Huseierne skal snakke boligeieres sak på Arendalsuka - her møter du oss!

Gå til hovedinnhold

Huseierne skal snakke boligeieres sak på Arendalsuka - her møter du oss!

Arendalsuka 14. - 18. august er en viktig møteplass for alle som er interessert i poltikk. Huseierne er på plass for å snakke boligeieres sak, og skal blant annet debattere boligbygging, energieffektivisering og kommunale avgifter. Du kan følge de fleste debattene digitalt.

HEKTISKE DAGER: Arendalsuka er en meget god anledning for forbrukerorganisasjoner som Huseierne til å møte politikere, andre organisasjoner og beslutningtakere. Her ser du noen glimt og vi forteller hvorfor Arendalsuka er viktig.

 

Tekst: Carsten Pihl, Video: Rikke Åserud

Huseierne deltar på "politikkfestivalen" Arendalsuka 2023. Den går fra mandag 14. til fredag 18. august. Du kan følge mange av disse debattene digitalt.

Skal snakke boligeiernes sak

Arendalsuka er en viktig arena for Huseierne. Det gir oss mulighet til å snakke boligeiernes sak, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne:

- Vi er en viktig samfunnsaktør. Arendalsuka gir oss mulighet til å delta i mange debatter og samtaler. Vi kan få frem argumentene som er viktige for landets boligeiere og husholdninger, sier Meyer og fortsetter:

- Det er viktig å få frem forbrukerperspektivet i diskusjonene. Alt for ofte ser vi at det snakkes om oss boligeiere, ikke med oss. Derfor er det viktig at vi er på plass for å få frem forbrukerperspektivet.

Av viktige temaer for Huseierne i år peker Morten Andreas Meyer på strømpriser og energiforsyning, økende bokostnader og boligmarkedet fremover.

Han peker også på at det ikke bare er i debattene at Huseiernes deltakere skal fremme viktige synspunkter for boligeierne:

- Gjennom uformelle møter og samtaler kommer vi i kontakt med mange beslutningstakere i embetsverk og politikk, forteller han.

- Det er en effektiv arbeidsform for å medvirke i politikkutforming som er viktig for landets boligeiere. Vi får også mulighet til samtaler med journalister og kommentatorer. Det kan være med å prege dagsorden i media, sier Morten Andreas Meyer.


Disse debattene er Huseierne med å arrangere:

Arendalsuka2023-fb-cover-NBBL-NEF-Huseierne_1200.png

Hvordan bygge tilstrekkelig med boliger i pressområdene?

Onsdag 16/8 2023 15:00 - 16:00, hos ABBL i Arendal

Kommunene har et stort ansvar for å tilrettelegge for boligbygging. Hvordan ser kommunene på denne oppgaven, hvordan vil de løse den og er de sitt ansvar bevisst?

Huseierne arrangerer debatt sammen med NBBL (Norges Boligbyggelag) og NEF (Norges Eiendomsmeglerforbund). I debatten deltar blant annet Anne Lindboe, ordførerkandidat fra Høyre i Oslo og Mathias Bernander, ordførerkandidat fra Høyre i Kristiansand.
Morten Andreas Meyer fra Huseierne, Bård Folke Fredriksen fra NBBL og Carl Geving fra NEF deltar også. Debatten ledes av Tonje Hovde Skjelbostad

Les mer om arrangementet her 

 

Arendalsuka2023-fb-cover-PF-Huseierne_1200.png

Bo trygt hjemme - men hvor skal vi bo

Onsdag 16. august kl. 16:30-17:30 i "Samfunnsteltet"

Huseierne og Pensjonistforbundet inviterer til debatt i Arendalsuka! Huseierne og Pensjonistforbundet samarbeider om å finne de beste løsningene for at eldre skal kunne bo trygt og godt hjemme, og for at de skal kunne ta gode valg for sin boligsituasjon og alderdom. Under arrangementet lanserer vi den ferske undersøkelsen «Eldres boligbehov 2023» hvor eldre medlemmer i Huseierne og Pensjonistforbundet har deltatt.

Huseierne og Pensjonistforbundet setter eldres boligsituasjon på dagsorden. I fremtiden må de aller fleste eldre bo hjemme. Men mange eldre bor i boliger som er vanskelig å tilpasse til en god alderdom.

Vi spør om tiltakene i regjeringens nye eldrereform, "Bo trygt hjemme"-reformen, er gode nok for å møte eldres boligbehov, slik at de skal kunne bo trygt hjemme lenger.

I debatten kommer Ellen Rønning-Arnesen (AP), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Terje Søviknes, nestleder i Frp og Petter Sortland (AP), ordfører i Høyanger kommune.

Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet og Morten Andres Meyer, generalsekretær i Huseierne deltar også. Debattleder er Ole Torp.

Les mer om arrangementet her!

 

Disse debattene skal Huseierne delta i:

 

Tom for strøm: Hvordan møte kravet til utbedring av 65 % av norske boliger

Onsdag 16. august kl 10.15-11.00

Norge står i en krevende energisituasjon, med strømkrise og fare for kraftunderskudd om få år. Samtidig har EU kommet med et nytt bygningsenergidirektiv som vil stille nye krav til 65% av norske boliger. Dette vil få store konsekvenser for samfunnet og deg som boligeier.

Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer deltar sammen med blant annet Grete W. Meier i EiendomNorge, Kari Due-Andersen, sjeføkonom i Akershus Eiendom og Rene Fløystøl, konserndirektør for privat i Gjensidige Forsikring.

Les mer om arrangementet her! 

 

Økte kostnader på alle kanter: Er den norske boligmodellen truet?

Onsdag 16. august kl 12.00 - 12.45

I Norge er det en uttalt ambisjon om at flest mulig skal kunne eie egen bolig for å skape økonomisk trygghet og stabilitet i hvor man bor. Økte renter, økte kommunale avgifter, nye energikrav til boligen og høye strømkostnader kan samlet sett utfordre den norske boligmodellen.

Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer deltar sammen med blant annet Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kirsti Kiærulf, adm.dir i Norsk Kommunalteknisk forening og Per Haakon Lomsdalen i Sikri Group.

Les mer om arrrangementet her 

 

Strømkunde i dag, selvforsynt i morgen? Slik kan dagens strømkunder bidra med 20 TWH

Onsdag 16. august kl 14.15-15.00

Energikommisjonen peker på at et nasjonalt løft i energieffektivisering er et tiltak som kan iverksettes raskt for å nå et mål om minst 20TWh i energieffektivisering innen 2030
Vi diskuterer hvordan strømkundene kan bidra til dette målet, hvilke muligheter for energieffektivisering som finnes i dag og hva som skal til for at energieffektiviseringen kan skyte fart.

Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg deltar sammen med blant annet deltakere regionsdirektør i NHO Helene Frihammer, professor for arkitektur og teknologi ved NTNU Inger Andresen, strategidirektør i Enova Gunnel Fottland og direktør for rammebetingelser i Elmera Group Torkel Rolfseng.

Les mer om arrangementet her! 

 

Bærekraftige boliger

Onsdag 16. august, 15:15 - 15:50

Det oppdaterte EU-direktivet om energiytelsen til boliger er ventet vedtatt av EU-parlamentet i løpet av 2023 og kommer til å integreres i norsk lov gjennom EØS-regelverket. Konsekvensen er at vi skal heve energieffektiviteten til boligene våre betydelig i årene som kommer. Vi inviterer til diskusjon og debatt rundt hva norske myndigheter må gjøre for å tilrettelegge for mer energieffektive boliger og hvordan vi skal svare ut direktivet? Hvordan kan takstingeniørene bidra til å kartlegge dagens boliger og foreslå de mest effektive grepene?

Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg deltar sammen med adm. direktør Norsk takst Daniel Ø. Helgesen, stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen, direktør i Fremtind Bengt Olav Lund, direktør, kommunestyremedlem og ordførerkandidat i Froland Stian Omdalsmoen, og seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Maren Aschehoug Esmark.

Les mer om arrangementet her! 

 

Nye energikrav fra EU: Hva betyr det for meg?

Onsdag 16. august 16.00 - 16.45

EU har som mål å redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Det er også et mål om at byggesektoren skal være klimanøytral innen 2050. 

Nå kommer nye energikrav som vil treffe boligeiere.  Podcasten Boligsnakk tar praten med ledende eksperter, og finner ut hva det betyr for deg og meg.

Huseiernes forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl deltar sammen med Maren Esmark, seksjonssjef i NVE og Eirik Vigeland i Boligmappa.

Les mer om arrangementet her 

 

Tilstand på norske boliger og forbrukers trygghet i bolighandelen

Onsdag 16/8 2023 16.15 - 16.50

Etter at avhendingsloven ble innført for et og et halvt år siden har uavhengige takstingeniører hatt ansvar for å lage tilstandsrapporter ved de fleste boligsalg i Norge. Vi har invitert politikere og bransjeaktører for å se nærmere på om bolighandelen har blitt tryggere og hva som er de hyppigste og mest alvorlige skader og feil ved Norske boliger. Eiendomsmeglere har hatt kompetansekrav siden 2008, og vi vil også ta opp om tiden er inne for å stille kompetansekrav for bygningssakkyndige, og tilfelle hvilke krav som bør følge med dette. Vi vil også diskutere hva det egentlig betyr for profesjonsutøvere i bolighandelen å være uavhengig.

Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg deltar sammen med adm. direktør Norsk takst Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør, Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving, stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant Helge André Njåstad,direktør Fremtind Turid Grotmoll, viseadministrerende direktør HELP Tore Strandbakken, 

Les mer om arrangementet her 

 

Energieffektivisering og lokal energiproduksjon

Torsdag 17. august 08.00 - 09.00

Samtale om hvordan vi skal få fart på investeringene og ubyggingen av lokal energiproduksjon.

Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg deltar sammen med Geir Bjørkeli fra Corvus Energi.

Les mer om arrangementet her 

 

Våtere og villere vær: Hva gjør det med boligene våre - og hva må vi gjøre med boligene våre?

Torsdag 17. august kl 09.00 - 09.30

Det våtere og villere, mer styrtregn og overvann. Forsikringsutbetalingene fra ekstremvær har passer 30 milliarder på årsbasis. Hva betyr dette for boligene våre? Hvordan må de tilpasses i årene fremover for å unngå skader, og hvor bør det egentlig bygges?

Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer i samtale med Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand og Hanne Rye Iversen, Fagekspert Forsikring, Storebrand

Les mer om arrangementet her

 

Har kommunene og staten evnen og viljen til å investere i vann og avløp på en kostnadseffektiv måte?

Torsdag 17. august kl 11.00 - 12.00

Investeringsbehovet i vann- og avløpssektoren ble 2021 dokumentert i til over 300 mrd. kr. I tillegg kommer krav om nitrogenfjerning i Oslofjorden og nytt Avløpsdirektiv fra EU. Er det evne og vilje i kommunene til å følge opp?

Økte gebyrer til innbyggerne krever modige politikere, det er store regionale og lokale forskjeller og det bør satses på økt samarbeid om smarte, bærekraftige og innovative løsninger mellom kommunene.

Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer deltar sammen med blant annet Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann, Julie Brodtkorb, adm.dir i Maskinentreprenørenes forbund og Ingrid Liland, nestleder i MDG.

Les mer om arrangementet her 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer