mulig kommer inn på boligmarkedet, sa hun.

Regjeringens boligpolitikk

Kjernesaken for Huseierne er å bevare den norske boligmodellen. Flest mulig av oss skal kunne bo i en bolig de eier selv, det gir trygghet for folk og familier.

Den sittende regjeringen har gjort mye på boligfronten, og har vært opptatt av å forenkle plan- og bygningsloven, så reglene ikke skal være så kompliserte og vanskelige å forholde seg til. Å gjøre språket og formuleringene så enkle som mulig har også vært et uttalt mål.

Praksis kan også være forskjellig fra kommune til kommune, det håper man å få ryddet opp i.

Det må også bygges nok boliger til å dempe veksten i boligprisene, og kommunene må legge til rette for økt boligbygging, understreket Mæland.

- Sammen må vi bidra til et stabilt boligmarked for de som skal selge og kjøpe bolig, samt de som skal bygge, sa hun fra talerstolen.

Betydelige gjennomslag for Huseierne

Huseierne har det siste året sikret oppmerksomhet og politisk gjennomslag i flere viktige saker.

I fjor lanserte vi vår banebrytende Bokostnadsindeks, der vi setter fokus på de stadig økende bokostnadene for folk flest og våre bekymringer for hva dette kan gjøre med eierlinja i tiden fremover.

Huseiernes innsats og innspill har vært sterke bidrag til at vi nå får en innstramming i eiendomsskatten, og strengere regler for korttidsutleie.

Boligkjøpere og boligselgere vil også gå en tryggere bolighandel i møte med nødvendige og solide endringer i avhendingsloven, som sikrer at all viktig informasjon om boligen kommer frem før salg.

- Vi har vist at vi er en kompetent og sterk forbrukerstemme som ivaretar boligeiernes interesser overfor myndighetene i viktige saker, sa styreleder Stian Wessel.

Verdt å nevne er det også at vi har fått stoppet de forbrukerfiendtlige effekttariffene, og at vi vil fortsette arbeidet for å styrk effektiviteten i vann- og avløpssektoren.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler