Forbud mot bråtebrenning og grilling

Gå til hovedinnhold

Forbud mot bråtebrenning og grilling

Bråtebrenning kan være en fin og nyttig måte for deg å bli kvitt hageavfall på, men det kan være fryktelig irriterende for naboen. I tillegg kan det være ulovlig, særlig nå når det er knusktørt de fleste steder.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Pixabay.

Hovedregelen er at det ikke er lov med bråtebrenning i tettbygde strøk, men det er mange kommuner som også har totalforbud mot all bråtebrenning. Mange er faktisk ikke klar over at det ikke er fritt frem, selv om du gjør det i din egen hage.

Og i disse dager hvor det er tørt over hele landet, er det flere steder nå totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs grunnet høy brannfare. Det gjelder også grilling, selv om du benytter godkjente bål- og grillplasser.  

Ved prekære hendelser kan du faktisk nektes all bruk av ild i egen hage.

Ryddetid

Mange bruker de fine dagene på vårparten til å rydde i hagen og på uteområdet.

Bråtebrenning har tradisjonelt sett vært en billig og enkel måte å kvitte seg med halm, løv, gress, kvister, planterester og annet hageavfall på, men mange lar seg også friste til å hive på litt ekstra på bålet med det samme man er i gang.

Men det er slettes ikke sikkert at det du brenner, eller selve bålet du brenner det på, er lovlig. Vi oppfordrer alle boligeiere til å sette seg inn i reglene for bråtebrenning i sin kommune før de setter i gang.

Brann- og eksplosjonsvernloven sier nemlig at «Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.»

Store variasjoner

I Norge har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i eller i nærheten av skog. Dette er det lurt å ha i bakhodet.

Hvis du ønsker dispensasjon, kan du søke om dette.

Mange er heller ikke klar over at selv der det er lov å brenne bråte, så skal likevel vakthavende brannsjef kontaktes før du setter i gang.

Der en kommune kan tillate avfalls- og bråtebrenning ved boligbebyggelse, kan man i nabokommunen ha totalforbud mot all avfalls- og bråtebrenning.

Det er med andre ord mange variasjoner rundt om i landet, så du gjør lurt i å sjekke hva de lokale forskriftene der du bor sier om bål- og bråtebrenning. Så ta en telefon til kommune og brannvesen, eller titt på hjemmesidene deres hvis du er usikker.

Ta hensyn

Det viktigste faremomentet med bråtebrenning er at selvsagt at brannen kan komme ut av kontroll, og det kan oppstå skogbrann eller tap av boliger, og i verste fall liv.

Brannvesenets anbefaling er derfor å la være å brenne hageavfall fordi det er tryggere, bedre for miljøet og til mindre sjenanse for folk flest.

Mange glemmer også at røyken fra et bål med hageavfall er langt fra ufarlig, særlig for de med astma- og luftveisproblemer.

Vi anbefaler alle å bruke hodet og sunn fornuft. Gi alltid beskjed hvis du skal i gang med bråtebrenning, og gi alltid beskjed hvis du mister kontrollen. Ellers oppfordrer vi alle til å holde seg til loven, og ikke minst bry seg om naboene.

Planteavfall kan heller bli til kompost, og komme til nytte som gjødsel og jord. Du kan også levere hageavfallet til gjenvinning på gjenbruksstasjoner i kommunen. 

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer