Kraftig økning i de store byene: Sarpsborg øker vann- og avløpsgebyrene med hele 44 prosent

Gå til hovedinnhold

Kraftig økning i de store byene: Sarpsborg øker vann- og avløpsgebyrene med hele 44 prosent

Husholdningene får en kraftig økning i vann- og avløpsgebyrene i 2023. Det viser tall som Huseierne har hentet inn fra 14 byer her til lands. Sarpsborg har den største økningen. Her øker vann- og avløpsgebyrene med 44 prosent.

HØY ØKNING - HØYT GEBYR: Innbyggere i Sarpsborg får den største økningen i vann- og avløpsgebyrene i Huseiernes undersøkelse av de største kommunene. Hele 44 prosent øker gebyret, og regningen blir på over 14.000 kroner for en vanlig bolig! (Foto: Sergey Kamshylin /Shutterstock)

 

Huseierne har hentet inn tall fra kommunenes vedtatte budsjetter for 2023 i de 14 største kommunene. Tallene viser at forbrukerne i de største kommunene i år får en voldsomt stor økning i vann- og avløpsgebyrene.

Det samme gjelder for en rekke både by- og distriktskommuner. I de neste ukene vil svært mange få et gebyrsjokk levert i postkassen sin. Avsender er kommunen.

-Huseierne har lenge varslet om at det ligger en udetonert kostnadsbombe under bakken. Nå eksploderer den, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Vann- og avløpssektoren i Norge har et enormt investeringsbehov og vedlikeholdsetterslep.

-Riksrevisjonen lanserte nettopp en rapport som viser at 30 prosent av drikkevannet ikke kommer frem fordi det er lekkasjer i nettverket. Dette gir ekstra kostnader til innbyggere for rensingen i dag, og vil gi økte ekstrakostnader i rørutskifting i fremtiden, sier Meyer.

Les mer: Ny rapport: 30 prosent av vannet kommer aldri frem

Enda vanskeligere for mange husholdninger

Størst økning i vann- og avløpsgebyrene av de større byene har Sarpsborg med en oppgang på 44 prosent.

Det betyr økte kostnader for en vanlig husholdning på 3.800 kroner i året!

Husholdningene i Skien får en prisøkning på 34 prosent og i Porsgrunn 33 prosent. Beregningene er gjort ut fra en enebolig på 120 kvadratmeter. Se tabellen med gebyrøkningene i de største kommunene nederst i denne artikkelen.

Den kraftige kostnadsøkningen i vann- og avløpsgebyrene kommer på toppen av økte bokostnader som renteøkninger, høye strømpriser og økning i forsikringspremier. I tillegg kommer høye matpriser og kraftig prisstigning ellers i samfunnet.

-Disse kraftige gebyrøkningene kommer i tillegg til høyere boliglånsrenter, høye strømregninger og generelt høy prisvekst. Mange kommuner skriver ut gebyrer som vil gjøre en vanskelig økonomisk situasjon enda vanskeligere for mange husholdninger, sier Meyer.

 

MAM-NRK-nyhetsmorgen020323.png

REAGERER: Økningene i vann- og avløpsgebyrene rundt i landet var tema på NRK-nyhetsmorgen fredag 3. mars. Generalsekretær Morten Andreas Meyer presenterte Huseiernes tall. Se innslaget her!  (Faksimile: NRK)

 

Krever større effektivitet for å unngå skyhøye gebyrer

Huseierne arbeider for at det blir stilt strengere effektivitetskrav til norske kommuner innen vann og avløp. Vi har vært i dialog med politikere på Stortinget og Kommunal- og distriksdepartementet.

Rikspolitikerne må vurdere å sette et tak på hvor store gebyrene for vann- og avløpstjenestene kan settes. En slik fastsatt øvrig grense vil motivere til smartere organisering, mer samarbeid på tvers av kommunegrensene og bedre løsninger som koster mindre.

-I dag er vann- og avløpssektoren dårlig organisert. Det gir lav effektivitet, lite innovasjon og skyhøye kommunale gebyrer. Nå må kommunene skjerpe seg og gjøre omfattende omstilling for å sikre tilfredsstillende kvalitet og lavere kostnader, sier Meyer.

-Vi i Huseierne krever en ny regulering av vann- og avløpsbransjen i Norge, hvor det blir stilt klare og målbare krav til effektivisering. Produksjonen av vann- og avløpstjenester må bli mer effektiv, slik at vann- og avløpsgebyrene blir lavere enn de ellers ville ha vært, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

279 kommuner har ikke etablert et samarbeid innen vann og avløp. Etter det Huseierne kjenner til, er det ikke interkommunale vann- og avløpsanlegg nord for Mjøsa.

- Manglende vilje til samarbeid på tvers av kommunegrensene gir unødvendig høye kostnader for husholdningene. Slik kan vi ikke fortsette, avslutter Morten Andreas Meyer.

 

 

OPPDATERT: Ved publisering 3. mars 2023 var kronebeløpene for Sarpsborg for en bolig på 200m2. Tallene er endret 5. mars til en bolig på 120m2 for å være sammenlignbare med de andre kommunene.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler