Huseierne ga finansministeren råd om boliglånsforskriften

Gå til hovedinnhold

Huseierne ga finansministeren råd om boliglånsforskriften

Huseierne ga onsdag sine innspill om boliglånsforskriften til finansminister Siv Jensen. - Det er viktig å huske at dette gjelder hjemmene til vanlige norske boligeiere, kommenterte generalsekretær Morten A. Meyer.

Morten Meyer gir innspill til Finansminister Siv Jensen.
INNSPILL: Morten A. Meyer ga Huseiernes første innspill om boliglånsforskriften til en lydhør finansminister Siv Jensen. 

Av: Carsten Henrik Pihl

Huseierne deltok onsdag på innspillsmøte om boliglånsforskriften i Finansdepartementet. Seks andre organisasjoner fra boligsektoren deltok.

- Det er viktig at vi her snakker om vanlige folk og hjemmene deres. Dette handler ikke om investeringer, men boligen, sa generalsekretær Morten A. Meyer i sitt innlegg.

Innspillsmøtet ble arrangert i forbindelse med at Finanstilsynet tidligere i september presenterte sine forslag til ny boliglånsforskrift fra 1. januar 2020. 

Innspillsmøtet kommer i tillegg til vanlig høring som skal leveres 22. oktober.

- Dette har vært et godt møte. Få områder engasjerer mer enn boligområdet. Vi tar med oss alle innspillene, og skal etter høringen gjøre en selvstendig vurdering, sa finansminister Siv Jensen i sin oppsummering.

 

Må opprettholde den norske boligmodellen

Generalsekretær i Huseierne Morten A. Meyer presenterte Huseiernes syn, og ga følgende råd til finansministeren:

  • Maksimal gjeldsgrad opprettholdes på dagens nivå med mulighet til å låne opp til 5 ganger inntekten, ikke 4,5 ganger inntekten som Finanstilsynet har foreslått.
  • Minste egenkapital beholdes på 15 prosent.
  • Bankenes fleksibilitetskvote økes til 15 prosent på landsbasis, ikke minskes til 5 prosent som Finanstilsynet har foreslått.
  • Boliglånsforskriften gis en virketid på 24 måneder - ikke ubegrenset levetid som Finanstilsynet har foreslått.

Morten A. Meyer pekte på at Huseierne er opptatt av å opprettholde den norske boligmodellen hvor folk med helt vanlig økonomi får mulighet til å eie eget hjem:

- Boliglånsforskriften har til nå virket etter hensikten og har bidratt til nødvendig nedkjøling av boligmarkedet. Sammen med andre forhold innebærer det at det nå er god balanse i markedet og at prisutviklingen er i tråd med lønns- og prisvekst, kommenterte Morten A. Meyer. 

- Derfor trenger vi ikke strammere regler nå, var hans konklusjon. 

 

Stramt nok boligmarked

Morten A. Meyer pekte videre på at vi det siste året har vært gjennom fire rentehevinger:

- En ytterligere innstramming vil gjøre det veldig mye vanskeligere for boligkjøpere med betalingsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital, å få kjøpt sin egen bolig, sa Morten A. Meyer.

Han presiserte at det vil være et tap både for den enkelte og for samfunnet om folk med god økonomi blir tvunget ut på leiemarkedet.

- Utsatte grupper er særlig unge og enslige voksne som har vært gjennom samlivsbrudd. 

 

Renteøkning og andre regler strammer automatisk inn

Huseierne ser liten risiko for at boliglånsveksten skal ta av om vi beholder dagens regelverk, kommenterte Morten A. Meyer, og presiserte:

- Renteøkningen det siste året, bankenes stresstest som innebærer at lånekundene skal tåle en umiddelbar renteøkning på 5 prosent og norske bankers solide bankhåndverk, vil uten endringer i forskriften innebære at det vil bli vanskeligere å få boliglån.

Meyer pekte på at når låntakers økonomi skal testes mot et rentenivå over 8 prosent, vil dette automatisk føre til at færre får lån.

Heller enn å stramme inn boliglånsforskriften, mener Huseierne at regjeringen bør finne gode virkemidler som gjør at disse gruppene ikke blir tapere på boligmarkedet.

Huseierne ønsker derfor at bankene gis større skjønnsmessig rom og får sin kvote for fleksibilitet økt til minimum 15 prosent over hele landet, avsluttet Morten A. Meyer.

 

Får DU lån? Se hvordan dagens låneregler slår ut

 

boliglånsforskriften-møte-presse.jpg

STOR INTERESSE: Det var stor interesse blant pressen for innspillsmøtet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer