Hvilken smart strømstyring får du Enovastøtte til?

Gå til hovedinnhold

Hvilken smart strømstyring får du Enovastøtte til?

Vi får mange spørsmål om dagen som går på Enovas nye støtteordninger til smart strømstyring og smart varmtvannsbereder. Her får du en kjapp innføring i hvilke krav som må tilfredsstilles for å få tilskudd.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Smarte strømstyringssystemer kan redusere strømutgiftene dine og samtidig spare deg penger på nettleien hvis du bidrar til mindre belastning på kraftnettet.

Men hva som regnes som smart i Enovas øyne, trenger ikke å sammenfatte med ditt eget syn på hva et smart strømstyringssystem er.

Derfor har vi laget denne lille hjelpen på veien, for å enklere tydeliggjøre hva som kvalifiseres for støtte.

 

Mange spørsmål rundt kriteriene

Enova kunne i februar avsløre at du nå kan få dekket inntil 35 prosent av installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kroner, når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Men, det betyr ikke automatisk at ditt smarte strømstyringssystem kvalifiserer for støtte – selv om du styrer alt fra varmekabler, elbil og varmtvannstank automatisk når strømmen er billig.

Vi får mange spørsmål fra forbrukere som trodde de skulle få støtte, men som ikke får det som forventet.

Nettopp derfor kan det være greit å få en kjapp innføring i hva som må til for å utløse støtte fra Enova til smart strømstyring hjemme hos deg.

 

Må ha styringsautomatikk eller -tjeneste

Det aller viktigste å merke seg er at støtten forutsetter styringsautomatikk i boligen eller tilknytning til styringstjeneste. 

Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

Smarthub (1).jpg

Styringssystemet skal ifølge Enova automatisk kunne hente inn timespris for strøm og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk til tider på døgnet med lavest strømpris.

Med «Flyttbart el-forbruk» mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lav strømpris, uten at det går utover komfort eller hverdagsrutinene til folk. Deres eksempler på denne typen strømforbruk er varmtvannstank, elbillading og gulvvarme.

Lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting. 

Videre skal systemet styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen for å kvalifisere for støtte, for eksempel varmtvannsbereder og termostater.

Det vil si at styring som skjer ved hjelp av eksempelvis smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel, ikke får tilskudd. 

 

Vær klar over dette med smart varmtvannsbereder

Du kan nå også få tilbake inntil 5.000 kroner av totalkostnaden når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder hjemme eller på hytta. I totalkostnaden inngår smart varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid. 

En smart varmtvannsbereder skal styres av leverandørens egne innebygde eller nettbaserte automatikk, eller av et smart styringssystem som også kontrollerer annen strømbruk i boligen.

Huseierne_2.png

Husk at varmtvannsberederen din må kunne kommunisere via de vanligste åpne kommunikasjonsprotokollene for smarthusteknologi hvis du ønsker tilskudd fra Enova.

Varmtvannstanken skal ha fast tilkobling til strøm, fordi beredere som er koblet til med smartplugger mellom stikkontakt og støpsel ikke får støtte.  

Hvis du har en varmtvannsbereder som er i orden, men ønsker smart styring av berederen, kan styring noen ganger monteres på berederen. Men dette må gjøres av fagfolk, og utgiftene til det kan inngå som del av grunnlaget for støtte til smart strømstyring.

Hvis du ønsker smart styring av en varmtvannstank som ikke allerede er forberedt for smart styring bør det altså ikke gjøres ved å sette en «smartplugg» eller et tidsur mellom stikkontakt og støpsel. En vanlig jordet stikkontakt tåler ikke belastningen over tid.

Det er også et krav at berederen skal ha styring som hindrer vekst av legionella-bakterier.

 

Andre krav verdt å vite om

Strømmen er vanligvis billigst om natta, men når vi ligger og sover kan en eventuell brann i elektriske anlegg få store konsekvenser. Det legges derfor stor vekt fra Enovas side på at smart strømstyring blir installert på en trygg måte.

For å kvalifisere til Enova-støtte, må derfor en elektriker alltid tilrettelegge for styring av varmtvannstank, elektrisk gulvvarme, elbillader og annet som krever elektrisk koblingsarbeid av godkjent fagperson/firma for å styres.

I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.

Styringssystemet skal også ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie. 

Arbeidet må være utført av fagfolk, men tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson i bolig hvor du er juridisk eier.

Du får ikke støtte til smart strømstyring i utleiebolig hvor du skatter av inntekten, eller i nybygde boliger hvor tiltaket inngår som en del av kontrakt og leveranse fra utbygger.

Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til smart strømstyring i samme bolig tidligere.

 

Fakta:

Dette må du legge ved søknaden for å få støtte:

  • Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon for smart strømstyring, inkludert utstyr, material- og arbeidskostnader, må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.
  • Alle fakturaer for tiltaket du har gjort må være med. Det gjelder både fakturaer for innkjøp av utstyr, og material- og arbeidskostnader.
  • Fakturaen må være utstedt til deg, evt. dere, som eier boligen og som registrerer tiltaket. Dokumentasjonen må blant annet spesifisere hva kjøpet gjelder, vise til krav mot kunden og/eller at betaling er utført.
  • Fakturadokumentasjonen må vise at styringssystemet styrer minst to el-forbruk og at elektrisk koblingsarbeid som boligeier ikke har lov til å gjøre selv, er utført av fagpersoner.
  • Det må også komme frem i fakturagrunnlaget at styringssystemet automatisk kan ta hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen, og beredermodell må være spesifisert der det er aktuelt.
  • Kostnader for abonnementsutgifter for styringstjenester er ikke støtteberettiget.
  • Dersom tiltaket inngår i en større leveranse kan du legge ved tilbud fra underleverandør hvor det fremgår hvilket tiltak som er installert og totalkostnad for tiltaket, samt sluttfaktura for leveransen.
  • Enova beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.

Les mer om smart strømstyring og smart varmtvannsbereder hos Enova.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler