Kraftig økning i kommunale avgifter i 2021

Gå til hovedinnhold

Kraftig økning i kommunale avgifter i 2021

Kommunale avgifter blir mye høyere i år sammenlignet med i fjor. Det viser en undersøkelse som Huseierne har gjennomført i kommune-Norge.

VANN OG AVLØP: Økte kostnader til vann og avløp i kommunene gjør at det kommunale avgiftene også øker i mange kommuner. Foto: Shutterstock

Av:

Huseierne har samlet inn data fra alle landets kommuner som viser hvor mye de kommunale gebyrene innen vann, avløp, renovasjon og feiing endrer seg i år sammenlignet med 2020.

Funnene viser at enkelte av gebyrene har steget mer enn dobbelt så mye som prisene ellers i samfunnet.

Den største prisstigningen finner vi på renovasjonsgebyret som har steget 5,8 prosent i gjennomsnitt fra 2020 til i år.

Til sammenligning økte konsumprisindeksen fra januar 2020 til januar 2021 med 2,5 prosent. 

- Økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press. Huseierne arbeider med å ivareta den norske boligmodellen slik at så mange som mulig har råd til å eie sitt eget hjem. Det er bakgrunnen for at vi gjør denne undersøkelsen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Finn din kommune: Se hvordan det ligger an i din kommune i tabellen nederst i saken!

Vann- og avløpsgebyrene stiger

Men også vannavgiften øker kraftig. Forbruksavgiften av vanngebyret har en økning på 5,4 prosent i snitt, sammenlignet med 2020. Den faste delen av vanngebyret har økt 4,1 prosent i gjennomsnitt.

Hele 55 kommuner har en økning på den faste delen av vannavgiften på 10 prosent eller mer!

Når det gjelder avløpsavgiften, har den faste delen av avløpsgebyret steget med i gjennomsnitt 4,3 prosent.  

62 kommuner har en økning på den faste delen av avløpsavgiften på 10 prosent eller mer.

- Vi mener det er behov for en ny regulering av vann- og avløpsbransjen i Norge, der det stilles klare og målbare krav til effektivisering av produksjonen av vann- og avløpstjenester, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne, og fortsetter:

- Det er viktig for forbrukerne at vann- og avløpstjenestene driftes så effektivt som mulig, slik at økningen i gebyrene til abonnentene blir så lav som mulig, sier han.

- Det er grunn til å peke på at det er usikkert om økningen i vann- og avløpsgebyrene skyldes økt nødvendig vedlikehold eller om det dreier seg om dårlig effektivitet, sier han.

Morten-A-Meyer-des2020-44.jpg

UNDER PRESS: - Økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press. Kommunale avgifter øker nå mye i mange kommuner, og vil øke mer i årene som kommer, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Store investeringsbehov i kommunene

En fersk rapport fra Norsk Vann viser et investeringsbehov innen vann og avløp på 332 milliarder kroner. De økte investeringene kommer til å innebære ytterligere kraftig økning i gebyrene for husholdningene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal få utarbeidet studie som viser effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren.

Studien skal være ferdig i desember i år og skal  drøfte hvordan kommunene kan utbedre og fornye ledningsnettet i vann- og avløpssektoren på en raskere og mer kostnadseffektiv måte enn i dag.

-Vi i Huseierne er glad for at departementet har tatt tak i dette. Det er viktig at det innføres tiltak for å tvinge frem økt effektivitet innen vann og avløp. Målet vårt er å holde folks bokostnader nede, sier Meyer.

FAKTA: Slik betaler du for kommunale tjenester

De aller fleste norske hjem er koblet til offentlige vann- og avløpsanlegg finansiert etter selvkostprinsippet.

Selvkost betyr at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.

Det samme gjelder for renovasjon og feiing som også er finansiert etter selvkostprinsippet.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Luftavfukter: Bedre inneklima

Les mer