Huseierne møtte Konkurransetilsynet om bankkonkurranse

Gå til hovedinnhold

Huseierne møtte Konkurransetilsynet om bankkonkurranse

Bankkonkurransen i Norge og Nordeas mulig oppkjøp av Danske Bank stod på dagsorden da Huseierne møtte Konkurransetilsynet i Bergen. - Vi møtte et lyttende tilsyn som er opptatt av at norske bankkunder har et fungerende bankmarked, forteller Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer (tv) og Konkurransetilsynets avdelingsdirektør for finans Gjermund Nese etter møtet hos Konkurransetilsynet i Bergen.

Huseierne hadde bedt om møtet med Konkurransetilsynet for å diskutere bankkonkurransen i Norge og ikke minst Nordeas varslede oppkjøp av Danske Banks privatdivisjon. Det er Konkurransetilsynet som avgjør om Nordea får kjøpe Danske Bank. Møtet var fredag 25. august.

Huseierne har vært i mot at Nordea får kjøpe Danske Bank og deres 285.000 privatkunder, fordi det vil svekke bankkonkurransen i Norge.

-Når en stor landsdekkende bank får kjøpe en annen stor landsdekkende bank, vil det svekke konkurransen om boliglånskundene og gjøre det verre for forbrukerne, sa generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne da oppkjøpet ble kjent i sommer.

Les mer: Konkurransetilsuynet må stoppe Nordeas oppkjøp av Danske Bank

-Vi møtte et lyttende tilsyn

På møtet i Bergen møtte Huseierne blant annet konkurransedirektør Tina Søreide og avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon Gjermund Nese.

-Vi møtte et tilsyn som lyttet til våre argumenter, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Han forteller at i diskusjonene med Konkurransetilsynet pekte Huseierne blant annet på at bankkonkurransen i Norge i dag først og fremst er lokal.

Derfor er det viktig å opprettholde de store nasjonale aktørerne.

-Ikke 100 banker som konkurrerer

-Vi hører stadig at det er over 100 banker i Norge. Det er forsåvidt riktig, men det er ikke slik at vi kan få lån i 100 banker. I mange kommuner er det bare en håndfull banker man kan få lån i, påpeker Morten Andreas Meyer.

Han peker videre på at det er bare tre store nasjonale aktører - DNB, Nordea og Danske Bank. Det å la den ene av disse få kjøpe en av de andre vil svekke konkurransen.

Konkurransetilsynet har ennå ikke fått den formelle henvendelsen fra Nordea om oppkjøpet. Når den kommer vi tilsynet starte sitt arbeid med å vurdere om oppkjøpet svekker konkurransen nok til å stoppe oppkjøpet.

- Vi pekte også på det er viktig med god bankkonkurranse fordi renteutgiftene er den største bokostnaden for folk flest. Med god bankkonkurranse vil vi kunne få lavere utgifter til boliglån. Det er viktig når renten nå passerer seks prosent, sier Morten Andreas Meyer.

 

I pressen: Huseiernes møte med Konkurransetilsynet ble omtalt i Dagens Næringsliv fredag:

imageezjg9.png

 

Huseierne mener:

Huseiernes fire forslag for bedret bankkonkurranse

Dette er Huseiernes forslag for å forbedre bankkonkurransen og gi lavere renter:

  • Forbedret renteinformasjon i Finansportalen gjennom bankers rapportering av gjennomsnittlige renter på utbetalte boliglån
  • Rapporteringsplikt for bankene om hvilke geografiske områder de tilbyr lån i
  • Krav til offentliggjøring av data som danner grunnlag for bankers beslutninger om tildeling av og prissetting av lån – kommunescore og områdescore
  • Tydeligere plassering av ansvar for tilsyn og økt satsing på tilsyn til forbrukernes beste

Forslagene er utdypet her: Fire forslag for bedre bankkonkurranse

Huseierne bruker disse i kommunikasjon med politikere og andre myndigheter for å få til en bedre bankkonkurranse - og lavere renter.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer