De kommunale avgiftene øker kraftig i 2022

Gå til hovedinnhold

De kommunale avgiftene øker kraftig i 2022

FINN DIN KOMMUNE: Kommunale avgifter øker mellom 4,6 og 6,0 prosent fra 2021 til 2022. Det viser en undersøkelse Huseierne har gjort i kommune-Norge. Til sammenligning økte konsumprisindeksen fra januar 2021 til januar 2022 med 3,2 prosent.

STRENGERE KRAV: Strengere krav til rensing av både vann og avløp er med på å drive kostnadene opp. Her fra HIAS' anlegg på Hamar. (Foto: Nina Granlund Sæther)

Av: Kristin Gyldenskog

Huseierne har samlet inn data fra alle landets 356 kommuner om hvor mye de kommunale gebyrene innen vann, avløp, renovasjon og feiing har steget i år sammenlignet med i 2021.

Det er forbruksgebyret for avløp som i gjennomsnitt har økt mest sammenlignet med 2021 med en økning på 6,0 prosent. Deretter kommer forbruksgebyret for vanngebyret som har steget 5,9 prosent. Feiegebyret er det kommunale gebyret som har den laveste økningen sammenlignet med i fjor med en økning på 4,6 prosent.

 

 

Huseierne advarte stortingspolitikerne

Alle de kommunale gebyrene har økt mer enn konsumprisindeksen, altså mer enn prisene ellers i samfunnet. Fra januar 2021 til januar 2022 økte konsumprisindeksen 3,2 prosent.

Morten_høring_kommuneproposisjonen.jpg

ADVARTE PÅ HØRING: Huseierne var med på høringen om kommuneproposisjonen 19. mai 2022. - Vi har advart om en voldsom økning i kommunale avgifter lenge. Nå håper jeg politikerne forstod alvoret, kommenterer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. 

 

-Vi i Huseierne reagerer på den kraftige økningen i de kommunale gebyrene. Samtidig er det grunn til å peke på at det er usikkert om økningen i vann- og avløpsgebyrene skyldes økt nødvendig vedlikehold eller om det dreier seg om dårlig effektivitet, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

I et innlegg hos kommunalkomiteen på Stortinget torsdag 19. mai, sa han videre: 

- Nå er virkeligheten vi har advart om blitt en realitet. Prisen husholdningene må betale for rent vann i springen og avløpsbehandling som sikrer helse og miljø, øker og vil fortsatt øke langt mer enn lønnsveksten, sa Morten Andreas Meyer, og fortsatte:

-Stortinget kan ikke lukke øynene for situasjonen. Statlige myndigheter må ta medansvar for å løse det som kan bli en krise for mange husholdningers økonomi.

Les hele innlegget på Stortinget her: Stortinget må sette krav til kommunene

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Vil ha ny regulering

En rapport fra Norsk Vann laget av Norconsult og Sintef viser at behovet for investeringer innen vann og avløp her til lands er på enorme 332 milliarder kroner frem mot 2040.

Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2021 analysemiljøet Oslo Economics i oppdrag å utarbeide en studie som synliggjør effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren.

Den ferske rapporten konkluderer med:

  • Det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være å vedta at de kommunale vann- og avløpsenhetene blir organisert i regionale enheter.
  • Det vil sørge for best mulig bruk av blant annet infrastruktur og fagfolk.
  • Staten bør innføre en mer systematisk styring av sektoren.

- Vi mener det er behov for en ny regulering av vann- og avløpstjenestene i Norge. Det er viktig for forbrukerne at vann- og avløpstjenestene driftes så effektivt som mulig, slik at økningen i gebyrene til abonnentene blir så lave som mulig, sier Meyer.

 

Finn din kommune! Bruk kartet under til å finne endringene i din kommune! 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer