Hekk mellom deg og naboen? Slik løser dere det

Gå til hovedinnhold

Hekk mellom deg og naboen? Slik løser dere det

Mange har hekk i tomtegrensen, og er fornøyd med det. Men gjør man når den ene parten vil ha den beskjært eller fjernet, mens den andre parten vil beholde? Og kan du gjøre noe når hekken på naboens eiendom vokser ukontrollert?

HEKK I TOMTEGRENSE: Slike hekker anses som et nabogjerde etter grannegjerdeloven. Her står det kun at nabogjerde skal være laget og vedlikeholdt slik at det ikke unødvendig eller urimelig er til ulempe eller skade for naboeiendom. Et godt utgangspunkt er at hekken kan være rundt 1,5 meter. Foto: Shutterstock.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Våren er her, og noe av det som ofte byr på problemer er den beryktede hekken. Særlig tujaen får mye plass i nyhetsbildet, og er ofte gjenstand for uenigheter mellom ellers så sindige naboer.

En stor hekk kan by på mange utfordringer som mangel på sikt, lys og tap av sol, særlig når hekken vokser seg like høy som husveggen. Når man bor tett i rekkehusbebyggelse, kan hekken oppleves som en massiv vegg.

En ting er å ta frem saksa når hekken i eiendomsgrensa stadig spiser seg inn på tomta di, men kan du gjøre det samme når hekken er naboens?

 

Hekk på naboens eiendom

Huseiernes advokater får mange spørsmål fra medlemmer som omhandler hekk mellom egen og naboens eiendom.

Et spørsmål som går igjen er hva man kan gjøre hvis naboens hekk vokser inn på egen eiendom, gjerne gjennom grensegjerde.

- I de tilfellene kan du kreve at naboen fjerner greiner fra hekken som stikker inn på din eiendom, eller fjerne de selv hvis naboen ikke følger opp innen rimelig tid. Men husk at du må gi naboen beskjed og mulighet til å fikse det selv først, forteller Morten Fæste, advokat i Huseierne.

For hekker som står på egen eiendom og ikke fungerer som gjerde, sier naboloven at hekker som er under to meter er lovlig.

MortenFaeste_bredde.jpg

Huseiernes ekspert, advokat Morten Fæste, får mange spørsmål om naboforhold på denne tiden av året. Våren er høysesong for nabokonflikter.

- Hekker høyere enn dette må vurderes etter reglene som gjelder for trær. Her er regelen at et tre eller hekk som står nærmere nabogrensen enn en tredjedel av høyden, kan kreves fjernet eller beskåret. Vilkåret er at treet må utgjøre en skade eller særlig ulempe for naboen, og at det ikke er nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde hekken.

- Men hekk under to meter vil normalt regnes som innenfor lovverket, sier advokat Fæste.

Flere hekker i rettssystemet

I lovverket åpnes det altså for skjønn og vurdering, og det finnes faktisk noen dommer på hekker.

- I en sak fra 2019 kom retten til konklusjonen at en tujahekk på 2,7 meter på egen eiendom ikke kunne kreves fjernet eller beskåret, fordi fordelene for hekkeieren med å ha hekken var større enn ulempene for naboen. Hekken hadde en reell funksjon for eieren ved at den blant annet skjermet for innsyn, sier Fæste.

Videre kom retten til at hekken ikke var til skade eller særlig ulempe for naboeiendommen. Hekkens størrelse hindret ikke i nevneverdig grad verken sol, lys eller utsikt for naboen. Det var også relevant at hekken allerede var der da naboen kjøpte sin eiendom.

 

Andre regler for grensehekker

I mange tilfeller er hekken det eneste grenseskillet mellom deg og naboen, særlig når man bor i rekkehus.

Står den i nabogrensa har plutselig hekken en gjerdefunksjon, og da er det ikke lenger naboloven som gjelder – men lov om grannegjerde.

- Siden grannegjerdeloven trumfer naboloven, må man forholde seg til at hekken kan vokse inntil 0,5 meter inn på din eiendom. Gror den lenger inn kan man med loven i hånd ta frem hekksaksen, forteller advokat Fæste.

Men det som skaper mest irritasjon er jo gjerne hekkens høyde, og det er faktisk ingen klare regler på hvor høy en hekk som står i tomtegrensen kan være.

- Slike hekker anses som et nabogjerde, etter grannegjerdeloven. Her står det bare at et nabogjerde skal være laget og vedlikeholdt slik at det ikke unødvendig eller urimelig er til ulempe eller skade for naboeiendom.

Så her kan det fort oppstå litt forvirring rundt hva som faktisk gjelder,

- Som en tommelfingerregel vil hekker på inntil 1,5 være greit, men de kan vanligvis være høyere også, sier Morten Fæste.

Uenigheter om hekk i nabogrense

Men hva gjør man hvis den ene vil fjerne hekken i tomtegrensen og den andre ikke? Eller hvis det oppstår uenigheter om hvordan den skal vedlikeholdes, hvem som skal vedlikeholde den og lignende.

- Her er det ikke rett frem, for da må man først vurdere hvem som har vedlikeholdsplikten. Dette kan enten være naboen som plantet hekken, eller begge dersom begge eiendommene drar nytte av hekken, forklarer advokaten.

En hekk i nabogrensen kan også regnes som et sameie, der begge må være enige om vedlikehold. Her er det en fordel hvis man klarer å bli enige om hva som er en godt vedlikeholdt hekk først, og deler på både jobben og kostnadene fremfor å legge alt ansvar på en part.

 

Snakk med naboen

Det enkleste og beste for å opprettholde et godt naboskap er alltid en god dialog med naboen.

- Man må være løsningsorienterte og ikke konfliktorienterte. Irriterer du deg over at naboen ikke har samme ønske om vedlikehold av hekken som deg, kan du tilby deg å beskjære hekken for egen regning.

Fæste understreker at selv om det finnes saker fra domstolene om hekker, så betyr ikke det at sakene har noe der å gjøre i utgangspunktet, snarere tvert om.

- Ved å lage felles kjøreregler og opprettholde en god dialog, unngår man å belaste rettssystemet med tvister om hekker. Nabotvister har sjelden en «vinner», selv om man får en dom i sin favør. I tillegg er det både dyrt og risikofylt å gå rettens vei.

Den beste oppskriften er alltid å snakke sammen og være løsningsorienterte!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer