Forbedret strømstøtte fra 1. september

Gå til hovedinnhold

Forbedret strømstøtte fra 1. september

Det har vært knyttet store forventninger til at regjeringen skal komme på banen etter en sommer med rekordhøye strømpriser og mye kritikk. Med unntak av bittelitt forbedret strømstøtte, var det lite å rope hurra for i dag.

SENT, OG LITE: Mange ble skuffet over det regjeringen og Olje- og energiminister Terje Aasland la frem som avhjelpende tiltak for de høye strømprisene i dag. Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Mange har ventet tålmodig gjennom sommermånedene på at regjeringen skal komme med avhjelpende tiltak for husholdningene og bedriftene som sliter med de høye strømprisene.

I dag, mandag 8. august,  ble det klart at strømstøtteordningen blir som før, med unntak av en ekstra måned med forhøyet strømstøtte fra 80 til 90 prosent.

Utover dette er det foreløpig lite å skrive hjem om.

Forbedret strømstøtteordning

Det ble allerede i mars i år bestemt at dagens strømstøtteordning skulle forlenges ut mars 2023.

Helt konkret så fungerer strømstøtteordningen slik at når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned i ditt prisområde, så vil staten kompensere 80 prosent av prisen over dette nivået. 

Støtten gjelder for et forbruk opp til 5000 kWh per måned.

I tillegg ble det i april klart at Ap og Sp var enige med SV om at man fra oktober til desember skal øke strømstøtten til 90 prosent av det som er over 70 øre per kWh.

Det nye i dag er altså at strømstøtten på 90 prosent skal gjelde allerede fra 1. september, altså en måned tidligere enn planlagt og en måned mer totalt. 

Se figuren under for hvor stor del av strømregningen din som regjeringen da dekker.

Det er ikke varslet noen endringer i de midlertidige økningene i bostøtte som etter planen skal gjeninnføres for november 2022 til januar 2023.

 

Slik virker strømstøtten for å kompensere høye strømpriser

Strømstøtteordningen for høye strømpriser skal dekke merutgifter ved veldig høye strømpriser.

 • For desember 2021 får du dekket 55 prosent av av gjennomsnittsprisen for måneden som overstiger 70 øre/kWh (uten moms).
 • For januar 2022 - august 2022 får du dekket 80 prosent.
 • For september-desember 2022 vil du få dekket 90 prosent.
 • For januar 2023 og ut 2024 vil du få dekket 90 prosent av kostnaden. (Gitt at regjeringens forslag fra februar 2023 vedtas)*
 • Du må fortsatt dekke avgifter, nettleie, strømprisen opp til 70 øre kWh og 10 prosent av strømprisen over 70 øre kWh (egentlig 87,5 øre med moms), slik figuren viser.

Frem til ca 1. september 2023 vil strømstøtten beregnes ut fra snittprisen i måneden i ditt prisområde. 

Fra 1. september 2023 skal strømstøtten følge timesprisen på strøm og slå inn når prisen overstiger 70 øre per kWh (eks moms).* 

*Regjeringen foreslo endringer 15. februar 2023, og dette er i forutsetning av at disse endringene blir vedtatt. Les mer om forslagene her! 

 

strømpriskompensasjon-2022-09b.png

llustrasjon: Huseierne

 

Vil begrense begrense eksporten

Det er også varslet tiltak for å sikre fyllingsgraden og forsyningssikkerheten i de store magasinene - og dermed begrense eksporten.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), har understreket at når vannmagasinene blir lavere enn normalen for årstiden, eller ned mot et svært lavt nivå, skal eksporten begrenses tilsvarende.

Hvordan dette skal styres og gjennomføres i praksis vet vi foreløpig ikke.

Les også: Huseierne mener - vi må ha kontroll på egen vannkraft og styre vannmagasinene

Avbryter ikke Stortingets sommerferie

Presidentskapet i Stortinget har også vært samlet i dag for å diskutere om det er grunnlag for å avbryte Stortingets sommerferie.

Konklusjonen er foreløpig at det ikke er grunnlag for dette nå siden det ikke er lagt frem et forslag til tiltak og strømstøtteordning for bedriftene. Forslaget er ventet i oktober når Stortinget samles igjen.

Stortingspresidenten har også bedt om å få en tiltakstidsplan fra regjeringen innen mandag 15. august. 

 

Her ser du hvordan strømstøtten har vært til nå - velg din strømregion: 

 

Huseierne mener:

Nå må regjeringen komme på banen!

Dagens strømstøtteordning trenger mer enn små forbedringer, og må erstattes med en ny og permanent ordning som gir husholdningene forutsigbarhet og trygghet for at prisen på strøm ikke skal gå over et visst nivå.

Huseiernes «Pristak på strøm» er løsningen. Kort fortalt ønsker vi at:

 • ingen forbrukere skal betale mer enn 50 øre per kilowattime inklusiv merverdiavgift. Spotpriser utover dette betaler staten tilbake til husholdningene.
 • husholdninger med dårlig økonomi og høyt energiforbruk skal være fullt ut inkludert. «Pristak på strøm» skal gjelde for hele forbruket knyttet til folks hjem.
 • ordningen administreres av nettselskapene slik som dagens «strømstøtte».

Med høye strømpriser tjener både Stat, kommuner og fylkeskommuner tjener mye på de økte strømprisene, i tillegg til at gassinntektene til Norge er rekordhøye. Dette er penger som må komme innbyggerne til gode, da det er vi forbrukerne som betaler prisen!

I tillegg ønsker Huseierne at:

 • det kommer på plass en regulering som sikrer minimum fyllingsgrad i vannmagasinene våre før nedtappingen starter igjen i vinter.
 • nettselskapene må kjøpe strøm for å dekke nettap til fastpris tilsvarende produksjonskostnaden, ikke markedspris som i dag, for å unngå store og uforutsigbare svingninger i nettleien til husholdningene.
 • det etableres tilskuddsordninger som utløser flere større tiltak for energieffektivisering i boligmassen, som momsfritak ved kjøp av isolasjon, vinduer og dører, skattefradrag for håndverkertjenester knyttet til energieffektivisering og ikke minst flere og gode støtteordninger som også inkluderer moden og velprøvd teknologi.

Mer om dette finner du i "Forbrukernes energimelding", skrevet av Huseierne i juli 2022. Les energimeldingen her!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer