Huseierne med en sterk og fremtidsrettet strategi

Gå til hovedinnhold

Huseierne med en sterk og fremtidsrettet strategi

I overkant av 90 stemmeberettigete delegater fra alle distrikter spikrer enstemmig Huseiernes strategi på landsmøtet, og forsterker forbrukerstemmen Huseierne har i de boligpolitiske kampene.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) holdt innledningen til Huseiernes landsmøte i Loen 9. juni.

Landsmøtet avholdt i Loen i Nordfjord den 9. og 10. juni, ble innledet av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP).

- Når en sittende boligminister ønsker å innlede til Huseiernes landsmøte, viser det at forbundet har en viktig boligpolitisk posisjon, og en forbrukerstemme som blir hørt når boligpolitikk skal vedtas, sier styreleder i Huseierne, Christian V. Dreyer.

Gjelsvik kunne avsløre at et utvalg skal settes ned for å vurdere dagens husleielov, og innrømmer at han er enig med Huseierne i at det gjeldende regelverket er godt.

- Jeg mener, og der er vi enige, at husleieloven er et regelverk som er godt i de aller fleste sammenhenger, sa han under innledningen.

Gjelsvik får for eksempel ofte spørsmål om regulering av husleien, og kan da påpeke at husleieloven allerede regulerer på hvilken måte en husleie skal settes.

- Husleien skal stå i et rimelig forhold til det som er prisnivået i markedet for en type bolig i et gitt område. I tillegg er det heller ikke lov, underveis i et leieforhold, å regulere husleia som en vil, påpeker han.

Vellykket strategi

Huseiernes styreleder, Christian Dreyer er veldig godt fornøyd med to svært vellykkede dager i landsmøtesalen.

Han opplever et landsmøte som er veldig stolte over at Huseierne er den viktigste forbrukerpolitiske stemmen innenfor boligpolitikk i Norge.

- Landsmøtet har gitt oss full støtte for den strategien vi har valgt, påpeker Dreyer.

Han ser et stort engasjement for resultatene som er skapt, og at Huseierne som organisasjon er et fellesskap som ønsker å dra dette videre.

- Å forvalte dette ansvaret gjør vi både gjennom å være tydelige i viktige politiske saker, men også gjennom å være løsningsorienterte og finne gode fremtidsrettede løsninger, understreker styrelederen.

Han mener det viktigste for å oppnå politisk gjennomslag er å være tydelige i meninger, men konstruktiv på løsninger.

Nytt engasjement

- Det som har gledet meg veldig på dette landsmøtet, er det store engasjementet fra nye delegater som kommer til landsmøtet for første gang, som går på talerstolen og utrykker engasjement på enkeltsaker, og som utfordrer på en veldig positiv måte, sier han.

Det nyvalgte styret i Huseierne: Bakerst fra venstre: Ansattrepresentant Espen Kheradmandi, styreleder Christian V. Dreyer, Leiv Bjørnsen,nestleder Are Opdahl og Linda Dokmo. Foran fra venstre: Line Parelius, Øivind Tandberg, Monica Bryner og Marianne Ellila. Foto: Ana Leardini

Han forteller at det har skapt gode diskusjoner, viser at organisasjonen fornyer seg, og også er attraktiv for stadig yngre personer.

- Av dem som tok ordet i salen var det en overrepresentasjon av unge delegater, og det er det utrolig gledelig å se, sier han, og mener det viser at Huseierne vil stå enda sterkere i fremtiden.

Han er fast i troen på at disse delegatene kommer til å være engasjerte og følge med.

- Det er i tillegg veldig gledelig at vi har fått to nye kvinnelige styremedlemmer, og har en jevn styrerepresentasjon med fire kvinner og fire menn, avslutter Dreyer.

Neste landsmøte avholdes i Hamar i Innlandet fylke fra den 13. til den 15. juni 2025.

 

En trygg, og bærekraftig bolighverdag for alle

Huseierne hjelper deg å ta vare på det viktigste du eier – hjemmet ditt

  • Ved å bidra med fakta og analyse i mediene
  • Ved å være kunnskapsrike, konstruktive og løsningsorienterte i møte med myndighetene for å få gjennomslag i viktig boligpolitikk
  • Ved å sørge for tilpassede tjenester for våre medlemmer

Som en politisk og kommersielt uavhengig forbrukerorganisasjon, ivaretar vi dine forbrukerinteresser!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer