Husk på boligopplysningene hvis du vil ha skatteoppgjør!

Gå til hovedinnhold

Husk på boligopplysningene hvis du vil ha skatteoppgjør!

Så mange som 70.000 boligeiere mangler opplysninger om eiendommen sin i skattemeldingen. Ufullstendige opplysninger betyr null skatteoppgjør.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Skatteetaten skriver i disse dager til over 70.000 boligeiere som må fylle inn opplysninger om eiendommen sin i skattemeldingen.

Uten fullstendig informasjon om eiendom kommer det nemlig ikke skatteoppgjør.

Det er ikke mye Skatteetaten trenger fra deg for å kunne beregne formuesverdi, men likevel mangler mange disse boligopplysningene.

Her får du en kjapp innføring i hva du som boligeier må informere om.

Denne informasjonen må skatteetaten ha

Skatteetaten trenger informasjon om boligtype, byggeår og p-rom.

Hvis noe av dette mangler, blir det ikke beregnet formuesverdi. Det betyr i praksis at skatteoppgjøret ditt ikke kan sendes.

43.000 får derfor nå et brev med beskjed om å rapportere fullstendige boligopplysninger slik at formuesverdien kan beregnes.

Det sendes samtidig brev til 31.000 eiere av fritidseiendom hvor man ber om de samme opplysningene. Erfaringsmessig er det mange som overser at fritidseiendommen står oppført i skattemeldingen uten formuesverdi.

Merk at hvis du er en av de rundt tre millioner som mottar den nye skattemeldingen i år, så vil dette bli regnet ut automatisk så fort du fyller inn de nødvendige opplysningene.

 

 

På spørsmål fra Huseierne om det er noe mønster i de som får tilsendt brev og om de kan si noe om hvilke forhold som gjør at Skatteetaten mangler data til så mye som 70.000 boligeiere, er svaret at det verken er noen spesiell sammenheng eller mønster.

Så bruk fem minutter på å sjekke at dine boligopplysninger er riktige!

Sjekk formuesverdien nøye!

Formuesverdien legges til grunn ved fastsetting av formuesskatt. Noen av dere har kanskje oppdaget at eiendommen(e) står uten formuesverdi eller med feil formuesverdi.

Formuesverdien av fritidseiendommer settes til 30 prosent av kostpris eller markedsverdi. Med «kostpris» menes de kostnadene du har hatt i forbindelse med ervervet av tomten og for å få bygget ferdigstilt. Markedsverdi kan være takst, verdivurdering eller kjøpesummen.

Hvis formuesverdien for eiendommen ikke står oppført i skattemeldingen, må du selv fylle ut opplysninger om eiendommen og fastsette en formuesverdi.

 

 

Dersom du allerede har levert skattemelding uten fullstendige opplysninger om boligen, kan du sende den inn på nytt med korrekt informasjon. Skatteoppgjør vil bli sendt ut etter at skattemeldingen med korrekte boligopplysninger er sendt inn og behandlet.

Husk at det er personen som var reell eier av eiendommen 31. desember 2019 som er ansvarlig for eventuell skatt på eiendommen for inntektsåret 2019, og at du må kunne dokumentere hvordan verdien har fremkommet dersom Skatteetaten ber om dette.

Når det kommer til beregning av formuesverdi for fritidseiendommer, kan du lese mer om det her.

Står du feilaktig oppført som boligeier?

Hvis du oppdager at du står oppført med en eiendom du ikke eier, må du dokumentere at dette ikke stemmer, eksempelvis ved å legge frem salgsdokumenter som viser ny eier.

I den nye skattemeldingen kan du sette eierandelen til 0 og du vil bli bedt om å laste opp dokumentasjon som viser eierskiftet. I gammel skattemelding må du sette formuesverdi til 0 og oppgi årsakskoden «eier ikke lenger».

Du må i tillegg huske å ta kontakt med Kartverket for å få endret til riktig eier, slik at eiendommen ikke dukker opp på skattemeldingen din neste år også.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer