Ikke gå i disse samboerfellene

Gå til hovedinnhold

Ikke gå i disse samboerfellene

Uten samboerkontrakt risikerer du å stå på bar bakke hvis samboerforholdet ryker. Den økonomiske fella rammer i størst grad kvinner. Les tipsene til advokat Karianne Listerud Lunds i Huseierne!

EKSPERT: Advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne er ekspert på samboeravtaler. Hun forteller at en avtale er et viktig middel for å få sikret en balansert økonomi i samlivet. (Foto: Christian Y. Vibe)

Av: Rikke Åserud

Det siste man trenger for å toppe en kjærlighetssorg, er økonomiske problemer.

Dessverre opplever mange at disse to ulykkene kommer hånd i hånd som en lite hyggelig gavepakke fra skjebnen.

Et kjærlighetsforhold kan man dessverre ikke sikre – men økonomisk havari i kjølvannet av forholdets avslutning kan man faktisk forsikre seg mot! Forsikringen er noe så enkelt som en samboerkontrakt.

Hvem skal ha hva?

En samboerkontrakt regulerer hvem som skal få hva ved et eventuelt brudd. Men uten en kontrakt – er det ikke da

bare så enkelt som at det man tok med seg inn i forholdet, tar man med seg ut?

Huseiernes advokat Karianne Listerud Lund er ekspert på samboerforhold. Hun forteller at det som ofte skjer når det blir slutt mellom samboere, er at kvinnen havner i en dårlig økonomisk situasjon, mens mannen blir sittende igjen med verdiene.

Spesielt når kvinnen flytter inn hos mannen blir hun økonomisk sårbar ved brudd.

 

Kvinnen flytter inn

- Det vi ser en rekke eksempler på, er at når et par blir samboere, flytter kvinnen inn hos mannen. Hun blir med på å nedbetale hans lån, og så deler de på andre utgifter.

- Når forholdet tar slutt, har hun i praksis vært med på å nedbetale hans bolig, og står selv igjen på bar bakke, med mindre paret har sørget for å tinglyse at hun har en hjemmel i boligen hans, sier Lund.

Det er det svært mange som ikke gjør.

- Men hvis hun har vært med på å betale ned på lånet hans har hun vel i praksis kjøpt seg inn i boligen?

- Rettspraksis tyder på at ved en eventuell rettssak vil dette anses som at kvinnen har betalt leie for den tiden hun har bodd hos mannen, ikke at hun har kjøpt seg inn i boligen, sier Lund.

Hun viser til to høyesterettsdommer fra 2011. De slo mer eller mindre fast et prinsipp om at dersom (i vårt eksempeltilfelle) kvinnen skal kunne kreve å få med seg noe ut av samboerskapet, annet enn gardiner og puter og annet hun eventuelt har kjøpt underveis, må hun ha bidratt med mer enn halvparten av parets fellesutgifter i tiden de var samboere.

- Siden kvinner ofte tjener mindre, er det ofte svært usannsynlig at hun har bidratt med så mye, påpeker Lund.

 

Kvinnefella

Mannen har altså dermed fått hjelp til å nedbetale sin bolig, og har fått med seg verdistigningen, mens kvinnen har verken fått spart eller investert. Dette er den typiske «kvinnefella» ved samboerskap.

- Med samboerkontrakt unngår du dette. Der kan det for eksempel avtales at kvinnen, ved å være med på å nedbetale hans lån, kjøper seg inn i boligen hans, sier Lund.

Da skal hun også få noe tilbake når forholdet ryker, nemlig sin andel av boligens verdi, som mannen da må betale henne tilbake igjen. Dermed har hun plassert pengene i investering fremfor i rent forbruk.

Problematikken rammer selvsagt også menn, dersom de flytter inn i kvinnens bolig. Men det er langt større tradisjon for at kvinner flytter inn i mannens bolig enn omvendt.

Dette har både å gjøre med at det i Norge er en viss aldersforskjell i gjennomsnittsparforholdet (giftealder for kvinner er for eksempel litt mer enn tre år lavere enn menns gjennomsnittsalder ved giftermål) – og handler dessuten om at menn tradisjonelt tjener mer og dermed i større grad har råd til å kjøpe (større) bolig enn kvinner.

 

For deg som er samboer

Medlemskap i Huseierne trygger samboerskapet ditt:

→ Gratis samboerkontrakt - med smart utfylling
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om arv og samliv

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året!

Også viktig om man kjøper sammen

Men hva om man kjøper bolig sammen, deler på lånet og står som likeverdige eiere av boligen? Trenger man samboerkontrakt, da?

Advokatens svar er ja.

- Kontrakten kan på en ryddig måte regulere hvordan partene skal bidra økonomisk til fellesskapet. Skal man bidra etter evne, eller med et fast, månedlig beløp? Slike ting kan det være greit å slippe å krangle om underveis, sier Lund.

Kontrakten kan også regulere hvem som skal ha krav på å overta den felles boligen ved et eventuelt brudd.

- Uten slik regulering kan egentlig hver av partene i et sameie krevet at boligen legges ut for salg. I lovverket kan dette bare hindres dersom det er særlige grunner som tilsier at den ene skal få kunne kreve å beholde boligen, som for eksempel at han eller hun har arvet den, forklarer Lund.

Gratis kontrakt: Medlemmer av Huseierne har tilgang til gratis interaktiv mal for samboerkontrakt! Ta den i bruk her!

 

Ikke medlem? Bli medlem i dag og få tilgang på fem minutter!

Digitalt kurs

Kurs: Slik lager du en god samboerkontrakt

Morten Fæste er advokat i Huseierne. Her får du en innføring i hvilke regler som gjelder for økonomiske forhold mellom samboere. Les mer

Bruk Huseiernes enkle digitale samboerkontrakt!

samboerkontrakt-oversikt.png

Medlemmer i Huseierne kan bruke vår digitale mal for samboerkontrakter. 

Dere svarer enkelt på spørsmål, og får enkelt laget en samboerkontrakt som er tilpasset deres samliv! Dere ser samtidig hvordan kontrakten blir seende ut!

Medlem? Trykk på knappen under for å gå til kontrakten! (Du må være logget inn - hvis du ikke er logget inn, kommer du til innloggingssiden først.)

Ikke medlem? Bli medlem på fem minutter for å kunne bruke kontrakten! Bli medlem her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer