Kraftig økning i kommunale avgifter i 2021

Gå til hovedinnhold

Kraftig økning i kommunale avgifter i 2021

Kommunale avgifter blir mye høyere i år sammenlignet med i fjor. Det viser en undersøkelse som Huseierne har gjennomført i kommune-Norge.

VANN OG AVLØP: Økte kostnader til vann og avløp i kommunene gjør at det kommunale avgiftene også øker i mange kommuner. Foto: Shutterstock

Av: Kristin Gyldenskog

Huseierne har samlet inn data fra alle landets kommuner som viser hvor mye de kommunale gebyrene innen vann, avløp, renovasjon og feiing endrer seg i år sammenlignet med 2020.

Funnene viser at enkelte av gebyrene har steget mer enn dobbelt så mye som prisene ellers i samfunnet.

Den største prisstigningen finner vi på renovasjonsgebyret som har steget 5,8 prosent i gjennomsnitt fra 2020 til i år.

Til sammenligning økte konsumprisindeksen fra januar 2020 til januar 2021 med 2,5 prosent. 

- Økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press. Huseierne arbeider med å ivareta den norske boligmodellen slik at så mange som mulig har råd til å eie sitt eget hjem. Det er bakgrunnen for at vi gjør denne undersøkelsen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Finn din kommune: Se hvordan det ligger an i din kommune i tabellen nederst i saken!

Vann- og avløpsgebyrene stiger

Men også vannavgiften øker kraftig. Forbruksavgiften av vanngebyret har en økning på 5,4 prosent i snitt, sammenlignet med 2020. Den faste delen av vanngebyret har økt 4,1 prosent i gjennomsnitt.

Hele 55 kommuner har en økning på den faste delen av vannavgiften på 10 prosent eller mer!

Når det gjelder avløpsavgiften, har den faste delen av avløpsgebyret steget med i gjennomsnitt 4,3 prosent.  

62 kommuner har en økning på den faste delen av avløpsavgiften på 10 prosent eller mer.

- Vi mener det er behov for en ny regulering av vann- og avløpsbransjen i Norge, der det stilles klare og målbare krav til effektivisering av produksjonen av vann- og avløpstjenester, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne, og fortsetter:

- Det er viktig for forbrukerne at vann- og avløpstjenestene driftes så effektivt som mulig, slik at økningen i gebyrene til abonnentene blir så lav som mulig, sier han.

- Det er grunn til å peke på at det er usikkert om økningen i vann- og avløpsgebyrene skyldes økt nødvendig vedlikehold eller om det dreier seg om dårlig effektivitet, sier han.

Morten-A-Meyer-des2020-44.jpg

UNDER PRESS: - Økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press. Kommunale avgifter øker nå mye i mange kommuner, og vil øke mer i årene som kommer, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Store investeringsbehov i kommunene

En fersk rapport fra Norsk Vann viser et investeringsbehov innen vann og avløp på 332 milliarder kroner. De økte investeringene kommer til å innebære ytterligere kraftig økning i gebyrene for husholdningene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal få utarbeidet studie som viser effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren.

Studien skal være ferdig i desember i år og skal  drøfte hvordan kommunene kan utbedre og fornye ledningsnettet i vann- og avløpssektoren på en raskere og mer kostnadseffektiv måte enn i dag.

-Vi i Huseierne er glad for at departementet har tatt tak i dette. Det er viktig at det innføres tiltak for å tvinge frem økt effektivitet innen vann og avløp. Målet vårt er å holde folks bokostnader nede, sier Meyer.

Fakta:

FAKTA: Slik betaler du for kommunale tjenester

De aller fleste norske hjem er koblet til offentlige vann- og avløpsanlegg finansiert etter selvkostprinsippet.

Selvkost betyr at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.

Det samme gjelder for renovasjon og feiing som også er finansiert etter selvkostprinsippet.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer